3.9.2023

Sudan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poistu välittömästi maasta

Muut turvallisuustason tiedot

Sudanissa on käynnissä taisteluita. Heikon turvallisuustilanteen vuoksi vältä kaikkea matkustamista Sudaniin. Jos olet Sudanissa, poistu maasta välittömästi. EU-kansalaisten evakuointi on meneillään turvallisuustilanteen rajoissa. Jos olet maassa, ole yhteydessä ulkoministeriön päivystykseen 24 h +358916055555, paivystys.um@formin.fi. Jos päätät jäädä maahan, kehotamme varovaisuuteen ja pysymään sisätiloissa.

Khartumin kansainvälinen lentokenttä ei ole käytössä. Internetyhteydet ovat hitaita ja niissä on katkoksia.

Ajankohtaista

Ajankohtaista tietoa Sudanin tilanteesta saat seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Maassa on meneillään taisteluita ja turvallisuustilanne on erittäin heikko.

Vältä kaikkea matkustamista koko Sudaniin. Jos olet Sudanissa, poistu maasta välittömästi.

Suomen suurlähetystö Kairossa seuraa Sudanin turvallisuustilanteen kehitystä ja tiedottaa muutoksista. Suurlähetystö vastaa myös tiedusteluihin yhdessä kunniapääkonsulaatin kanssa.

Rikollisuus

Matkailijoihin kohdistuvat varkaudet ja ryöstöt ovat olleet harvinaisia, mutta rikollisuus on kasvanut ja tämäkin tilanne on arvaamaton. Pimeän aikaan ei pidä liikkua olleenkaan.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne kaupungeissa ja erityisesti maanteillä on kaaosmaisempaa ja nopeudet ovat korkeampia kuin Suomessa. Khartumissa liikennevaloja kuitenkin noudatetaan. Monet ajoneuvot ovat vanhoja ja huonokuntoisia. Taksiautot ja -kolmipyörät toimivat Khartumissa ja muissa kaupungeissa hyvin. Liikkumista yöaikaan varsinkin kaupunkien ulkopuolella kannattaa välttää. Khartumiin tulevat päätiet ovat päällystettyjä.

Luonnonolot

Sudanin pohjoisosa, jossa pääkaupunki Khartum sijaitsee, on kuivaa Saharan autiomaata, ja lämpötila voi nousta kesällä yli 45 °C:seen. Eteläosassa on trooppisen kosteaa. Hiekkamyrskyjä esiintyy usein. Kesäisin Sudanissa on sadekausi, jolloin tulvat voivat estää liikkumisen maaseudulla.

Terveys

Khartumissa on kansainvälistä tasoa olevia lääkäreitä ja yksityisiä sairaaloita. Julkisia sairaaloita ei suositella. Hoitomaksut ovat korkeita, joten kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Sudan on tiukan islamilainen maa. Khartumissa ei esimerkiksi voi ostaa alkoholijuomia edes hotelleissa. Kulttuurieroihin kannattaa tutustua jo ennen matkaa ja pyrkiä huomioimaan ne. Pukeutumisessa kannattaa olla konservatiivinen.

Sotilaskohteita, julkisia rakennuksia ja muita arkaluontoisia kohteita, kuten huoltoasemia, siltoja ja lentokenttiä ei saa kuvata. Henkilöiden kuvaamiseen on hyvä pyytää kuvattavilta lupa.

Sudanin vastaisten pakotteiden vuoksi maassa ei hyväksytä kansainvälisiä luottokortteja. Hotelli- ja muut maksut on hoidettava käteisellä.

Maahantulosäännökset

Kolmen päivän sisällä rajan ylityksestä tulee rekisteröityä maahan saapuneeksi. Tietoa rekisteröinnistä saa muun muassa raja-asemilta. Rekisteröinti tarkastetaan maasta poistuessa.

Suomessa ei ole Sudanin diplomaattista edustustoa, mutta tarvittaessa matkatoimistot auttavat viisumin hankinnassa. Lähin Sudanin suurlähetystö on Oslossa.

Lisätietoja saa osoitteesta http://www.sudanoslo.no/(Linkki toiselle web-sivustolle.).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.