Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta Suomen sisärajavalvonta ja karanteenisuositus loppui 15.6. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta

Lue lisää
11.3.2020

Vietnam: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleinen turvallisuustilanne hyvä. Varovaisuus tarpeen liikenteessä. Perehdy risteilyjen turvajärjestelyihin. Seuraa ja varaudu säänvaihteluihin.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa. THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Vietnamin viranomaiset ovat ilmoittaneet Suomen kansalaisia koskevan viisumivapauden tilapäisestä poistosta. Vietnamin viranomaisilta saadun tiedon mukaan Suomen kansalaisilta edellytetään voimassaolevaa viisumia maahantuloa varten. Kaikki maahantuloon ja Vietnamin viisumeihin liittyvät kyselyt tulee osoittaa lähimpään Vietnamin suurlähetystöön, kuten Vietnamin suurlähetystöön Helsingissä. Suomen suurlähetystö Hanoissa tai Suomen ulkoministeriö ei voi antaa ohjeistusta toisen maan maahantuloon liittyen.

Suomen suurlähetystön Vietnamin viranomaisilta saadun tiedon mukaan Vietnam ei ole määrännyt maahantulokieltoa Suomen kansalaisille. Vietnamin viranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti Suomen kansalaisten tulee

  1. Hakea viisumia lähimmästä Vietnamin suurlähetystöstä, kuten Vietnamin suurlähetystöstä Helsingistä
  2. Laatia terveysselvitys maahantulon yhteydessä
  3. Laatia matkustushistoriaa koskeva selvitys maahantulon yhteydessä

Paikallisviranomaiset voivat evätä maahanpääsyn matkustajalta esimerkiksi perustuen matkustajan terveyteen, terveysselvitykseen ja matkustushistoriaan. Asiassa tulee noudattaa Vietnamin viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Vietnamin viranomaiset ovat asettaneet koronaviruksen leviämisestä johtuen rajoitteita tartuntatautialueilta Kiinasta, Koreasta, Italiasta ja Iranista Vietnamiin suuntautuvalle matkustamiselle. Rajoitusten myötä matkustajia voidaan määrätä karanteeniin tai eristykseen 14 vuorokauden ajaksi. Matkustajilta edellytetään terveysselvityksen ja matkustushistoriaa koskevan selvityksen laatimista. Matkustusrajoitukset voivat muuttua nopeasti ja ajantasaiset tiedot voi tarkistaa lähimmästä Vietnamin suurlähetystöstä. Koronavirustilanne on vaikuttanut myös yleisemmin lentoliikenteeseen ja vähentyneen matkustajakysynnän myötä aikataulutettujen lentojen vähentämiseen tai peruuttamiseen, josta syystä paluuyhteydet kannattaa varmistaa oman lentoyhtiön ja matkatoimiston kautta. Suosittelemme varautumaan matkaan kattavalla matkavakuutuksella. Mahdolliset korvauksiin liittyvät kysymykset tulee osoittaa omalle vakuutusyhtiölle. Vietnamin maahantuloasioista ja sitä koskevasta päätöksenteosta vastaavat Vietnamin viranomaiset.

Vietnamin viranomaiset voivat asettaa esimerkiksi hotelleja ja asuinalueita karanteeniin tai eristykseen koronavirustautiepäilyjen johdosta. Eristämispäätökset voivat muuttua nopeasti. Asiassa tulee noudattaa Vietnamin viranomaisten ohjeita.

Vietnamin paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevasta linkeistä:

Online Newspaper of the Government, the Socialist Republic of Vietnam
http://news.chinhphu.vn/Home/News.vgp

Press Office of the Ministry of Health
https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html

Uutisia englanniksi tarjoaa esimerkiksi VNExpress https://e.vnexpress.net/ ja Viet Nam News https://vietnamnews.vn/

Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta löytyy ulkoministeriön kotisivuilta https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Suosittelemme seuraamaan edustuston tiedotusta Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/FinnishEmbassyHanoi/

Suosittelemme matkustusilmoituksen laatimista osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi

Edustuston tämänhetkisten tietojen mukaan Vietnamin maahantuloviranomaisten yhteystiedot ovat:

Immigration Department in Ha Noi
44-46 Tran Phu Street, Ba Dinh District, Hanoi
Tel. +84 24 3825 7941
Fax: +84 24 3824 3287, +84 24 3824 3288
Entry and exit procedures for foreigners: +84 24 3826 4026

Immigration Department in Ho Chi Minh City
254 Nguyen Trai Street., District 1, Ho Chi Minh City
Tel. +84 28 39202300
Fax +84 28 3920 0941/42
Entry and exit procedures for foreigners: +84 28 3920 0365

Immigration Department in Da Nang
No. 7 Tran Quy Cap Street, Hai Chau District, Da Nang City
Tel: +84 23 63822381
Entry and exit procedures for foreigners: +84 6942 60349

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Vietnam on matkailijalle melko turvallinen maa. Kaupungeissa, erityisesti Ho Chi Minh Cityssä (Saigon) matkailijoihin kohdistuneet ryöstöt ovat yleisiä. Viranomaiset voivat rajoittaa liikkumista esimerkiksi sotilasalueilla ja eräillä raja-alueilla. Matkaa suunniteltaessa on hyvä tarkistaa tilanne matkanjärjestäjältä sekä Vietnamin viranomaisilta.

Erityiset turvallisuusriskit

Räjähtämättömiä ammuksia löytyy edelleen syrjäisiltä seuduilta erityisesti Vietnamin keskiosassa ja Laosin rajan läheisyydestä. Vaeltelu kulkuväylien ulkopuolella näillä alueilla voi olla hengenvaarallista.

Rikollisuus

Turisteihin kohdistuva rikollisuus, kuten varkaudet ja ryöstöt, ovat yleisiä erityisesti suurissa kaupungeissa ja turistien suosimilla alueilla. Säilytä passi ja arvoesineet tallelokerossa. Ota passista kopio ja pidä sitä mukanasi. Varkaat ovat usein liikkeellä moottoripyörällä ja nappaavat ohi ajaessaan olkapäällä roikkuvan laukun tai kameran. Turistikohteissa matkatavaroita ei tule jättää retkien ajaksi vartioimatta.

Tuntemattomien henkilöiden mukaan ei kannata lähteä koteihin tai muihinkaan yksityisluontoisiin tiloihin. On syytä olla tarkkana toreilla ja kaupoissa sekä varsinkin pankkiautomaatilla asioidessa. Kysymys on enemmän taitavista varkauksista kuin aseella tehdyistä ryöstöistä.

Pienet huijaukset turistihinnoilla ovat tavallisia. Taksilla matkustettaessa tulisi välttää niin sanottuja villejä takseja, sillä taksamittarien virittäminen on yleistä. Ho Chi Minh Cityssä (Saigon) kannattaa välttää polkupyörärikšojen käyttöä mahdollisten ryöstöjen vuoksi. Huijaustapauksissa kuljettajan kanssa ei pidä ryhtyä kiistelemään.

Kaupunkialueilla on tapahtunut naisiin kohdistuvia ahdistelu- ja häirintätapauksia esimerkiksi huonosti valaistuilla kaduilla ja kujilla.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenneonnettomuudet ovat yleisiä. WHO:n arvioiden mukaan Vietnamissa menehtyy noin 14 000 ihmistä vuodessa erilaisissa liikenneonnettomuuksissa. Suurimmat syyt tähän ovat puutteellinen ajoneuvojen huolto ja teiden ylläpito sekä huolimaton ajotyyli. Suuri osa liikenneonnettomuuksien uhreista on ollut liikkeellä moottoripyörällä tai skootterilla. Ajaminen yöaikaan on erityisen vaarallista puutteellisten katuvalojen, korkeiden nopeuksien sekä liikennesääntöjen huomioimatta jättämisen takia. Erityisesti yöaikaan painottuva raskas liikenne voi aiheuttaa vaaratilanteita. Punaisia valoja päin ajaminen on valitettavan yleistä.

Liikenneonnettomuuksissa syyllisyyden ratkaisee edustuston saamien tietojen mukaan pääsääntöisesti se, kuka oli edellä, koska edellä ajavalla on huomattava etuajo-oikeus.

On suositeltavaa käyttää takseja tai vuokrata auto ja kuljettaja. Moottoripyöräilijöillä on kypäräpakko koko maassa. Liikenteessä kannattaa välttää suuria nopeuksia ja ajamista yöaikaan. Kun vuokraat tie- tai vesiliikenneajoneuvon, muista että ne ovat harvoin vakuutettuja. Tarkista ajoneuvon kunto vuokraushetkellä yhdessä vuokranantajan kanssa. Vuokraaja on vastuussa kaikista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista. Vahingonkorvausvaatimukset onnettomuuksissa ovat usein suuria. Älä jätä passia pantiksi vaan passikopio.

Kiinnitä huomiota paikallisen liikennöitsijän turvallisuusjärjestelyihin, kun teet valintoja risteilyjen, joenylitysten, päiväretkien ja muiden vastaavien matkojen osalta. Suositulla Ha Long Bayn alueella on sattunut vakavia laivaonnettomuuksia, joiden vuoksi laivan merikelpoisuudesta varmistumista suositellaan. Kannattaa valita vain luotettavimpia matkanjärjestäjiä, ja oppaalta kannattaa etukäteen tiedustella turvajärjestelyistä. Myös Pohjois-Vietnamin vuoristojen kohteissa on raportoitu bussionnettomuuksia.

Luonnonolot

Maassa esiintyy usein rankkoja salamasateita. Seuraa säätilannetta ja tarkista teiden ja rautateiden kulkukelpoisuus.

Keski-Vietnam ja Mekongin suistoalue sekä myös eräät alueet Pohjois-Vietnamissa kärsivät vuosittain kesä­-lokakuussa pahoista tulvista, jotka aiheuttavat suuriakin vahinkoja. Kulkumahdollisuudet voivat katketa.

Rannikoilla esiintyy taifuuneja erityisesti kesä-joulukuussa. Ne aiheuttavat rajujakin tulvia ja maanvyöryjä, jotka taas johtavat liikkumisvaikeuksiin ja terveysriskeihin. Taifuunitilannetta voi seurata osoitteesta: http://www.tropicalstormrisk.com/. Vahinkoalueille matkustamista tulee välttää.

Terveys

Vietnamilaisten sairaaloiden taso ei vastaa länsimaisia. Maassa toimii useita ulkomaisia klinikoita, joita suositellaan käyttämään ensisijaisesti.

Vietnamissa esiintyy hyttysten levittämiä tauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa. Erityisen tärkeätä suojautuminen on raskaana oleville.

Hanoissa ja sen lähimaakunnissa esiintyy satunnaisesti koleraa, lintuinfluenssaa, vesikauhua ja japanilaista aivokuumetta. Tietoa lintuinfluenssatilanteesta löytyy sivulta http://www.birdflunewsportal.com/bird-flu-news-vietnam.asp . Sairastuneen täytyy hakeutua pikaisesti hoitoon. Lisäohjeita saa sairaaloista ja terveysasemilta.

Sukupuolitaudit kuten HIV/AIDS ja B-hepatiitti ovat yleisiä.

Vietnamissa esiintyy myös enterorokkoa, jota kutsutaan myös käsi-suu-jalkataudiksi.

Hyvä henkilökohtainen hygienia ja ahkera käsienpesu ovat erinomainen suojautumiskeino tauteja vastaan. On syytä välttää siipikarjatoreja, joissa myydään eläviä eläimiä. Ruokailu pienissä katuravintoloissa on maan tapa, mutta turistille heikko hygienia voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä. Syö vain kuorittavia hedelmiä ja kypsennettyjä vihanneksia ja vältä raakaa ruokaa (tuoreet kevätrullat, merenelävät).

Vesijohtovesi myös suurissa kaupungeissa voi olla viruksien, bakteerien ja loisten saastuttamaa. Juo ainoastaan pullotettua vettä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Vaikka seksuaalivähemmistöjen asema on maassa parantunut, seksuaalivähemmistöt ovat yhä marginaalisessa asemassa.

Huolehdi siitä, että omista, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista lääkkeistä mukana on lääkärin reseptit ja muut paperit. Näin vältytään väärinkäsityksiltä. Lääkkeiden maahantuontiin liittyvistä rajoituksista vastaavat Vietnamin viranomaiset.

Huumeiden käytöstä ja myynnistä seuraa rikoslain mukaan ankarat tuomiot, jopa vähäisistäkin määristä. Älä ota vastaan paketteja tai muita tavaroita tuntemattomilta henkilöiltä. Pakkaa itse matkatavarasi ja pidä niistä tarkkaa huolta.

Maahantulosäännökset

Tietoja maahantulosäännöistä ja passin voimassaolovaatimuksista voi tiedustella Vietnamin suurlähetystöstä Helsingissä https://vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx

Vietnamissa tulee kaikissa maahantuloasioissa kääntyä Vietnamin maahantuloviranomaisten puoleen: Immigration Department http://www.vnimm.gov.vn/ Vietnamin ulkoministeriö tarjoaa viisumin hakijoille palvelua verkkosivuillaan http://visa.mofa.gov.vn/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Hanoin-suurlähetystö

24th floor, Lotte Center Hanoi
54 Lieu Giai, Ba Dinh
HANOI
VIETNAM
+84 24 382 667 88
sanomat.HAN@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat