Pakotteet maittain

Guinea-Bissau: pakotteet

Guinea-Bissau: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 11.1.2018 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2018/36 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/31 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuuneuvoston alaisen pakotekomitean 20.12.2017 tekemä päätös ja poistetaan yhden henkilön tiedot päätöksen 2012/285/YUTP liitteistä I ja III sekä asetuksen (EU) N:o 377/2012 liitteestä I. Säädösten liitteissä mainittujen henkilöiden varat tulee jäädyttää ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2012/285/YUTP ja neuvoston asetukseen 377/2012 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö

Varojen jäädyttäminen

  • tiettyjen Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • tiettyjen Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavien henkilöiden henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden matkustusrajoitteet