Noudata erityistä varovaisuutta matkustaessasi EU- ja Schengen-alueelle.

Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. Lisäksi vältä edelleen kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan.

Jos päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus

Lue lisää
15.6.2021

Panama: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Darién: Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Panaman ja Kolumbian rajan välisellä seudulla on hyvä noudattaa varovaisuutta.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Panaman tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. https://finlandabroad.fi/web/pan/ajankohtaistaLinkki toiselle web-sivustolle.

Lisätietoa koronaviruksesta Panamassa Panaman terveysministeriön kotisivuilta: http://www.minsa.gob.pa/destacado/coronavirus-covid-19Linkki toiselle web-sivustolle.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498Linkki toiselle web-sivustolle.
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637Linkki toiselle web-sivustolle.
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901Linkki toiselle web-sivustolle.

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Yleinen turvallisuustilanne

Panama on turvallinen maa matkailijalle, mutta on hyvä noudattaa yleistä varovaisuutta.
Mielenosoitukset saattavat kärjistyä levottomiksi. Pimeän aikaan ei kaupunkien kaduilla kannata liikkua yksin. Myös kaupunkien välillä on turvallisempi matkustaa päiväsaikaan.

Passi ja arvotavarat kannattaa säilyttää tallelokerossa. Valuuttaa kannattaa vaihtaa pienissä erissä sellaisissa valuutanvaihtopaikoissa, joissa on suojassa ulkopuolisten katseilta. Luottokortti kannattaa ottaa mukaan vain silloin, kun tietää sitä tarvitsevansa.

Panaman yleinen hätänumero on 911.

Panaman matkailupalvelu:
http://www.atp.gob.pa/Linkki toiselle web-sivustolle.

Erityiset turvallisuusriskit

Dariénin maakuntaan suositellaan matkustamaan vain lentoteitse ja alueella on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta kidnappausuhan johdosta. Panaman merialueilla sekä vierasvenesatamissa voi tapahtua ryöstöjä

Rikollisuus

Taskuvarkaudet ovat yleistä paikoissa, joissa liikkuu turisteja.

Panaman ja Kolumbian välisellä rajaseudulla maitse ja vesiteitse matkaaminen on hyvin riskialtista. Dariénissa ja varsinkin Yavizan kaupungin ja Kolumbian rajan välisellä alueella esiintyy huumekauppaan ja muuhun rikollisuuteen liittyviä väkivaltaisuuksia, kidnappauksia ja murhia. Raja-alueelle matkustamista on syytä välttää.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Panamassa on suhteellisen hyväkuntoinen tieverkosto lukuun ottamatta Dariénin maakuntaa, jossa ei juuri ole päällystettyjä teitä. Sadekauden aikana teiden kunto heikkenee huomattavasti.

Yöllä ajamista kannattaa välttää. Ajaessa on syytä pitää ovet lukossa ja ikkunat suljettuina.

Panaman liikenteestä vastaava viranomainen:
http://www.transito.gob.paLinkki toiselle web-sivustolle.

Luonnonolot

Merivirrat ovat voimakkaita Tyynenmeren rannikolla. Rannoilla on harvoin uimavalvojia tai varoitusmerkkejä. Yksityisveneilyyn saattaa liittyä riskejä johtuen merellä esiintyvästä rikollisuudesta.

Hurrikaanikausi kestää kesäkuusta marraskuun loppuun, jolloin hirmumyrskyt ja rankkasateet voivat aiheuttaa hätätilan useissa osissa maata, erityisesti rannikolla ja vuoristossa.

Hirmumyrskyn uhatessa on tärkeää seurata paikallisten viranomaisten tiedotteita ja noudattaa niissä annettuja ohjeita. Hirmumyrskyjen kehittymistä voi seurata hurrikaanikeskuksen National Hurricane Centerin verkkosivuilta http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epacLinkki toiselle web-sivustolle..

Panamassa saattaa esiintyä maanjäristyksiä. Niistä tiedotetaan Panaman yliopiston verkkosivuilla:
http://www.panamaigc-up.comLinkki toiselle web-sivustolle..

Panaman väestönsuojeluviranomainen Sistema Nacional de Protección Civil:
https://www.sinaproc.gob.pa/Linkki toiselle web-sivustolle.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Panamassa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa.

Kaikille matkailijoille suositellaan kattavaa matkavakuutusta. Yksityisten lääkäreiden ja sairaaloiden taso on hyvä, mutta julkisen sektorin sairaanhoidossa on suuria puutteita. Maaseudulla ja syrjäisillä alueilla palveluja on vähän.
Sairaalahoitoa vaativissa sairaustapauksissa on suositeltavaa ottaa heti yhteys oman matkavakuutuksen palvelukeskukseen. Sairaalat eivät yleensä hyväksy matkavakuutusta maksun takeeksi, vaan vaativat luottokortin.

Sairaaloita Panamassa:

Centro Médico Paitilla
Ave. Balboa y Calle 53
Puh. 265 8800
Ma-pe 7-17, La 7-14

Hospital Nacional
Ave. Cuba y calle 38, Bella Vista
Puh. 306 3300
Ma-pe 7-17, La-su 8-14

Hospital Santa Fe
Ave. Simón Bolívar
Puh. 360 7400
Ma-la 7-14

Laboratorio Vidatec
Calle 64 este
Puh. 226 1533
Ma-pe 7-17, La-su 7-14

Lisätietoja:
Panaman terveysministeriö http://www.minsa.gob.pa/Linkki toiselle web-sivustolle.
Pan American Health Organization http://www.paho.org/hq/Linkki toiselle web-sivustolle.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLinkki toiselle web-sivustolle.
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/Linkki toiselle web-sivustolle.
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.euLinkki toiselle web-sivustolle.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Lisätietoja Panaman maahantuloasioista: https://www.migracion.gob.pa/Linkki toiselle web-sivustolle.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat