Pakotteet maittain

Jemen: pakotteet

Jemen: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 8.5.2018 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP)  2018/694 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/689 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean päätös saattaa ajan tasalle tiedot yhden sellaisen henkilön osalta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja muutetaan tämän mukaisesti päätöksen 2014/932/YUTP liitettä ja asetuksen (EU) N:o 1352/2014 liitettä I niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi päätöksen 2014/932/YUTP liitteessä lueteltujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/932/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1352/2014. Päätös ja asetus panevat täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014).

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • Kielto viedä aseita nimetyille henkilöille ja yhteisöille; aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää