Pakotteet maittain

Burundi: pakotteet

Burundi: pakotteet

Viimeisin muutos

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 25.10.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/1612 ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1605 jatketaan Burundiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä 31.10.2019 asti sekä muutetaan liitettä lisäämällä täydentäviä tunnistetietoja yhden luonnollisen henkilön osalta. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi päätöksen liitteessä lueteltujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös

Täytäntöönpanoasetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 2.10.2015 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/1763 ja asetukseen (EU) 2015/1755 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Burundin poliittisen tilanteen heikentämisestä ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevien henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja tai taloudellisia resursseja

Matkustusrajoitteet

  • Burundin poliittisen tilanteen heikentämisestä ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevat henkilöt