Pakotteet maittain

Entisen Jugoslavian alue: pakotteet

Entisen Jugoslavian alue: pakotteet

Viimeisin muutos

24.3.2020 voimaan tulleella neuvoston päätöksellä YUTP 2020/435 on muutettu päätöstä 2011/173/YUTP siten että Bosnia-Hertsegovinaa koskevia rajoittavia toimenpiteitä jatketaan 31 päivään maaliskuuta 2021.

Neuvoston päätös

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Bosnia ja Hertsegovinan tilanteen johdosta määrätyt pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/173/YUTP siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Entiseen Jugoslaviaan kohdistetut korvaus- ja muita vaateita koskevat rajoittavat toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 94/366/YUTP ja asetukseen (ETY) N:o 1733/1994.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Bosnia ja Hertsegovinan turvallisuustilanteen vakautta ja rauhansopimusten toimeenpanoa uhkaavien henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja: luettelo on tällä hetkellä tyhjä

Matkustusrajoitteet

  • Bosnia ja Hertsegovinan turvallisuustilanteen vakautta ja rauhansopimusten toimeenpanoa uhkaavat henkilöt: luettelo on tällä hetkellä tyhjä

Muut rajoitteet

  • kielto täyttää korvaus- tai muita vaatimuksia, jotka perustuvat sellaisiin sopimuksiin, joiden täytäntöönpano estettiin YK:n turvallisuusneuvoston 1990-luvulla silloiseen Jugoslaviaan kohdistamia pakotteita koskevassa päätöslauselmassa 757 (1992) ja sitä seuranneissa päätöslauselmissa