31.10.2023

Syyria: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poistu välittömästi maasta

Ajankohtaista

Syyrian turvallisuustilanne on heikentynyt
entisestään 7.10. alkaneen Hamasin ja Israelin uusimman väkivaltaisen
konfliktin myötä. Turvallisuustilanne alueella on poikkeuksellisen jännittynyt,
ja voi muuttua hyvin nopeasti. Sodan leviämismahdollisuus naapurimaihin ja
laajeneminen alueelliseksi konfliktiksi on mahdollista.

Israel on tehnyt kohdennettuja ohjusiskuja
ja miehittämättömiä lennokki-iskuja Syyrian sotilasinfrastruktuuriin ja
strategisiin liikenneyhteyksiin kuten Damaskoksen ja Aleppon lentokentille.
Ohjusiskuja on kohdistettu myös miehitetylle Syyrian Golanille sekä Syyrian
lounaisosiin Daraan.

 Myös Yhdysvallat on tehnyt ilmaiskuja
Iranin vallankumouskaartin ja sen tukemien ryhmittymien ase- ja
ammusvarastoihin Syyrian itäosissa vastauksena omiin joukkoihinsa Syyriassa ja
Irakissa kohdistuneisiin raketti- ja lennokki-iskuihin. Väkivaltaisuudet
Syyrian hallinnon kontrolloimilla alueilla osapuolten välillä lisääntyivät jo
ennen Gazan sodan alkamista Ankaraan lokakuun alussa tehdyn pommi-iskun
seurauksena.

 Koleran leviämisen vaara on olemassa
edelleen huonon hygienian ja puhtaan veden puutteen vuoksi. Hanaveden juomista
ja raakojen merenelävien syömistä on vältettävä ja vihannekset ja hedelmät
puhdistettava huolellisesti. Kolerarokotuksen ottamista suositellaan.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Syyrian turvallisuustilanne on hyvin heikko. Väkivaltaisuudet jatkuvat eri puolilla maata eikä konfliktin ja väkivallan uhka ole poissuljettua missään. Ulkomaalaisiin kohdistuva kidnappausuhka on edelleen olemassa.

Suomen suurlähetystöllä ei ole mahdollisuuksia tarjota konsulipalveluja Syyriassa oleville eikä avustaa mahdollisen evakuoinnin järjestämisessä. Ulkoministeriö käsittelee Syyriaa koskevat maahantulo- ja viisumikysymykset Suomen edustustossa Ankarassa.

Syyriaan ei voi matkustaa ilman viisumia eikä maasta voi poistua ilman voimassa olevaa viisumia. Laiton maahantulo johtaa pidätykseen. Kaikki rajanylityspaikat eivät ole auki. Liikkuminen maan sisällä on riskialtista lukuisien tarkastuspisteiden takia.

Niille, jotka tästä selkeästä kehotuksesta huolimatta päättävät jäädä tai matkustaa Syyriaan, ulkoministeriö suosittelee ennen matkaa matkustusilmoituksen tekemistä. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta https://matkustusilmoitus.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Rikollisuus

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Terveys

Hanaveden juomista ja raakojen merenelävien syömistä on vältettävä ja vihannekset puhdistettava huolellisesti. Kolerarokotuksen ottamista suositellaan edelleen ennen alueelle matkustamista. Kolerarokotteiden saatavuus maassa on heikkoa.

Sairaalat ja terveysasemat kärsivät energiapulasta sekä henkilökunnan ja lääkkeiden vähyydestä. Omat lääkkeet on syytä tuoda mukana.

Matkavakuutus on aina suositeltava ja sen ehdot on syytä tarkistaa ennen matkaa.Syyriassa on todettu myös poliotapauksia.

Tilannepäivityksiä muun muassa osoitteessa https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-who-syria-situation-report-8-cholera-outbreak-11-october-2022(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat