Pakotteet maittain

Afganistan/ Taleban: pakotteet

Afganistan/Taleban: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 20.2.2019 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/285 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/279 muutetaan kahta rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevaa henkilöä koskevia tietoja YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 30.1.2019 tekemän päivityksen mukaisesti. Komission 9.7.2019 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1163 korvataan Afganistanin rajoittavia toimenpiteitä koskevan neuvoston asetuksen (EU) N:o 753/2011 liite II asetuksen (EU) 2019/1163 liitteessä olevalla luettelolla.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)
Neuvoston täytäntöönpanoasetus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)
Komission täytäntöönpanoasetus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Afganistan pakotteet, jotka sisältävät aiemmat Taleban pakotteet, perustuvat neuvoston päätökseen 2011/486/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 753/2011(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikielto

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus tietyille vastaanottajille

Varojen jäädyttäminen

  • Taleban-järjestöön kuuluvien ja sitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • Taleban-järjestöön kuuluvat ja sitä lähellä olevien henkilöt