26.9.2022

Etelä-Afrikka: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Rikollisuus ja väkivalta ovat Etelä-Afrikan suuria ongelmia. Ulkona liikkuessa syytä jatkuvaan valppauteen. Käyntejä lähiöissä (township) tulee välttää. Myös liikennekulttuuri on vaarallinen.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Etelä-Afrikan tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/zaf/etusivu(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Etelä-Afrikan viranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata mm. alla olevista linkeistä:
Hallituksen koronasivusto: https://sacoronavirus.co.za/(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja https://www.gov.za/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Etelä-Afrikan tartuntatautien instituutti: http://www.nicd.ac.za/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Etelä-Afrikan lentokentät: http://www.airports.co.za/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Poliittisilta oloiltaan maa on suhteellisen vakaa. Lakot ja mielenosoitukset ovat yleisiä ja saattavat olla yltyä väkivaltaisiksi. Suuria väenkokoontumisia tulee välttää, kuten myös lähiöissä (township) käyntejä. Poliisin yleinen hätänumero 10111 ja kännykästä soitettaessa 112. Poliisin kotisivut http://www.saps.gov.za(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Etelä-Afrikka säännöstelee sähkön kulutusta. Sähkökatkokset on määritelty etukäteen, mutta myös yllätyksiä voi tulla ja katkot voivat olla pitkiäkin. Lisätietoa: http://loadshedding.eskom.co.za/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rikollisuus

Etelä-Afrikan haittana on maan korkea rikollisuus, lukemat ovat korkeimpia maailmassa. Ryöstöt, raiskaukset, autokaappaukset, murrot ja varkaudet ovat yleisiä. Suurin osa väkivaltarikollisuudesta tapahtuu townshipeissa, mutta ryöstöt ja varkaudet ovat yleisiä kaikkialla. Muukalaisvastaisia mielenilmauksia ja väkivaltaa on esiintynyt Durbanin ja Johannesburgin kaupungeissa. Mielenilmaukset liittyvät yleensä afrikkalaisiin vierastyöläisiin. Matkailijan on syytä olla jatkuvasti valppaana ulkona liikkuessaan.

Liikkumista yksin ja vierailla alueilla erityisesti pimeän aikana tulee välttää. Myös autolla liikkuminen pimeän aikana kannattaa rajoittaa vain ehdottoman välttämättömään ja aina ajaa auton ovet lukittuina. Rahat, passi, arvoesineet ym. on syytä pitää lukitussa tilassa, autolla liikuttaessa takaluukussa ja ulkona liikuttaessa lähellä kehoa. Liikkeiden ryöstöjä on esiintynyt useissa ostoskeskuksissa vilkkaimpaan ostosaikaan, jolloin myös asiakkaat joutuneet tulilinjalle. Myös golfkentillä on esiintynyt varkauksia, joten omaisuutta ei tule jättää hetkeksikään ilman valvontaa esimerkiksi golfkärryyn.

Lentokentillä, varsinkin Johannesburgissa ja Kapkaupungissa erityinen varovaisuus on tarpeen. Maahantulo ja lähteminen kannattaa rajoittaa valosaan aikaan mikäli vain mahdollista. Johannesburgin lentokentille saapuvien kannattaa varata kuljetus etukäteen luotettavalta taholta. Maahan saapuneita on ryöstetty matkalla lentokentältä hotelliin.

Pöytävuorellakin tapahtuu ryöstöjä kävelyreittien varrella. Erityisesti liikkumista yksin tulee välttää.

Luottokortit kelpaavat maksuvälineenä useimmissa paikoissa, mutta niiden kopioiminen ja väärinkäyttö on myös yleistä. Turvarajat kannattaa pitää alhaisina.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista. Liikenteessä tulee olla valppaana. Auto-onnettomuudet ovat yleisiä. Auton ovet on syytä pitää aina lukittuina. Maanteillä tulee välttää turhia pysähtymisiä eikä tuntemattomia henkilöitä tule ottaa kyytiin. Etenkin moottoriteillä ja rampeilla kannattaa kiinnittää huomiota tiellä oleviin esineisiin sillä "spiking" (terävien esineiden teille laittaminen) on yleistynyt. Autoilijan toivotaan pysähtyvän tielle renkaiden rikkouduttua, jonka jälkeen autoilija ryöstetään. Vaikka ajoneuvokanta on keskimäärin korkeatasoista ja tiet hyviä, on liikenteessä runsaasti myös huonokuntoisia ajoneuvoja, ajokortittomia ja päihtyneitä kuljettajia ja ajoneuvoja ilman liikennevakuutusta, jotka saattavat aiheuttaa riskitilanteita. Rattijuopumukseen ja ylinopeuteen kiinnitetään enenevässä määrin huomiota.

Myös minibussien pysähtely matkustajien ottamiseksi ja pois laskemiseksi aiheuttaa vaaratilanteita, samoin jalankulkijoiden liikkuminen moottoriteillä varsinkin pimeän aikana.

Uber-taksien suhteen varovaisuus on tarpeen erityisesti Johannesburgissa ja Pretoriassa, varsinkin juna-asemien läheisyydessä. Kuljettajia kohtaan on tehty väkivaltaisia hyökkäyksiä, jolloin sivulliset tai matkustajat saattavat joutua osallisiksi.

Päällystämättömien teiden kunto (mm. luonnonpuistot) laskee huomattavasti sateiden aikaan ja nelivetoauto voi olla tarpeellinen.

Luonnonolot

Maa on luonnonkaunis ja ilmasto miellyttävä ympäri vuoden. Talvikuukausina yöt saattavat olla kylmiä. Suomalaisen saattaa yllättää sisätilojen kylmyys. Sadekausi vaihtelee Kapkaupungin talvisateista Pretorian kesäsateisiin, jolloin sadekuurot saattavat olla rankkoja ja ukonilmat rajuja, etenkin Pretoriassa ja Johannesburgissa (Highveld).

Luonnonpuistoissa liikuttaessa on niiden sääntöjä ehdottomasti noudatettava.

Valtamerissä uidessa on syytä olla erityisen varovainen, koska vedenalaiset merivirrat saattavat olla hyvin voimakkaita ja viedä uimarin mukanaan.

Terveys

Lisätietoja koronatilanteesta Etelä-Afrikassa:
https://finlandabroad.fi/web/zaf/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/covid-19-virus-ja-etel-c3-a4-afrikka/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Matkavakuutusta ajatellen pidettävä mielessä, että yksityissairaaloissa vaaditaan yleensä maksua heti sairaalaan tuotaessa. Yleisissä sairaaloissa hoito on yleensä heikkotasoisempaa kuin yksityissairaaloissa. Mikäli saapuu maahan keltakuumealueelta tai tekee välilaskun keltakuumealueella ennen Etelä-Afrikkaan saapumista, vaaditaan keltakuumerokotustodistus, joka otettu vähintään 10 päivää ennen Etelä-Afrikkaan saapumista. Sääntöjä noudatetaan tarkasti.

Mobiililaitteisiin kannattaa ladata ilmainen mySOS-sovellus. Sovellus tarjoaa helpon ja nopean yhteyden paikalliseen hätäkeskukseen, joka puolestaan pystyy sovelluksen avulla paikantamaan soittajan sijainnin. https://mysos.co.za/index.php(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maassa on runsaasti HIV-positiivista väestöä ja tartuntavaaraan liittyvää riskikäyttäytymistä tulee ehdottomasti välttää. Malariaa esiintyy varsinkin sadeaikana maan koillisosassa mukaan lukien Krugerin luonnonpuisto. Malarialääkityksen tarpeellisuudesta on syytä keskustella matkanjärjestäjän tai lääkärin kanssa. Myös muita tartuntatauteja kuten tuberkuloosia esiintyy melko runsaasti. Koko maahan on levinnyt lääkitykselle vastustuskykyinen tuberkuloosi, johon sairastuneet ovat menehtyneet. Kyseinen tuberkuloosimuoto on toistaiseksi levinnyt pääosin HIV-positiivisen väestön keskuudessa.

Vesijohtovesi on sellaisenaan juotavaa, joskin paikallisesti saattaa ajoittain esiintyä lavantautia rankkojen sateiden yhteydessä. Suurten kaupunkien kansainväliset sairaalat ja niiden tarjoamat palvelut ovat hyvin korkeatasoisia.

Kapkaupunki ja monet muut rannikkoalueet kärsivät kuivuudesta. Vesijohtoveden käyttöä tulee säännöstellä. Tilannetietoa ja ohjeita seuraavilta sivuilta:

Kapkaupunki/veden rajoittaminen
http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-services/residential-water-and-sanitation-services/make-water-saving-a-way-of-life(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä ja salakuljetuksesta rangaistaan ankarasti.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.
Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Sisäministeriö: http://www.dha.gov.za/index.php(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Hallituksen sivut: https://www.gov.za/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Etelä-Afrikan vaatimus virkatodistuksen esittämisestä raja-asemilla alaikäisten kanssa matkustaessa on poistunut. Muutos koskee viisumivapaita maita kuten Suomea. Tarkemmat tiedot matkustusvaatimuksista tulee tarkistaa Etelä-Afrikan viranomaisilta, esimerksi Etelä-Afrikan suurlähetystöstä Tukholmassa. Lisätietoja löytyy alla mainituilta verkkosivuilta.

Etelä-Afrikan Tukholman suurlähetystö: http://www.dirco.gov.za/sweden/contact.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Etelä-Afrikan sisäministeriö: http://www.dha.gov.za/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Marraskuussa 2019 päivitetty ohje matkustamisesta alaikäisten kanssa:
http://www.dha.gov.za/index.php(Linkki toiselle verkkosivustolle)/statements-speeches/621-updated-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat