Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
5.10.2021

Nigeria: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Borno: Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Kaikkea matkustamista Koillis-Nigeriaan ja tarpeetonta matkustamista Niger Deltan osavaltioihin ja Luoteis-Nigerian osavaltioihin tulisi välttää. Pääkaupungissa Abujassa ja liike-elämän keskuksessa Lagosissa tilanne on suurelta osin rauhallinen ja suhteellisen turvallinen. Nigerian yleinen turvallisuustilanne on heikko. Rikollisuus ja kidnappaukset ovat mahdollisia koko maassa. Viranomaisten toimintakykyyn ei voida kaikissa tilanteissa luottaa.

Ajankohtaista

Yhteiskunnallinen levottomuus on Nigeriassa todennäköisin turvallisuusriski. Lokakuussa 2020 Nigeriassa nähtiin laajoja yhteiskunnallisia levottomuuksia, jotka alkoivat poliisiväkivaltaa vastustavan End SARS -liikkeen rauhanomaisista mielenosoituksista. Yhteiskunnallisen liikehdinnän yhteydessä esiintyi väkivaltaa, joka kohdistui mielenosoittajiin ja sivullisiin sekä omaisuuteen. Tilanne on toistaiseksi rauhoittunut, mutta edelleen on syytä erityiseen valppauteen. Vuoden 2023 vaalien lähestyessä yhteiskunnallinen levottomuus todennäköisesti lisääntyy. Ylipäänsä väkijoukkoja tulee välttää ja seurata virallisia viranomaisten tiedotteita ja noudattaa niitä.

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Nigerian tilanteesta löydät Nigerian tartuntatautiviranomaisen NDCD:n sivuilta: https://ncdc.gov.ng/(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Maan koillisosassa Boko Haram ja ISWAP -ääriliikkeet tekevät terrori-iskuja, ja iskut muuallakin maassa, mukaan lukien pääkaupungissa ja liike-elämän keskuksissa ovat mahdollisia.

Maanviljelijöiden ja paimentolaisten väliset yhteenotot ovat tavallisia. Niger Deltan ja Luoteis-Nigerian alueella levottomuuksia aiheuttavat useat väkivaltaiset ryhmät. Eteläisissä osavaltioissa, etenkin Kaakkois-Nigeriassa vuoden 2021 alusta uudelleen aktivoitunut separatistinen liikehdintä on aiheuttanut levottomuutta. Muutkin levottomuudet ja väkivaltaisuudet ovat mahdollisia. Kidnappausten ja väkivaltaisten ryöstöjen vaara tulee huomioida erityisesti maanteitä pitkin liikuttaessa.

Väkijoukkoja ja mielenosoituksia tulee välttää. Erityisesti uskonnollisten juhlapyhien aikoihin kannattaa olla varovainen.
Viranomaisten toimintakyky ja yleinen palvelutaso on koko maassa melko heikko. Esimerkiksi polttoaineen saanti on ajoittain vaikeaa ja samoin terveyspalvelut ovat järjestäen heikkolaatuisia.

Pääkaupungissa Abujassa ja liike-elämän keskuksessa Lagosissa tilanne on suurelta osin rauhallinen ja suhteellisen turvallinen. Liikematkustaminen esimerkiksi Abujaan ja Lagosiin on melko tavallista, ja yleisimmin käytettyjen korkeatasoisten hotellien sekä julkisten rakennusten turvatoimet ovat yleensä tiukat.

Kaikkialla maassa liikuttaessa tulee varmistaa riittävät tuvallisuusjärjestelyt esim. käyttämällä yksityisten turvallisuusyritysten palveluita. Varovaisuutta tulee muutenkin aina noudattaa.

Rikollisuus

Maantie-, auto- ja muut ryöstöt sekä kidnappaukset ovat tavallisia. Erityisesti pimeällä sekä yksin tai jalan liikkumista tulisi välttää. Ajoneuvon tulee olla hyvässä kunnossa ja kuljettajan tuntea paikalliset olosuhteet hyvin. Reitti polttoaineasemineen tulisi suunnitella etukäteen. (vrt. myös alla kohta 'Liikenne').

Erilaisten huijausyritysten mahdollisuuteen tulee suhtautua vakavasti. Huijauksia saattaa tulla esim. sähköpostin muodossa niin yrityksille kuin yksityisille henkilöille. Näihin viesteihin ei tule vastata. Korruptio on Nigeriassa yleistä. Siihen osallistuminen voi johtaa vakaviin seuraamuksiin.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Nigerian kaupungeista erityisesti Lagosissa liikenne on ruuhkaista ja nopeatempoista. Onnettomuuksia sattuu paljon, eikä apua ole useinkaan nopeasti saatavilla. Teiden kunto vaihtelee suuresti. Maassa esiintyy ajoittain polttoainepulaa, mikä hankaloittaa autolla liikkumista - polttoainetta saattaa joutua jonottamaan useita tunteja.

Aseelliset ryöstöt maanteillä ja myös kaupungeissa esim. liikennevaloissa, erityisesti pimeän aikaan ja hyvin valvottujen alueiden ulkopuolella ovat yleisiä. Joissain tapauksissa ajoneuvon pysäyttäneet rikolliset ovat esiintyneet viranomaisina tai sotilaina.

Maanteille ei tulisi lähteä yksin. Turvallisuussyistä suositellaan liikkumista vähintään kahden auton saattueissa. Abujan ja Lagosin ulkopuolella liikuttaessa on suositeltavaa käyttää myös yksityisen turvafirman palveluja. Linja-autoa ei turvallisuusriskien vuoksi suositella. (vrt. myös yllä kohta 'Rikollisuus').

Lentokoneiden huolto ja tarkastus eivät kaikilta osin täytä kansainvälisiä vaatimuksia. Lentäminen on siitä huolimatta usein varteenotettavin matkustustapa erityisesti pidemmillä matkoilla.

Luonnonolot

Kausittaiset rankkasateet ja niiden mukanaan tuomat tulvat ovat tavallisia, samoin kuin voimakkaat ukonilmat varsinkin sadekaudella huhti-lokakuussa.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Kansainvälisen rokotuskortin esittämiseen tulee varautua maahan saavuttaessa. Rokotukset tulee selvittää ennen matkaa. Keltakuumerokotus on pakollinen.Malariaa esiintyy yleisesti, joten sopivasta malarianestolääkityksestä kannattaa huolehtia ennen matkaa. Sadekautena malarianestolääkitys on erityisen tarpeellinen. Nukkumista hyttysverkoilla suojaamattomissa tiloissa kannattaa välttää, erityisesti jos ilmastointia ei ole käytettävissä. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua myös käyttämällä hyttyskarkotteita. Hyvään hygieniaan on tärkeää kiinnittää huomiota.

Kaikki säännöllisesti käytettävät lääkkeet tulisi varata mukaan matkan ajaksi, sillä apteekeissa myytävien lääkkeiden laatuun ei voi luottaa. Terveydenhuollon taso vaihtelee huomattavasti ja on yleisesti ottaen heikko. Vesijohtovesi on aina keitettävä ja suodatettava. Suositeltavaa on käyttää vain pullotettuja juomia. HIV-tartunnat ovat yleisiä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Nigeriassa homoseksuaalisuus on rikos.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Koronakaranteeni Nigeriaan saavuttaessa on tällä hetkellä seitsemän vuorokautta. Nigerian maahantuloviranomaiset vaativat pakollisen koronatestin ennen maahan saapumista sekä seitsemän päivää maahan saapumisen jälkeen.
Tarkista ajankohtaiset koronapandemiasta johtuvat maahantulosäädökset Nigerian tartuntatautiviranomaisen NCDC:n matkustusportaalista: https://nitp.ncdc.gov.ng/splash-screen(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tarkista viisumivaatimukset Nigerian Tukholman-suurlähetystöstä: http://nigerianembassy.nu/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Abujan-suurlähetystö

NO.9, Iro Dan Musa Street
PLOT 1547, ASOKORO
ABUJA
NIGERIA
+234 803 785 1150
sanomat.aba@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat