Pakotteet maittain

Haiti: pakotteet

Haiti: pakotteet

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 94/315/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EY) N:o 1264/94(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö

Muut rajoitteet

  • Kielto täyttää Haitin viranomaisten, Haitin kansalaisten ja haitilaisten yhteisöjen esittämiä korvaus- tai muita vaatimuksia, jos nämä perustuvat sellaisiin sopimuksiin, joiden täytäntöönpano estettiin YK:n turvallisuusneuvoston Haitiin 1990-luvulla kohdistamia pakotteita koskevissa päätöslauselmissa 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) ja 875 (1993)