Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
18.6.2020

Sudan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä tarpeetonta matkustamista

Poikkeava turvallisuustaso

Central Darfur: Vältä kaikkea matkustamista
East Darfur: Vältä kaikkea matkustamista
North Darfur: Vältä kaikkea matkustamista
South Darfur: Vältä kaikkea matkustamista
West Darfur: Vältä kaikkea matkustamista
South Kordofan: Vältä kaikkea matkustamista
Blue Nile: Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Tarpeetonta matkustamista Sudaniin tulee välttää. Maassa on meneillään vallanvaihtoprosessi ja tilanne voi muuttua epävakaaksi hyvinkin nopeasti. Khartumissa ja muualla maassa on ollut väkivaltaisia mielenosoituksia. Darfurin alueelle ja Etelä-Sudanin sekä Eritrean raja-alueille tulee välttää kaikkea matkustamista.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Sudanin tilanteesta saat seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Maassa on meneillään vallanvaihtoprosessi ja tilanne voi muuttua epävakaaksi hyvinkin nopeasti. Khartumissa ja muualla maassa on ollut väkivaltaisia mielenosoituksia.

Tarpeetonta matkustamista Sudaniin tulee välttää.

Kaikkea matkustamista tulee välttää Darfurin alueelle ja Etelä-Sudanin sekä Eritrean vastaisille raja-alueille.

Sudaniin matkustamista suunnittelevien kannattaa varmistaa turvallisuustilanne ennen matkaa Suomen suurlähetystöstä Kairossa tai Suomen Khartumin kunniapääkonsulilta. Tilanne voi muuttua nopeasti, ja Sudaniin matkustavia kehotetaankin seuraamaan tiedotusvälineitä aktiivisesti myös matkan aikana. Väkijoukkojen kokoontumisia ja mielenosoituksia tulee välttää. Maassa on myös terroriuhka.

Suomen suurlähetystö Kairossa seuraa Sudanin turvallisuustilanteen kehitystä ja tiedottaa muutoksista. Suurlähetystö vastaa myös tiedusteluihin yhdessä kunniapääkonsulaatin kanssa.

Rikollisuus

Matkailijoihin kohdistuvat varkaudet ja ryöstöt ovat olleet harvinaisia, mutta rikollisuus on kasvanut ja tämäkin tilanne on arvaamaton. Pimeän aikaan ei pidä liikkua olleenkaan.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne kaupungeissa ja erityisesti maanteillä on kaaosmaisempaa ja nopeudet ovat korkeampia kuin Suomessa. Khartumissa liikennevaloja kuitenkin noudatetaan. Monet ajoneuvot ovat vanhoja ja huonokuntoisia. Taksiautot ja -kolmipyörät toimivat Khartumissa ja muissa kaupungeissa hyvin. Liikkumista yöaikaan varsinkin kaupunkien ulkopuolella kannattaa välttää. Khartumiin tulevat päätiet ovat päällystettyjä.

Luonnonolot

Sudanin pohjoisosa, jossa pääkaupunki Khartum sijaitsee, on kuivaa Saharan autiomaata, ja lämpötila voi nousta kesällä yli 45 °C:seen. Eteläosassa on trooppisen kosteaa. Hiekkamyrskyjä esiintyy usein. Kesäisin Sudanissa on sadekausi, jolloin tulvat voivat estää liikkumisen maaseudulla.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja: https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta.

Khartumissa on kansainvälistä tasoa olevia lääkäreitä ja yksityisiä sairaaloita. Julkisia sairaaloita ei suositella. Hoitomaksut ovat korkeita, joten kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen.

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Sudan on tiukan islamilainen maa. Khartumissa ei esimerkiksi voi ostaa alkoholijuomia edes hotelleissa. Kulttuurieroihin kannattaa tutustua jo ennen matkaa ja pyrkiä huomioimaan ne. Pukeutumisessa kannattaa olla konservatiivinen.

Sotilaskohteita, julkisia rakennuksia ja muita arkaluontoisia kohteita, kuten huoltoasemia, siltoja ja lentokenttiä ei saa kuvata. Henkilöiden kuvaamiseen on hyvä pyytää kuvattavilta lupa.

Sudanin vastaisten pakotteiden vuoksi maassa ei hyväksytä kansainvälisiä luottokortteja. Hotelli- ja muut maksut on hoidettava käteisellä.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Kolmen päivän sisällä rajan ylityksestä tulee rekisteröityä maahan saapuneeksi. Tietoa rekisteröinnistä saa muun muassa raja-asemilta. Rekisteröinti tarkastetaan maasta poistuessa.

Suomessa ei ole Sudanin diplomaattista edustustoa, mutta tarvittaessa matkatoimistot auttavat viisumin hankinnassa. Lähin Sudanin suurlähetystö on Oslossa.

Lisätietoja saa osoitteesta http://www.sudanoslo.no/(Linkki toiselle verkkosivustolle).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat