12.9.2022

Malediivit: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti, ml. mahdolliset ulkonaliikkumiskiellot. Ajankohtaista tietoa Malediivien tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/mdv/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-malediivit/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)), seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta, sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n Malediiveja koskevilta suivuilta (https://www.who.int/maldives(Linkki toiselle verkkosivustolle)).

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Malediivien saariryhmä on pääosin turvallinen ja siisti matkakohde. Pääkaupunki Maléssa mielenosoitukset mahdollisia. Noudata paikallisia tapoja ja lakeja.

Merivirrat saarten edustalla ovat voimakkaita. Noudata erityistä varovaisuutta uinti- ja sukellusretkillä. Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus ennen matkalle lähtöä.

Noudata varovaisuutta ja vältä suuria ihmisjoukkoja pääkaupunki Maléssa. Seuraa paikallisviranomaisten tiedotteita ja noudata heidän antamiaan turvallisuusohjeita.

Lisätietoja (englanniksi):
Malediivien ulkoministeriö: https://foreign.gov.mv(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Malediivien sisäministeriö:
https://www.gov.mv/en/organisations/ministry-of-home-affairs(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rikollisuus

Maan pääkaupunki Malé on yksi maailman tiheimmin asutetuista kaupungeista. Siellä esiintyy jonkin verran tavanomaista rikollisuutta.

Pidä hyvää huolta matkustusasiakirjoistasi ja varmista, että passisi on voimassa riittävän pitkään.

Malediiveilla ei ole Suomen eikä minkään muun EU-maan edustustoa. Suomea edustaa Malediiveilla Etelä-Aasian kiertävä suurlähettiläs, jonka toimisto sijaitsee ulkoministeriössä Helsingissä: https://finlandabroad.fi/web/mdv/edustusto(Linkki toiselle verkkosivustolle).
Lähin Suomen-suurlähetystö sijaitsee Intiassa: https://finlandabroad.fi/intia(Linkki toiselle verkkosivustolle).
Suomella on myös kunniakonsulaatti Maléssa: https://finlandabroad.fi/web/mdv/kunniakonsulaatit(Linkki toiselle verkkosivustolle). Kunniakonsuli auttaa ja neuvoo, jos oleskelet tilapäisesti Malediiveilla ja tarvitsevat konsulipalveluita jouduttuasi hädänalaiseen asemaan sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen kohteeksi joutumisen tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Pääkaupunki Malén liikenne on ruuhkaista ja kaoottista. Kadut ovat kapeita, ja useimmilta kaduilta puuttuvat jalkakäytävät.

Malén ja saarten väliset veneyhteydet toimivat hyvin. Yhteydet Malén lentokentän ja lomakeskusten välillä ovat riippuvaisia lentojen tulo- ja lähtöajoista ja ovat yleensä hotellien järjestämiä. Yksityisen pikaveneen vuokraaminen on erittäin kallista.

Luonnonolot

Malediiveilla merivirtaukset voivat olla voimakkaita ja aallokko ajoittain vaarallisen korkeaa. Maassa on sattunut hukkumisonnettomuuksia.
Saariryhmän korkein kohta on vain 2,4 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä altistaa Malediivit luonnononnettomuuksille.

Terveys

Koronatilanteen vuoksi terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Varaa matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja:
Edustuston verkkosivut: https://finlandabroad.fi/web/mdv/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-malediivit/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Malediivien terveysministeriö (Ministry of Health, englanniksi): https://covid19.health.gov.mv/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Malediivien turismiministeriö (Ministry of Tourism, englanniksi):https://www.tourism.gov.mv/latest-update-on-novel-coronavirus(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Pääkaupunki Maléssa on kaksi sairaalaa, joissa hoidetaan pienempiä vaivoja: yhteiskunnan ylläpitämä Indira Gandhi Memorial Hospital (IGMH) ja yksityinen Abduarahman Don Kaleyfan Hospital (ADK). Näiden lisäksi Hulhumaléssa on pienempi klinikka, European Clinic.

Akuuttitapauksissa voit soittaa ambulanssin hätänumerosta 102.

Vaativampaa sairaanhoitoa varten lähimmät hoitopaikat ovat Intia, Sri Lanka ja Singapore.

Maassa esiintyy denguekuumetta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Malediivit on islaminuskoinen maa, jossa noudatetaan islamilaista oikeusjärjestelmää (sharia). Useat, etenkin atollisaarilla asuvat malediivilaiset, noudattavat vanhoillista Koraanin tulkintaa. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun liikut julkisilla paikoilla. Muiden uskontojen julkinen harjoittaminen on lailla kielletty. Toisen uskonnon harjoittaminen kotioloissa on sallittu.

Paikallisia vapaapäiviä ovat perjantai ja lauantai.

Pornografisen materiaalin sekä alkoholijuomien maahantuonti on kielletty. Maléssa alkoholipitoisia juomia saa vain lentokenttähotellissa. Joillakin lomakeskussaarten ravintoloilla on anniskeluoikeudet. Huumeiden salakuljetuksesta tai käytöstä seuraa ankara rangaistus, jopa elinkautinen vankeus.

Erityisesti korona-aikana majoituksen varaus ennakkoon koko vierailun ajaksi on viisumin saannin edellytys.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, edustuston verkkosivuja ja kiertävän suurlähettilään sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä (englanniksi):
Malediivien ulkoministeriö (Maldivenes Ministry of Foreign Affairs): https://www.foreign.gov.mv/index.php/en/consular/for-foreigners-visiting-maldives/maldives-visa(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Malediivien Tullilaitos (Maldives Customs Service): https://www.customs.gov.mv(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat