Pakotteet maittain

Guinea-Bissau: pakotteet

Guinea-Bissau: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 7.8.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2021/1306 muutetaan neuvoston päätöstä 2012/285/YUTP siten, että kaksi henkilöä poistetaan liitteissä II ja III olevista luetteloista henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Vastaavat muutokset tehdään neuvoston 7.8.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1302 asetukseen (EU) N:o 377/2012.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu (EU) N:o 377/2012 2 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2021/1306 (PDF, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1302 (PDF, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2012/285/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen 377/2012(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö

Varojen jäädyttäminen

  • tiettyjen Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • tiettyjen Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavien henkilöiden henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden matkustusrajoitteet