Pakotteet maittain

Keski-Afrikan tasavalta: pakotteet

Keski-Afrikan tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 18.10.2019 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/1737 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1735 muutetaan alkuperäistä päätöstä 2013/798/YUTP ja asetusta (EU) No 224/2014 Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistuvista pakotteista YK:n turvallisuusneuvoston 12.9.2019 päätöslauselman 2488 mukaisesti. Päätöslauselmalla muutetaan Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistuvia pakotteita laajentamalla aseidenvientikieltoon kohdistuvia poikkeuksia (ml. teknisen avun, rahoituksen, rahoitusavun tai välityspalvelujen tarjoaminen).

Täytäntöönpanoasetus

Täytäntöönpanopäätös

Tausta

Lue tämä ohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin

YK:n turvallisuusneuvosto määräsi Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistuvasta asevientikiellosta 5.12.2013 päätöslauselmalla 2127 (2013). Euroopan unionissa pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2013/798/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 224/2014 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt ja yhteisöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt ja yhteisöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt ja yhteisöt

Matkustusrajoitteet

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt