Pakotteet maittain

Jemen: pakotteet

Jemen: pakotteet

Euroopan unioni on ottanut käyttöön rajoittavia toimenpiteitä Jemenin tilanteen johdosta. Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/932/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1352/2014.

Viimeisimmät muutokset

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea lisäsi 9. päivänä marraskuuta 2021 kolme henkilöä luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Neuvoston 18.11.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2021/2016 sisällytetään nämä muutokset päätöksen 2014/932/YUTP liitteeseen ja neuvoston 18.11.2021 voimaan tulleella neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/2015 sisällytetään nämä muutokset asetuksen (EU) N:o 1352/2014 liitteeseen I.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 1352/2014 2 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää. 

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2021/2016 (pdf, 4 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2015 (pdf, 6 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/932/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1352/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Päätös ja asetus panevat täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014).

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • Kielto viedä aseita nimetyille henkilöille ja yhteisöille; aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää