Pakotteet maittain

Jemen: pakotteet

Jemen: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

2.4.2020 annetulla neuvoston päätöksellä YUTP 2020/490 on muutettu Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annettua päätöstä 2014/932/YUTP ja 2.4.2020 annetulla  asetuksella (EU) 2020/488 on muutettu Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annettua asetusta (EU) N:o 1352/2014. Päätös ja asetus on muutettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2511 (2020) mukaisiksi.

Neuvoston päätös ja asetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/932/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1352/2014. Päätös ja asetus panevat täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014).

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • Kielto viedä aseita nimetyille henkilöille ja yhteisöille; aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää