Pakotteet maittain

Keski-Afrikan tasavalta: pakotteet

Keski-Afrikan tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea hyväksyi 5 päivänä huhtikuuta 2021 yhden yhteisön poistamisen luettelosta, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Neuvoston 30.4.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2021/712 muutetaan päätöksen 2013/798/YUTP liitettä tämän mukaisesti. Neuvoston 30.4.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/707 muutetaan asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitettä I tämän mukaisesti.

Eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 b § sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/707 sisältämät muutokset huomioiden asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 224/2014 5 artiklan 1 kohtaan.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2021/712 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/707 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tausta

Lue tämä ohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin

YK:n turvallisuusneuvosto määräsi Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistuvasta asevientikiellosta 5.12.2013 päätöslauselmalla 2127 (2013). Euroopan unionissa pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2013/798/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 224/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt ja yhteisöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt ja yhteisöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt ja yhteisöt

Matkustusrajoitteet

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt