Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta Suomen sisärajavalvonta ja karanteenisuositus loppui 15.6. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta

Lue lisää
13.5.2020

Tadzhikistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Pääkaupunki Dushanben ulkopuolelle liikuttaessa noudatettava varovaisuutta ja vältettävä matkustamista erityisesti Afganistanin, Kirgisian ja Uzbekistanin vastaisilla rajoilla, sekä noudatettava erityistä varovaisuutta Vuoristo Badakhshan autonomisella alueella (GBAO).

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.
THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.
THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne Tadzhikistanissa on suhteellisen vakaa, tosin yksittäisten terrorismi-iskujen vaaraa ei voida sulkea pois.

Matkustamista raja-alueille, erityisesti Afganistanin sekä Uzbekistanin ja Kirgisian vastaisille raja-alueille on vältettävä miinakenttien ja mahdollisten levottomuuksien takia. Rajat voidaan sulkea ilman ennakkovaroitusta.

Vuoristo-Badakhshan autonomiselle alueelle (GBAO) julistettiin kesällä 2015 hätätila siellä sattuneista tulvista ja mutavyöryistä johtuen. Osa alueesta oli ilman sähköä ja infrastruktuuri oli pahasti vaurioitunut. Pamirin valtatie oli paikoitellen suljettu, mutta on avattu liikenteelle jälleen.

GBAOn turvallisuustilanne pyydetään tarkistamaan viranomaisilta ennen matkaa. GBAOn matkustuslupa voidaan evätä lyhyellä varoitusajalla riippuen muun muassa turvallisuustilanteesta rajan läheisissä Afganistanin maakunnissa.

Matkailijan tulee noudattaa yleistä varovaisuutta ja viranomaisten turvaohjeita huolellisesti.

Suomella ei ole suurlähetystöä Tadzhikistanissa, joten suomalaiset voivat kääntyä alla olevien suurlähetystöjen puoleen passi- ja viisumiasioissa sekä kiireellisissä konsulitapauksissa.

Euroopan unionin jäsenmaiden suurlähetystöt Tadzhikistanissa:

Saksa
ul. I. Somoni 59/1
734064 Dushanbe, Tajikistan
Puh. +992 43 377-3000, +992 43 377 3020 (viisumit)
Fax. +992 43 377-3080, +992 43 377 3082 (viisumit)
verkkosivut: http://www.duschanbe.diplo.de

Iso-Britannia
65 MirzoTursunzade Street
734002 Dushanbe
Tajikistan
Puh. (992 372) 24 22 21, 24 14 77
Fax: (992 372) 27 17 26
sähköposti: Dushanbe.Reception@fco.gov.uk
verkkosivut: http://ukintajikistan.fco.gov.uk/en

Ranska
Istarafshan 16/4,
734042 Dushanbe, Tajikistan
Puh. +992 372 215037
sähköposti: cad.douchanbe@diplomatie.gouv.fr
verkkosivut: http://ambafrance-tj.org

Rikollisuus

Dushanbe on suhteellisen turvallinen. Matkailijan tulee kuitenkin noudattaa yleistä varovaisuutta ja paikallisten viranomaisten turvallisuustiedotteita. Rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä.
Yksin liikkumista pimeään aikaan tulee välttää. Erityisesti maaseudulla naisia kehotetaan liikkumaan vain valoisana aikana ja ryhmissä. Liikkumiseen kannattaa käyttää virallisia takseja.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Liikenne on vaarallista niin jalankulkijalle kuin autoilijalle. Ajoneuvot ovat usein huonokuntoisia ja niistä puuttuvat turvavyöt tai niitä ei ole tapana käyttää. Liikennesääntöjä ei noudateta ja ylinopeudet ovat tavallisia. Liikennettä hidastavat turvallisuustarkastuspisteet.

Tiestö on heikkokuntoista ja monasti ajokelpoista vain maastoautoille maan pääkaupunkia Dushanbeta lukuun ottamatta. Erityisesti tiet Rashtin laaksoon ja Pamiriin ovat huonokuntoisia. Yhteydet näihin osiin maata ovat talvisin poikki lumen ja keväisin maanvyörymien vuoksi. Dushanben ja Khujandin välinen maantie kulkee nyt Anzobin tunnelin kautta, joka otettiin saneerauksen jälkeen käyttöön jälleen syksyllä 2015.

Teiden huonosta kunnosta johtuen vältä ajamista kaupunkien ulkopuolella pimeään aikaan. Teiden valaistus rajoittuu yleensä taajamien pääkatuihin. Kaupunkien ulkopuolella on vain harvoja huoltoasemia ja autokorjaamoja ja polttoaineen laatu voi vaihdella. Harvasta huoltoasemaverkostosta johtuen polttoainetta kannattaa tankata myös varakanistereihin. Satelliittipuhelin on suositeltavaa ottaa mukaan hätätilanteiden varalle.

Julkinen liikenne on epäluotettavaa vanhentuneen kaluston vuoksi. Junissa liikkuu taskuvarkaita.

Maan sisäisillä lennoilla tulee varautua lentojen myöhästymisiin ja peruutuksiin ja joskus lennot ovat olleet ylibuukattuja. Osoitteesta http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm voi tarkistaa päivitetyn listan lentoyhtiöistä, joille EU on asettanut lentokiellon tai -rajoituksia unionin alueelle.

Luonnonolot

Tadzhikistan on maanjäristysherkkää aluetta. Kevään suojasäiden alettua lumi- ja mutavyöryt vaarantavat liikennettä.

Terveys

Terveydenhoito ei ole länsimaista tasoa ja nopea avun ja lääkkeiden saaminen äkillisessä sairastapauksessa saattaa olla vaikeaa. Matkailijan kannattaa ottaa mukaan tarpeelliset lääkkeet ja lääketarvikkeet. Paikallisia sairaaloita kannattaa käyttää harkiten.

Heikon hygieniatason vuoksi kannattaa juoda vain pullotettua vettä. Mikäli on turvauduttava vesijohtoveteen, vesi kannattaa keittää ennen sen nauttimista. Juomissa kannattaa välttää jääpaloja. Kiinnitä huomiota hygieniaan myös ruoanvalmistuksessa ja kuori hedelmät ja vihannekset.

Yli 90 päivää maassa oleskelevien on tehtävä HIV-testi Tadzhikistanissa tai esitettävä tuore muualla otettu negatiivinen testitulos. Alhaisesta terveydenhoidon tasosta johtuen ei ole suositeltavaa tehdä testiä paikan päällä.

Pamirin alueelle matkustettaessa tulee huomioida korkeudesta johtuvan vuoristotaudin riski.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä, salakuljetuksesta tai hallussapidosta seuraa kovia rangaistuksia. Homoseksuaalinen kanssakäyminen on Tadzhikistanissa laillista, mutta se ei edelleenkään ole laajalti hyväksyttyä.

Joidenkin kohteiden, kuten esimerkiksi armeijan rakennusten ja niiden ympäristön, raja-alueiden ja eräiden virallisten rakennusten valokuvaaminen on rajoitettua. Aina rajoituksista ei ilmoiteta kyltein.

Maahantulosäännökset

Tadzhikistanissa on otettu käyttöön e-viisumi https://www.evisa.tj/index.evisa.html . Lisätietoja voit saada Tadzhikistanin omasta suurlähetystöstä www.tajikembassy.be .

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Keski-Aasiassa

ITA-21@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat