Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
16.9.2021

Tadzhikistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Jos menet pääkaupunki Dushanben ulkopuolelle, noudata erityistä varovaisuutta ja vältä matkustamista erityisesti Afganistanin, Kirgisian ja Uzbekistanin vastaisille rajoille. Noudata erityistä varovaisuutta myös Vuoristo-Badakhshan autonomisella alueella (GBAO).

Ajankohtaista

Tadzhikistaniin saapuvien henkilöiden tulee esittää negatiivinen max. 72 h vanha PCR-testi. Maarajat naapurimaihin ovat suljettuina toistaiseksi. Koronapandemian takia tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Varmista Tadzhikistanin maahantulorajoitukset paikallisviranomaisilta ennen matkaa.
Tadzhikistanin hallitus on pidentänyt kaikkia viisumeita koronapandemian takia 1. heinäkuuta 2021 asti.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne Tadzhikistanissa on suhteellisen vakaa, tosin yksittäisten terrorismi-iskujen vaaraa ei voida sulkea pois.

Matkustamista raja-alueille, erityisesti Afganistanin sekä Uzbekistanin ja Kirgisian vastaisille raja-alueille, on vältettävä miinakenttien ja mahdollisten levottomuuksien takia. Rajat voidaan sulkea ilman ennakkovaroitusta.

Vuoristo-Badakhshan autonomiselle alueelle (GBAO) julistettiin kesällä 2015 hätätila siellä sattuneista tulvista ja mutavyöryistä johtuen. Osa alueesta oli ilman sähköä, ja infrastruktuuri oli pahasti vaurioitunut. Pamirin valtatie oli paikoitellen suljettu, mutta on avattu liikenteelle jälleen.

Tarkista GBAO:n turvallisuustilanne viranomaisilta ennen matkaa. GBAO:n matkustuslupa voidaan evätä lyhyellä varoitusajalla riippuen muun muassa turvallisuustilanteesta rajan läheisissä Afganistanin maakunnissa. Levottomuudet myös GBAO:n pääkaupungissa Khorogissa ovat lisääntyneet vuoden 2018 jälkeen merkittävästi.

Matkailijan tulee noudattaa yleistä varovaisuutta ja viranomaisten turvaohjeita huolellisesti.

Suomella ei ole suurlähetystöä Tadzhikistanissa, joten suomalaiset voivat kääntyä Saksan suurlähetystön puoleen passi- ja viisumiasioissa sekä kiireellisissä konsulitapauksissa.

Saksan suurlähetystö Tadzhikistanissa:
ul. I. Somoni 59/
734064 Dushanbe, Tajikistan
Puh. +992 43 377-3000, +992 43 377 3020
tai +992 37 235 0390 (viisumit)
Fax. +992 43 377-3080, +992 43 377 3082 (viisumit)
verkkosivut: http://www.duschanbe.diplo.de(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rikollisuus

Dushanbe on suhteellisen turvallinen. Matkailijan tulee kuitenkin noudattaa yleistä varovaisuutta ja paikallisten viranomaisten turvallisuustiedotteita. Rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä.

Erityisesti naisten tulee välttää liikkumista pimeään aikaan yksin. Erityisesti maaseudulla naisia kehotetaan liikkumaan vain valoisana aikana ja ryhmissä. Liikkumiseen kannattaa käyttää virallisia takseja.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Kansainvälinen ajokortti vaaditaan. Liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Liikenne on vaarallista niin jalankulkijalle kuin autoilijalle. Ajoneuvot ovat usein huonokuntoisia, ja niistä puuttuvat turvavyöt tai niitä ei ole tapana käyttää. Liikennesääntöjä ei noudateta ja ylinopeudet ovat tavallisia. Liikennettä hidastavat turvallisuustarkastuspisteet.

Tiestö on heikkokuntoista ja monesti ajokelpoista vain maastoautoille maan pääkaupunkia Dushanbeta lukuun ottamatta. Erityisesti tiet Rashtin laaksoon ja Pamiriin ovat huonokuntoisia. Yhteydet näihin osiin maata ovat talvisin poikki lumen ja keväisin maanvyörymien vuoksi. Dushanben ja Khujandin välinen maantie kulkee syksyllä 2015 saneerauksen jälkeen käyttöönotetun Anzobin tunnelin kautta, mutta erityisesti talvella tie on vaarallinen liukkauden sekä satunnaisten lumivyöryjen takia.

Teiden huonosta kunnosta johtuen vältä ajamista kaupunkien ulkopuolella pimeään aikaan. Teiden valaistus rajoittuu yleensä taajamien pääkatuihin. Kaupunkien ulkopuolella on vain harvoja huoltoasemia ja autokorjaamoja ja polttoaineen laatu voi vaihdella. Harvasta huoltoasemaverkostosta johtuen polttoaineitta kannattaa tankata myös varakanistereihin. Satelliittipuhelin on suositeltavaa ottaa mukaan hätätilanteen varalle. Tieolosuhteet kannattaa varmistaa etukäteen viranomaisilta.

Julkinen liikenne on epäluotettavaa vanhentuneen kaluston vuoksi. Junissa liikkuu taskuvarkaita.

Maan sisäisillä lennoilla tulee varautua lentojen myöhästymisiin ja peruutuksiin, ja joskus lennot ovat olleet ylibuukattuja. Osoitteesta http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm(Linkki toiselle verkkosivustolle) voi tarkistaa päivitetyn listan lentoyhtiöistä, joille EU on asettanut lentokiellon tai -rajoituksia unionin alueelle.

Luonnonolot

Tadzhikistan on maanjäristysherkkää aluetta. Kevään suojasäiden alettua lumi- ja mutavyöryt vaarantavat liikennettä.

Terveys

Terveydenhoito ei ole länsimaista tasoa ja nopea avun ja lääkkeiden saaminen äkillisessä sairastapauksessa saattaa olla vaikeaa. Matkailijan kannattaa ottaa mukaan tarpeelliset lääkkeet ja lääketarvikkeet. Paikallisia sairaaloita kannattaa käyttää harkiten.

Heikon hygieniatason vuoksi kannattaa juoda vain pullotettua vettä. Jos on turvauduttava vesijohtoveteen, vesi kannattaa keittää ennen sen nauttimista. Juomissa kannattaa välttää jääpaloja. Kiinnitä huomiota hygieniaan myös ruoanvalmistuksessa ja kuori hedelmät ja vihannekset.

Yli 90 päivää maassa oleskelevien on tehtävä HIV-testi Tadzhikistanissa tai esitettävä tuore muualla otettu negatiivinen testitulos. Alhaisesta terveydenhoidon tasosta johtuen ei ole suositeltavaa tehdä testiä paikan päällä.

Pamirin alueelle matkustettaessa tulee huomioida korkeudesta johtuvan vuoristotaudin riski.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä, salakuljetuksesta tai hallussapidosta seuraa kovia rangaistuksia. Homoseksuaalinen kanssakäyminen on Tadzhikistanissa laillista, mutta se ei edelleenkään ole laajalti hyväksyttyä.

Joidenkin kohteiden, kuten esimerkiksi armeijan rakennusten ja niiden ympäristön, raja-alueiden ja eräiden virallisten rakennusten, valokuvaaminen on rajoitettua. Aina rajoituksista ei ilmoiteta kyltein.

Maahantulosäännökset

Tadzhikistanissa on otettu käyttöön e-viisumi https://www.evisa.tj/index.evisa.html(Linkki toiselle verkkosivustolle). Lisätietoja voit saada Tadzhikistanin omasta suurlähetystöstä www.tajikembassy.be.
Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Keski-Aasiassa

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160 HELSINKI
FINLAND
ITA-21@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat