Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. 

Lue lisää
21.8.2020

Norja: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleinen turvallisuustilanne on vakaa. Terrori-iskun mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Norjan tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/nor/etusivu ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Norjan paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkeistä:

Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/

Norjan hallituksen korona-sivut
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/

Norjan maahanmuuttovirasto https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

Norjan terveysviranomaisten verkkosivut https://helsenorge.no/

Norjan viranomaisten luonnonolosuhteita koskeva portaali https://www.varsom.no/

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Norjassa on käytössä kolme hätänumeroa ja lääkäripäivystysnumero:

Palokunta 110
Poliisi 112
Ambulanssi 113
Lääkäripäivystys (kansallinen) 116117

Älypuhelimeen voi ladata Hjelp 113-GPS-mobiilisovelluksen ilmaiseksi sovelluskaupasta:
https://norskluftambulanse.no/hjelp113/

Omaisille on hyvä tiedottaa matkan aikaisista yhteystiedoistaan.

Suurlähetystön virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin hädänalaiset matkailijat voivat kääntyä Oslon sosiaalipäivystyksen puoleen: Sosial Vakttjeneste, Storgata 40, puh. +47 2348 7090 tai ulkoministeriön päivystysnumeroon +358 9 1605 5555.

Rikollisuus

Ruuhkissa kannattaa varoa taskuvarkaita. Auton sisätiloihin ei tule jättää näkyville mitään arvotavaroita.

Käteisnostoautomaatteihin liittyvää rikollisuutta esiintyy. Salasanojen käytössä kannattaa olla tarkkana.

Erityisesti Oslon keskustan kävelykaduilla sekä joukkoliikennevälineissä ruuhka-aikoina on liikkeellä ammattimaisia taskuvarkaita.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Autoilijan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että maantieliikenteessä promilleraja on 0,2 ja pienistäkin (5-10 km/h) ylinopeuksista saatetaan sakottaa. Norjan poliisi vaatii usein maksamaan kirjoittamansa liikennesakot heti käteisellä tai esittämään pankkikuitin maksusta, ennen kuin sallii matkan jatkua. Autoilijat huomioivat jalankulkijat, pyöräilijät ja muun kevyen liikenteen Norjassa paremmin kuin Suomessa, mikä kannattaa ottaa huomioon autoillessa Norjassa.

Norjassa on tietulleja, jotka koskevat myös turisteja. Oslossa tietullia ei voi maksaa käteisellä rahalla. Auton tiedot kannattaa tallentaa sähköiseen järjestelmään. Lisätietoja löytyy verkkosivulta http://www.fjellinjen.no/ ja http://www.autopass.no/en/autopass Oslossa ja Bergenissä on lisäksi erikoismaksu nastarenkaille.

Norjassa osa teistä ja tunneleista saattaa olla suljettuina sääolosuhteiden vuoksi. Niistä tiedotetaan Norjan tielaitoksen sivuilla (http://www.vegvesen.no/) kohdassa liikennetiedotteet. Talvisin tunturialueiden pääteillä saattaa lumisateen sattuessa joutua odottamaan jopa useita tunteja teiden aurausta. Kovassa lumipyryssä ajetaan letkana aura-auton perässä. Voimakkaan lumentulon aikaan autoilijan kannattaa täyttää tankki ennen tunturialueiden ylitystä ja varata lämpimiä vaatteita ja evästä mukaan.

Norjan tielaitoksen sivuilla on norjankielinen karttapalvelu http://www.vegvesen.no/trafikkbeta , johon on merkitty tietyöt, suljetut tiet yms.

Luonnonolot

Sääolosuhteet voivat muuttua nopeasti Norjassa. Norjan meteorologisen instituutin, valtion tielaitoksen ja rautateiden yhteisessä palveluportaalissa Varsom.no (http://www.varsom.no/) tiedotetaan lumivyöryistä, tulvista, maavyöryistä jne. Etenkin keväisin kannattaa varautua lumi-, maa- ja kivivyöryihin. Nopea lumen sulaminen yhdistettynä sateeseen ja lämpöiseen ilmaan aiheuttaa vyöryjä myös tavallisesti turvallisilla alueilla.

Sääolosuhteista tiedotetaan myös Norjan meteorologisen instituutin verkkosivuilla (http://www.yr.no/). Verkkosivuilta http://www.storm.no/ löytyy myös ajankohtaisia tiedotteita sääolosuhteista.

Tunnetusti vaaralliset tieosuudet on viitoitettu, mutta matkailijan kannattaa myös seurata säätiedotuksia ja viranomaisten ohjeistusta. Norjan tiehallinto listaa kotisivuillaan suljetut tieosuudet ja tunnelit: http://www.vegvesen.no/

Tuntureilla kannattaa seurata merkittyjä polkuja ja latuja. Kysy myös paikallisilta neuvoa milloin tuntureilla on turvallista liikkua. Mikäli sääolosuhteet ovat muuttumassa, käänny heti takaisin, sillä muutokset voivat olla erittäin nopeita. Den Norske Turistforening (DNT) sivuilla mökit ja reitit: https://english.dnt.no/

Jäätiköillä suositellaan liikkumista oppaan seurassa. Jäätiköt liikkuvat jatkuvasti ja se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Merialueilla on voimakkaita virtauksia. Erityisesti tunturialueiden jokien virrat voivat olla vaarallisen voimakkaita korkeasta vesitilanteesta johtuen.

Lisätietoja luonnonoloista ja matkailusta Norjassa löytyy nettisivuilta http://www.visitnorway.com/

Terveys

Koronapandemian vuoksi terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja:
https://finlandabroad.fi/web/nor/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/rajanylitys-norja/384951

Suomen kansalainen saa pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen nojalla samat terveydenhuollon edut kuin Norjan kansalainen. Kaikille matkustajille suositellaan kuitenkin eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista. Kortin saa maksutta Kelasta, http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa potilaan kotiuttamisesta aiheutuvia kuluja.

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei hyväksytä Huippuvuorilla.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Suomen suurlähetystö Oslossa https://finlandabroad.fi/web/nor/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/rajanylitys-norja/384951

Norjan maahanmuuttovirasto https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

Norjan terveysviranomaisten verkkosivut https://helsenorge.no/coronavirus

Norjan kansanterveysinstituutti https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

Matkustaminen Huippuvuorille, lisätietoja: http://www.visitnorway.com/places-to-go/svalbard-islands/

Huippuvuoret kuuluvat kansainväliseen alueeseen, ne eivät ole osa Schengeniä, ja matkustajalta edellytetään passia.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Oslon-suurlähetystö

Thomas Heftyes gate 1
0264 OSLO
NORWAY
+47 221 249 00
sanomat.OSL@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat