Pakotteet maittain

Afganistan/ Taleban: pakotteet

Afganistan/Taleban: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 20.2.2019 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/285 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/279 muutetaan kahta rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevaa henkilöä koskevia tietoja YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 30.1.2019 tekemän päivityksen mukaisesti.

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Afganistan pakotteet, jotka sisältävät aiemmat Taleban pakotteet, perustuvat neuvoston päätökseen 2011/486/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 753/2011 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikielto

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus tietyille vastaanottajille

Varojen jäädyttäminen

  • Taleban-järjestöön kuuluvien ja sitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • Taleban-järjestöön kuuluvat ja sitä lähellä olevien henkilöt