Vältä tarpeetonta matkustamista.

Koronaviruspandemiasta johtuen maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleissuositus on: "vältä tarpeetonta matkustamista". Poikkeuksen tähän muodostavat Brasilia, Etelä-Afrikka ja Intia, joiden osalta suositellaan THL:n suosituksen mukaisesti välttämään kaikkea matkustamista.

Lisäksi tiettyjen maiden osalta maan yleisestä turvallisuustilanteesta johtuen suositellaan välttämään kaikkea matkustamista tai poistumaan maasta välittömästi. Jos silti päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää
14.5.2021

Malediivit: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Male: Noudata tavanomaista varovaisuutta

Ajankohtaista

Kaikilta turisteilta ja lyhytaikaisesti maassa vierailevilta vaaditaan Malediiveille saapuessa negatiivinen Covid-19 testitulos. Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ml. mahdolliset ulkonaliikkumiskiellot. Ajankohtaista tietoa Malediivien tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/mdv/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-malediivit/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=23203993Linkki toiselle web-sivustolle.) sekä seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta ja Maailman terveysjärjestö WHO:n Malediiveja koskevia sivuja https://www.who.int/maldivesLinkki toiselle web-sivustolle.. Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Aasiassa päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisessa mediassa: https://twitter.com/harrikamarainenLinkki toiselle web-sivustolle..

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai olet palannut suunniteltua aiemmin Suomeen, on ilmoitus syytä poistaa. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö sähköpostiosoitteeseen KPA-10@formin.fi.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498Linkki toiselle web-sivustolle.
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637Linkki toiselle web-sivustolle.
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901Linkki toiselle web-sivustolle.

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Yleinen turvallisuustilanne

Malediivien saariryhmä on pääosin turvallinen ja siisti matkakohde. Noudata paikallisia tapoja ja lakeja.
Merivirrat saarten edustalla ovat voimakkaita. Noudata erityistä varovaisuutta uinti- ja sukellusretkillä. Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus ennen matkalle lähtöä.
Noudata varovaisuutta ja vältä mielenosoituksia sekä ihmisjoukkoja pääkaupunki Maléssa. Seuraa paikallisviranomaisten tiedotteita ja noudata heidän antamiaan turvallisuusohjeita.
Lisätietoja (englanniksi):
Malediivien ulkoministeriö: https://foreign.gov.mvLinkki toiselle web-sivustolle.
Malediivien sisäministeriö:
https://www.gov.mv/en/organisations/ministry-of-home-affairsLinkki toiselle web-sivustolle.

Rikollisuus

Maan pääkaupunki Malé on yksi maailman tiheimmin asutetuista kaupungeista. Siellä esiintyy jonkin verran tavanomaista rikollisuutta.
Ota ennen matkaasi kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista, ja säilytä ne erillään alkuperäisistä. Varmista myös, että passisi on voimassa riittävän pitkään.
Pidä hyvää huolta matkustusasiakirjoistasi.
Malediiveilla ei ole Suomen eikä minkään muun EU-maan edustustoa. Suomea edustaa Malediiveilla Etelä-Aasian kiertävä suurlähettiläs, jonka toimisto sijaitsee ulkoministeriössä Helsingissä: https://finlandabroad.fi/web/mdv/edustustoLinkki toiselle web-sivustolle..
Lähin Suomen-suurlähetystö sijaitsee Intiassa: https://finlandabroad.fi/intiaLinkki toiselle web-sivustolle..
Suomella on kunniakonsulaatti Maléssa: https://finlandabroad.fi/web/mdv/kunniakonsulaatitLinkki toiselle web-sivustolle.. Kunniakonsuli auttaa ja neuvoo, jos oleskelet tilapäisesti Malediiveilla ja tarvitsevat konsulipalveluita jouduttuasi hädänalaiseen asemaan sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen kohteeksi joutumisen tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Pääkaupunki Malén liikenne on ruuhkaista ja kaoottista. Kadut ovat kapeita, ja useimmilta kaduilta puuttuvat jalkakäytävät.
Malén ja saarten väliset veneyhteydet toimivat hyvin. Yhteydet Malén lentokentän ja lomakeskusten välillä ovat riippuvaisia lentojen tulo- ja lähtöajoista ja ovat yleensä hotellien järjestämiä. Yksityisen pikaveneen vuokraaminen on erittäin kallista.

Luonnonolot

Malediiveilla merivirtaukset voivat olla voimakkaita ja aallokko ajoittain vaarallisen korkeaa. Maassa on sattunut hukkumisonnettomuuksia.
Saariryhmän korkein kohta on vain 2,4 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä altistaa saariryhmän luonnononnettomuuksille.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Varaa matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
Lisätietoja:
Edustuston verkkosivut: https://finlandabroad.fi/web/mdv/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-malediivit/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=23203993Linkki toiselle web-sivustolle.
Malediivien terveysministeriö (Ministry of Health, englanniksi): https://covid19.health.gov.mv/en/Linkki toiselle web-sivustolle.
Malediivien turismiministeriö (Ministry of Tourism, englanniksi):https://www.tourism.gov.mv/latest-update-on-novel-coronavirusLinkki toiselle web-sivustolle.
Pääkaupunki Maléssa on kaksi sairaalaa, joissa hoidetaan pienempiä vaivoja: yhteiskunnan ylläpitämä Indira Gandhi Memorial Hospital (IGMH) ja yksityinen Abduarahman Don Kaleyfan Hospital (ADK). Näiden lisäksi Hulhumaléssa on pienempi klinikka, European Clinic.
Akuuttitapauksissa hätänumero on 102.
Vaativampaa sairaanhoitoa varten lähimmät hoitopaikat ovat Intia, Sri Lanka ja Singapore.
Maassa esiintyy denguekuumetta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLinkki toiselle web-sivustolle.
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/Linkki toiselle web-sivustolle.
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.euLinkki toiselle web-sivustolle.

Maan lait ja käytännöt

Malediivit on islaminuskoinen maa, jossa noudatetaan islamilaista oikeusjärjestelmää (sharia). Useat, etenkin atollisaarilla asuvat malediivilaiset, noudattavat vanhoillista Koraanin tulkintaa. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun liikut julkisilla paikoilla. Julkinen muun uskonnon harjoittaminen on lailla kielletty. Toisen uskonnon harjoittaminen kotiloissa on sallittu.
Paikallisia vapaapäiviä ovat perjantai ja lauantai.
Pornografisen materiaalin sekä alkoholijuomien maahantuonti on kielletty. Maléssa alkoholipitoisia juomia saa vain lentokenttähotellissa. Joillakin lomakeskussaarten ravintoloilla on anniskeluoikeudet. Huumeiden salakuljetuksesta tai käytöstä seuraa ankara rangaistus, jopa elinkautinen vankeus.
Erityisesti korona-aikana majoitus suositellaan varaamaan etukäteen.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, edustuston verkkosivuja ja kiertävän suurlähettilään sosiaalista mediaa.
Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä (englanniksi):
Malediivien ulkoministeriö (Maldivenes Ministry of Foreign Affairs): https://www.foreign.gov.mv/index.php/en/consular/for-foreigners-visiting-maldives/maldives-visaLinkki toiselle web-sivustolle.
Malediivien Tullilaitos (Maldives Customs Service): https://www.customs.gov.mvLinkki toiselle web-sivustolle.
Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Aasiassa
Laivastokatu 22
00160 HELSINKI
FINLAND
asa-11@formin.fi
https://finlandabroad.fi/malediivitLinkki toiselle web-sivustolle.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat