8.7.2022

Malawi: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Malawin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Maan pääkaupungissa Lilongwessa oleva Norjan suurlähetystö avustaa myös suomalaisia ja halutessasi voit tehdä matkustusilmoituksen myös heille osoitteessa www.reiseregistrering.no.

Rikollisuus

Malawissa esiintyy tavanomaista pikkurikollisuutta, kuten taskuvarkauksia ja ryöstöjä. Normaalia valppautta noudattamalla pystyy yleensä välttymään vaikeuksilta. Yksin liikkumista ja ulkona liikkumista pimeän tultua kannattaa välttää. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa Lilongwessa ja muissa suurimmissa kaupungeissa.

Oman käden oikeuden käyttö on lisääntynyt Malawissa. Rikollisia tai rikoksista epäiltyjä, kuten varkaita, jahdataan ja he voivat joutua joukkoväkivallan kohteeksi. Sivullisten kannattaa välttää tällaisia tilanteita.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on merkittävä turvallisuusriski. Malawin tieverkosto on viime vuosina parantunut, mutta iso osa teistä on edelleen huonossa kunnossa. Maan autokanta on huonokuntoista ja liikennekulttuuri kontrolloimatonta. Pimeällä matkustamista ei suositella. "Matola" eli peukalokyyti pakettiauton lavalla ei ole turvallinen vaihtoehto. Junaliikennettä ei ole.

Polttoaineesta voi aika ajoin tulla pulaa. Autoilijoiden kannattaa varautua hankkimalla ylimääräinen kanisteri polttoainetta.

Luonnonolot

Kuivalla kaudella sähkökatkot ovat yleisiä ja veden saatavuudessa on rajoitteita

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu(Linkki toiselle web-sivustolle.) edustuston verkkosivujen koronaohjeistukseen.

Sairaaloiden varustetaso on suurimpien kaupunkien ulkopuolella riittämätön. Matkavakuutuksen on hyvä kattaa myös evakuointi kolmanteen maahan esim. Etelä-Afrikkaan.

Malawissa esiintyy yleisiä trooppisia tauteja. Sadekausien jälkeen esiintyy paikoittain myös koleraa.

Malawijärvessä on bilhartsiaa. Bilhartsiariskin suuruus vaihtelee rannan olosuhteiden mukaan. Riskin vuoksi useimmat hotellit Malawijärven ympäristössä ovat rakentaneet uima-altaita vieraiden käyttöön. Vesistöissä uiminen voi olla vaarallista myös krokotiilien ja virtahepojen vuoksi.

Koirat, kissat ja muut eläimet voivat levittää vesikauhua.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Homoseksuaalinen kanssakäyminen on laissa kielletty. Maksimirangaistus saattaa olla jopa 14 vuotta vankeutta.

Huumausainerikoksista voi saada jopa 10 vuotta vankeutta.

Hiomattomien jalokivien ostaminen on laitonta.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Malawin terveysministeriön Facebook-sivut (eng): www.facebook.com/malawimoh

Suomen suurlähetystön verkkosivut https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat