Pakotteet maittain

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö: pakotteet

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö: pakotteet

Viimeisin muutos

Päätöksen (YUTP) 2016/1693 uudelleentarkastelun perusteella tähän pakotejärjestelmään kuuluvia matkustuskieltoja, varojen jäädytyksiä sekä varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien suoraa ja välillistä luovuttamiskieltoa jatketaan 31 päivään lokakuuta 2022 saakka. Tämä muutos toteutetaan neuvoston 20.10.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1825.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1825 (pdf, 1 sivu)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/1693(Linkki toiselle verkkosivustolle) sekä asetukseen (EY) N:o 881/2002(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja asetukseen (EU) 2016/1686(Linkki toiselle verkkosivustolle). Päätöksellä ja asetuksella (EY) N:o 881/2002(Linkki toiselle verkkosivustolle) pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset rajoittavien toimenpiteiden kohdistamisesta ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin. Päätöksen ja asetuksen (EU) 2016/1686(Linkki toiselle verkkosivustolle) mukaan Euroopan unioni voi myös omasta aloitteestaan kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä näihin tahoihin.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot (pakotteiden kohteena oleville henkilöille ja yhteisöille)

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilastoimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus ISILiin tai al-Qaidaan kuuluville ja niitä lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille

Varojen jäädyttäminen

  • ISILiin tai al-Qaidaan kuuluvien ja niitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen, mukaan lukien näiden puolesta tai johdolla toimivat kolmannet osapuolet, varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • ISILiin tai al-Qaidaan kuuluvat ja niitä lähellä olevat henkilöt