Pakotteet maittain

angle-left Etelä-Sudan: pakotteet

Etelä-Sudan: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 12.12.2018 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUPT) 2018/1946 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1934 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 21.11.2018 tekemä päätös ja muutetaan yhtä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevaa henkilöä koskevia tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/740 ja asetukseen (EU) 2015/735 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet ja muut puolustustarvikkeet
  • yllä mainittuihin tuotteisiin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun sekä välitys- ja rahoituspalveluiden tarjoaminen

Varojen jäädyttäminen

  • henkilöiden ja yhteisöjen varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa niille varoja
  • listatut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin sekä Etelä-Sudanin poliittisen prosessin vaikeuttamiseen syyllistyneet, suoraan tai välillisesti Etelä-Sudanin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista vastuussa olevat henkilöt

Matkustusrajoitteet

  • henkilöiden maahantulon ja kauttakulun estäminen
  • listatut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin sekä Etelä-Sudanin poliittisen prosessin vaikeuttamiseen syyllistyneet, suoraan tai välillisesti Etelä-Sudanin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista vastuussa olevat henkilöt