Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta Suomen sisärajavalvonta ja karanteenisuositus loppui 15.6. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta

Lue lisää
3.2.2020

Taiwan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Saari on turvallinen matkakohde, ulkomaalaisiin kohdistuvia rikoksia hyvin vähän.

Ajankohtaista

Kiinassa, Hubein maakunnassa on todettu alkuvuonna useita keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus (2019-nCoV). Yksittäistapauksia on todettu myös monissa muissa maissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan matkailijoiden riski sairastua koronavirukseen on pieni. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsihygieniaa. THL on julkaissut ohjeita matkailijoille, miten koronavirukselta voi suojautua. https://thl.fi/-/ohjeita-matkailijoille-miten-wuhan-koronavirukselta-voi-suojautua-?redirect=%2F

Kiristyneet turvallisuusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä ja matkustaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Ulkoministeriö ja suurlähetystöt seuraavat tilannetta tiiviisti. THL päivittää sivuillensa ajantasaista tietoa ja ohjeistusta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja%20rokotukset/ajankohtaista/wuhanin-koronavirus

Taiwanin paikallisviranomaisten tiedotteita voi seurata alla olevasta linkistä:

Taiwan Centers for Disease Control: https://www.cdc.gov.tw/En

Ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkustajille http://matkustusilmoitus.fi

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Taiwanissa oleskelu on turvallista normaalia varovaisuutta noudattaen.

Hätätapauksissa suomalaiset voivat ottaa yhteyttä Finpron Taiwanin toimistoon:

Finpro Taiwan, Finland’s Trade and Innovation Office
Jari Seilonen, Representative, Senior Advisor
13F, No. 560, Sec. 4, Zhongxiao East Rd., Xinyi Dist., Taipei 11071, Taiwan
Puh. +886 2 8729 1231
Facebook: https://www.facebook.com/FinlandInTaiwan

Rikollisuus

Pikkurikoksia voi tapahtua esimerkiksi ruuhkaisilla ”night market”-alueilla, joissa on syytä olla tarkkaavainen mm. taskuvarkauksien varalta.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Taiwanissa on eniten skoottereita maailmassa suhteessa väkimäärään. Liikenne on kaupunkialueilla ruuhkaista ja liikennesääntöjen noudattaminen toisinaan vajavaista. Liikenteessä tulee olla tarkkaavainen, etenkin teitä ylittäessä.

Luonnonolot

Pieniä maanjäristyksiä esiintyy jatkuvasti pääasiassa Taiwanin saaren keskiosassa ja merialueella Taiwanista itään.

Taifuunit ovat yleisiä. Kausi kestää normaalisti kesäkuusta lokakuuhun. Taifuunien aiheuttamat tuhot ovat yleensä pieniä ja suurimman uhkan muodostavat sateiden aiheuttamat maanvyörymät vuoristoalueilla.

Sateet aiheuttavat tulvia myös kaupunkialueilla. Taifuunin aikana ulkona ja etenkin vuoristossa liikkumista on vältettävä.

Säätilan tarkistaminen ennen pidempiä patikointimatkoja on suositeltavaa. Tietoa säästä ja muista luonnonilmiöistä saa Central Weather Bureaun sivulta http://www.cwb.gov.tw/

Terveys

Yleinen hygieniataso Taiwanissa on hyvä. Hanavettä ei kuitenkaan suositella juotavaksi.

Tietoa erilaisia hätätilanteita varten, taiwanilaisten viranomaisten yhteystietoja sekä tietoja turisteja hoitavista sairaaloista löytyy tältä englanninkieliseltä sivulta: http://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNO=0002068

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Salakuljetuksesta tai huumeiden maahantuonnista voi saada pitkän vankilatuomion.

Taiwanissa on käytössä myös kuolemantuomio.

Maahantulosäännökset

Maahantulosäännöistä lisätietoja antaa Taipei Representative Office in Finland http://www.roc-taiwan.org/FI

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Hongkongin-pääkonsulaatti

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat