Pakotteet maittain

Keski-Afrikan tasavalta: pakotteet

Keski-Afrikan tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 23.9.2020 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2020/1312 ja asetuksella (EU) 2020/1311 pannaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 28.7.2020 hyväksymä päätöslauselma 2536 (2020), jolla laajennetaan asevientikieltoa koskevia poikkeuksia. Kyseisellä päätöksellä muutetaan päätöstä 2013/798/YUTP ja kyseisellä asetuksella muutetaan asetusta (EU) N:o 224/2014..

Neuvoston päätös

Neuvoston asetus
 

Tausta

Lue tämä ohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin

YK:n turvallisuusneuvosto määräsi Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistuvasta asevientikiellosta 5.12.2013 päätöslauselmalla 2127 (2013). Euroopan unionissa pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2013/798/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 224/2014 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt ja yhteisöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt ja yhteisöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt ja yhteisöt

Matkustusrajoitteet

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt