Pakotteet maittain

Guinean tasavalta (Conakry): pakotteet

Guinean tasavalta (Conakry): pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 25.10.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/1611 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1604 jatketaan Guineaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 27.10.2019 asti sekä muutetaan liitteessä II luetellun henkilön sotilasarvoa koskevat tiedot ajan tasalle. Luettelossa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja niille on kiellettyä luovuttaa varoja. Lisäksi luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös

Täytäntöönpanoasetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/638/YUTP sekä neuvoston asetukseen (EU) N:o 1284/2009 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • syyskuun 2009 tapahtumista vastuullisten henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • syyskuun 2009 tapahtumista vastuulliset henkilöt ja heitä lähellä olevat henkilöt