Pakotteet maittain

Entisen Jugoslavian alue: pakotteet

Entisen Jugoslavian alue: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 30.3.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/543 muutetaan päätöstä 2011/173/YUTP siten, että Bosnia ja Hertsegovinaa koskevia rajoittavia toimenpiteitä jatketaan 31.3.2022 saakka.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/543(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Bosnia ja Hertsegovinan tilanteen johdosta määrätyt pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/173/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Entiseen Jugoslaviaan kohdistetut korvaus- ja muita vaateita koskevat rajoittavat toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 94/366/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja asetukseen (ETY) N:o 1733/1994(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Bosnia ja Hertsegovinan turvallisuustilanteen vakautta ja rauhansopimusten toimeenpanoa uhkaavien henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja: luettelo on tällä hetkellä tyhjä

Matkustusrajoitteet

  • Bosnia ja Hertsegovinan turvallisuustilanteen vakautta ja rauhansopimusten toimeenpanoa uhkaavat henkilöt: luettelo on tällä hetkellä tyhjä

Muut rajoitteet

  • kielto täyttää korvaus- tai muita vaatimuksia, jotka perustuvat sellaisiin sopimuksiin, joiden täytäntöönpano estettiin YK:n turvallisuusneuvoston 1990-luvulla silloiseen Jugoslaviaan kohdistamia pakotteita koskevassa päätöslauselmassa 757 (1992) ja sitä seuranneissa päätöslauselmissa