Pakotteet maittain

Guinean tasavalta (Conakry): pakotteet

Guinean tasavalta (Conakry): pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 24.10.2019 voimaantulleella päätöksellä 2019/1790, asetuksella 2019/1778 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 27.10.2020 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös

Neuvoston asetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/638/YUTP sekä neuvoston asetukseen (EU) N:o 1284/2009 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • syyskuun 2009 tapahtumista vastuullisten henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • syyskuun 2009 tapahtumista vastuulliset henkilöt ja heitä lähellä olevat henkilöt