Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
16.9.2021

Turkmenistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Tilanne Turkmenistanissa on rauhallinen, tosin yksittäisten terroristi-iskujen vaaraa ei voi sulkea pois. Vältä tarpeetonta matkustamista raja-alueille, erityisesti Afganistanin ja Iranin raja-alueille.

Ajankohtaista

Kansainvälinen lentoliikenne on suljettuna toistaiseksi. Maahan pääsy on sallittu vain maan kansalaisille sekä maahan akkreditoiduille diplomaateille. Maahan saavuttaessa suoritetaan pakollinen koronatestaus, ja 21 vrk:n pakollista karanteenia tulee noudattaa testituloksesta huolimatta. Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Varmista Turkmenistanin maahantulorajoitukset paikallisviranomaisilta ennen matkaa. Lentokentillä myös oireeton matkustaja voidaan määrätä karanteeniin ja pakolliseen, käteisellä maksettavaan terveystarkastukseen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne Turkmenistanissa on suhteellisen vakaa, tosin yksittäisten terroristi-iskujen vaaraa ei voi sulkea pois. Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa paikoissa, joissa on koolla paljon ulkomaalaisia ihmisiä, sekä ulkovaltoihin liittyvien kohteiden lähellä. Seuraa viranomaisten turvallisuustiedotteita.

Erityiset turvallisuusriskit

Raja-alueilla sekä eräillä muilla alueilla liikkuminen edellyttää erityislupia, joita voi hakea viranomaisilta.

Rikollisuus

Turkmenistan on turisteille melko turvallinen maa. Rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä erityisesti basaarialueilla ja muilla ruuhkaisilla paikoilla. Liikkumista pimeään aikaan ja varsinkin yksin tulee välttää. Liikkumiseen kannattaa käyttää vain virallisia takseja.

Suomella ei ole suurlähetystöä Turkmenistanissa, joten suomalaiset voivat kääntyä Saksan suurlähetystön puoleen passi- ja viisumiasioissa sekä kiireellisissä konsulitapauksissa:

Saksan suurlähetystö Turkmenistanissa:
Four Points Ak Altin Plaza Hotel, Office building,
Avenue Magtymguly 141/1, Ashgabat 744000, Turkmenistan
Puh. +99 312 36 35 15/ 36 35 17 - 21
Fax. +99 312 36 35 22
Sähköposti: info@aschgabat.diplo.de
Verkkosivut: www.aschgabat.diplo.de

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Liikenne on usein vaarallista niin autoilijalle kuin jalankulkijalle. Liikennesääntöjä ei noudateta, ja ylinopeudet ovat yleisiä.
Maassa ei ole varsinaisia suojateitä, joten teiden ylittäminen on usein hankalaa. Autot saattavat olla huonokuntoisia tai niistä puuttuvat turvavyöt.

Yleensä vain taajamien pääkadut ovat valaistuja. Tiestö on suurten kaupunkien ulkopuolella heikossa kunnossa, joten ajamista varsinkin pimeään aikaan kannattaa välttää. Liikennettä hidastavat kaupungeissa olevat turvallisuustarkastuspisteet.

Junalla matkustaminen on hidasta.

Luonnonolot

Turkmenistan on maanjäristysherkkää aluetta.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt, ml. viranomaisten pakolliset kuumeenmittaukset saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Turkmenistanin terveydenhoito ei ole länsimaista tasoa. Lääkkeistä ja lääketarvikkeista on usein pulaa ja matkailijan kannattaa ottaa tarpeelliset lääkintävälineet mukaan. Terveydenhoidon ongelmat korostuvat pienillä paikkakunnilla. Tarjolla on myös englanninkielisiä yksityisiä terveyspalveluita, mutta niidenkin varustelutaso on suhteellisen alhainen.

Juo vain pullotettua vettä. Vesijohtovesi kannattaa keittää ennen sen nauttimista, ja juomissa tulee välttää jääpaloja. Hygieniaan tulee kiinnittää huomiota myös ruoanvalmistuksessa, ja hedelmät ja vihannekset on syytä kuoria.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä, salakuljetuksesta tai hallussapidosta seuraa kovia rangaistuksia. Homoseksuaaliset teot ovat rangaistavia, ja prostituutio on laitonta.

Esimerkiksi monien virallisten rakennusten, kuten lentokenttien, sotilasrakennusten ja poliisiasemien, valokuvaaminen on rajoitettua tai kiellettyä. Kiellosta ei aina ilmoiteta kyltein.

Turkmenistanilaisia mattoja ei saa viedä maasta ilman lupaa.

Pidä aina kopio passista ja viisumista mukana, sillä poliisilla on oikeus tarkistaa matkailijan henkilöllisyystiedot. Matkalle kannattaa ottaa mukaan muutama passivalokuva.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Keski-Aasiassa

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160 HELSINKI
FINLAND
ITA-21@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat