Pakotteet maittain

Burundi: pakotteet

Burundi: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 20.10.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1826 jatketaan tämän pakotejärjestelmän voimassaoloa 31 päivään lokakuuta 2022 saakka. Päätöstä (YUTP) 2015/1763 muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1826 (pdf, 1 sivu)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin (avautuu uuteen ikkunaan)

Pakotteet perustuvat 2.10.2015 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/1763(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2015/1755(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Burundin poliittisen tilanteen heikentämisestä ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevien henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja tai taloudellisia resursseja

Matkustusrajoitteet

  • Burundin poliittisen tilanteen heikentämisestä ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevat henkilöt