Pakotteet maittain

Burundi: pakotteet

Burundi: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 24.10.2019 voimaantulleella päätöksellä 2019/1788, asetuksella 2019/1777 ja täytäntöönpanoasetuksella 2019/1779 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.10.2020 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös

Neuvoston asetus

Täytäntöönpanoasetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 2.10.2015 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/1763 ja asetukseen (EU) 2015/1755 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Burundin poliittisen tilanteen heikentämisestä ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevien henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja tai taloudellisia resursseja

Matkustusrajoitteet

  • Burundin poliittisen tilanteen heikentämisestä ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevat henkilöt