Pakotteet maittain

Guinean tasavalta (Conakry): pakotteet

Guinean tasavalta (Conakry): pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 26.10.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1867 jatketaan päätöksessä 2010/638/YUTP säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 27.10.2022 saakka.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1867 (pdf, 1 sivu)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/638/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä neuvoston asetukseen (EU) N:o 1284/2009(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • syyskuun 2009 tapahtumista vastuullisten henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • syyskuun 2009 tapahtumista vastuulliset henkilöt ja heitä lähellä olevat henkilöt