Pakotteet maittain

Entisen Jugoslavian alue: pakotteet

Entisen Jugoslavian alue: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 23.3.2019 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2019/467 jatketaan päätöksen 2011/173/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä 31.3.2020 saakka.

Päätös (pdf)

Neuvoston 21.3.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/459 jatketaan päätöksen 2011/173/YUTP uudelleentarkastelun perusteella siihen perustuvien rajoittavien toimenpiteitä 31.3.2019 saakka. Päätöksen 2011/173/YUTP liitteessä olevassa luettelossa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää. Luettelo on tyhjä.

Päätös (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Bosnia ja Hertsegovinan tilanteen johdosta määrätyt pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/173/YUTP siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Entiseen Jugoslaviaan kohdistetut korvaus- ja muita vaateita koskevat rajoittavat toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 94/366/YUTP ja asetukseen (ETY) N:o 1733/1994.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Bosnia ja Hertsegovinan turvallisuustilanteen vakautta ja rauhansopimusten toimeenpanoa uhkaavien henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja: luettelo on tällä hetkellä tyhjä

Matkustusrajoitteet

  • Bosnia ja Hertsegovinan turvallisuustilanteen vakautta ja rauhansopimusten toimeenpanoa uhkaavat henkilöt: luettelo on tällä hetkellä tyhjä

Muut rajoitteet

  • kielto täyttää korvaus- tai muita vaatimuksia, jotka perustuvat sellaisiin sopimuksiin, joiden täytäntöönpano estettiin YK:n turvallisuusneuvoston 1990-luvulla silloiseen Jugoslaviaan kohdistamia pakotteita koskevassa päätöslauselmassa 757 (1992) ja sitä seuranneissa päätöslauselmissa