3.1.2024

Qatar: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleinen turvallisuustilanne on hyvä. Kulttuurin erityispiirteet kannattaa huomioida.

Ajankohtaista

Finnair on asettanut lemmikkieläinten kuljetusrajoituksen Finnairin operoimille lennoille Dohaan. Rajoitus koskee kaikkia Finnairin lentoja Dohaan niin Helsingistä, Kööpenhaminasta kuin Tukholmasta. Lemmikkieläinten kuljetus on edelleen mahdollista Dohasta Helsinkiin, Kööpenhaminaan ja Tukholmaan suuntautuvilla lennoilla, mikäli kyseessä on suora lento, joka on varattu Finnairin (AY) oman lennon numerolla.

Kuljetusrajoitukseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä joko Finnairiin tai Qatarin ympäristö- ja ilmastonmuutosministeriöön (Ministry of Environment and Climate Change), joka on toimivaltainen viranomainen asiassa.

Qatarissa yli 30 vuorokautta oleskelevilta edellytetään, että he hankkivat käyttöönsä qatarilaisen terveysvakuutuksen.

Terveysvakuutus maksaa 50 Qatarin rialia eli noin 13 euroa ja se on voimassa 30 vuorokautta. Hinta on sama sähköisesti etukäteen ostettuna tai lentokentältä maahan saapuessa ostettuna.

Qatariin matkustavien tulee kuitenkin huomioida, että lentoyhtiöillä voi olla erilaisia ohjeita. Lentoyhtiöt saattavat pyytää esittämään todistuksen hankitusta terveysvakuutuksesta jo lähtömaassa. Qatarilaista terveysvakuutusta edellytetään, vaikka matkustajalla olisi jo laaja, myös Qatarin kattava kansainvälinen matkavakuutus.

Lisätietoja qatarilaisesta terveysvakuutuksesta löytyy alla olevista linkeistä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Qatar on yleisesti turvallinen matkailukohde. Terrorismiriski on vähäinen.

Alueellisten jännitteiden vuoksi turvallisuustilanne Persianlahden maissa voi muuttua nopeasti. Matkustajia kehotetaan seuraamaan tilanteen kehittymistä tiedotusvälineistä ja huolehtimaan matkustusilmoituksen ajantasaisuudesta. Yleinen hätänumero maassa on: 999.

Rikollisuus

Rikollisuutta maassa on vähän. Matkustajia kehotetaan kuitenkin tavanomaiseen varovaisuuteen.

Jos passisi katoaa, tee välittömästi rikos- tai katoamisilmoitus alla olevalle paikalliselle viranomaistaholle:

Capital Security Department
puh: +9742352222
Al Matar Street, Doha, Qatar

Qatarissa ei ole mahdollisuutta hoitaa passin katoamisilmoitusta internetin kautta, vaan asiointi tulee hoitaa henkilökohtaisesti paikan päällä. Passin katoamisilmoitus kannattaa hoitaa heti aamusta, jolloin odotusajat ovat lyhyemmät. Saatuasi paikallisen poliisiviranomaisen raportin kadonneesta passistasi ja hankittuasi passivalokuvan voit olla yhteydessä Suomen Dohan-suurlähetystöön, joka laatii hätäpassin kotimatkaasi varten Suomeen.

Jos asut toisessa maassa pysyvän oleskeluluvan turvin ja kadotat passisi Qatarissa, pyydä ensin paikallispoliisilta raportti passin katoamisesta. Sen jälkeen voit kääntyä Dohassa toimivan toisen EU-maan suurlähetystön puoleen ja anoa Emergency Travel Documentin, jonka avulla pääset palaamaan asuinmaahasi hankkimaan uutta Suomen passia. Varmista kuitenkin asuinmaasi viranomaisilta ennen matkalle lähtöä, pääsetkö palaamaan sinne toisen EU-suurlähetystön myöntämällä ETD-passilla. Muuten saatat joutua matkustamaan hätäpassin kanssa ensin Suomeen hankkimaan sieltä uuden Suomen passin kadonneen tilalle.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Korkeat ajonopeudet vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Liikenteessä vallitsee nollatoleranssi alkoholin käytön suhteen. Dohassa on kattava ja edullinen julkinen liikenne. Lisäksi taksi- ja Uber-palvelut toimivat hyvin.

Terveys

Suosittelemme, että hankit kattavan matkavakuutuksen.
Etenkin huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävien lääkevalmisteiden, unilääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden maahantuonnissa voi olla kieltoja tai rajoituksia. Maahantuontimääräysten rikkomisesta määrätään rangaistukset paikallisen lainsäädännön mukaan. On syytä huomioida, että jotkut lääkevalmisteet voivat Qatarissa olla luokiteltu huumausaineiksi, vaikka ne eivät Suomessa sitä olisi. Tällaisten valmisteiden maahantuonti ilman lupaa voi olla rangaistavaa.

Lisätietoja lääkkeiden maahantuontiin liittyvissä asioissa saa:

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Qatar on islamilainen maa, jossa tulee kunnioittaa paikallista kulttuuria. Esimerkiksi julkisilla paikoilla alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymistä, liian paljastavia asuja ja julkisia hellyydenosoituksia tulee välttää. Alkoholin maahantuonti on kielletty. Alkoholia on saatavilla tietyissä hotelleissa ja ravintoloissa.

Qatarissa suhtaudutaan kielteisesti avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin. Ennen matkaa raskaana olevia suositellaan kääntymään matkakohteessa sijaitsevan sairaalan puoleen ja varmistamaan hätätilanteen varalta hoidon saanti ja siihen liittyvät mahdolliset oikeudelliset seuraamukset, mikäli avioliittotodistusta ei ole.

Rikostapauksissa sovelletaan tietyissä tapauksissa islamilaista sharia-lakia. Sharia-laissa rikoksiksi luetaan muun muassa alkoholin käyttö, aviorikos (avioliiton ulkopuoliset suhteet) ja homoseksuaalisuus. "Sukupuolelle epäsovinnaisen vaatetuksen käyttö" on niin ikään kielletty. Avioliiton ulkopuolinen raskaus voi myös johtaa tuomioon.

Huumeiden käytöstä voidaan langettaa kuolemantuomio ja pienienkin huumausainemäärien hallussapidosta annettavat rangaistukset ovat ankaria. Tämä koskee myös henkilöitä, joilta löytyy pieniäkin jäämiä huumeista, joita on käytetty ennen Qatariin saapumista.

Maan viranomaisiin tulee suhtautua asianmukaisella kunnioituksella.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.