Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta Suomen sisärajavalvonta ja karanteenisuositus loppui 15.6. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta

Lue lisää
13.3.2020

Mongolia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Melko turvallinen maa. Katurikollisuutta esiintyy. Noudata yleistä varovaisuutta.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.

THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Mongolia on rajoittanut lento- ja rajaliikennettä. Mongolian paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkeistä:

https://www.mohs.mn/home

http://www.mfa.gov.mn/?lang=en

http://en.nema.gov.mn/

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Mongolian poliittinen tilanne on vakaa, eikä terrorismin uhkaa periaatteessa ole. Matkailijoihin suhtaudutaan pääasiassa ystävällisesti, ja valtio on panostanut matkailuun ja sen kehittämiseen viime vuosina. Alueelle matkaavien on kuitenkin hyvä seurata poliittisen tilanteen kehittymistä esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta.

Hätätilanteessa Suomen kansalainen voi ottaa yhteyttä Suomen kunniakonsulaattiin Ulaanbaatarissa tai Suomen suurlähetystöön Pekingissä. Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen.

Suomella on kunniakonsulaatti Ulaanbaatarissa.
Honorary Consulate of Finland
c/o Golomt Bank #404
Great Chinggis Khaan's Square 5
Ulaanbaatar 15160
Mongolia
Puh: + 976 70111646, extension 1732, 00976-99029940
Fax: +976 11 312307

Sähköposti: bayasgalan@bodigroup.mn (Kunniakonsuli)
Sähköposti: enkhtuvshin_e@golomtbank.com (Kunniakonsulin avustaja)

Kriisitilanteissa tai passin kadotessa Suomen kansalainen voi olla yhteydessä Saksan suurlähetystöön.

Embassy of Germany
Baga Toiruu-2
Negdsen Undestnii Gudamj, Ulan Bataar 14201
P.O. Box 708, Ulanbataar 15160
Puh. + 976 11 323352 / 32 39 15 / 32 09 08
Fax. + 976 11 32 39 05
Sähköposti: germanemb_ulanbator@mongol.net
Verkkosivut: http://www.ulan-bator.diplo.de

Rikollisuus

Mongolia on melko turvallinen maa. On kuitenkin hyvä noudattaa yleistä varovaisuutta ja välttää liikkumista öiseen aikaan pääkaupunki Ulaanbaatarin kaduilla. Katurikollisuutta esiintyy. Ulkomaalaisiin kohdistuvat rikokset ovat pääasiassa taskuvarkauksia ja anastuksia, joita saattaa tapahtua erityisesti julkisen liikenteen kulkuvälineissä, Ulaanbaatarin kansainvälisellä lentokentällä, baareissa, yökerhoissa, toreilla sekä ulkomaalaisten suosimilla alueilla. Kerjäläiset ja päihteiden vaikutuksen alaisena olevat voivat ajoittain käyttäytyä uhkaavasti. On suositeltavaa käyttää ainoastaan virallisia takseja.

Poliisin hätänumero on 102 (+976 102).

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vaarallista niin autoilijan kuin jalankulkijankin näkökulmasta. Autoilijat eivät noudata liikennesääntöjä ja ylinopeudet ovat tavallisia. Monet autot ovat heikkokuntoisia, eikä kaikissa ei ole turvavöitä. Tieverkosto on suppea ja yleisesti heikossa kunnossa. Yöllä ajamista tulee välttää, sillä valtaosa teistä on valaisemattomia ja teillä voi olla esteitä ja kuoppia.

Ulaanbaatarin julkisessa liikenteessä ongelmana ovat ylitäydet bussit ja niissä olevat taskuvarkaat. Mongolian sisäisen liikenteen lentokoneet saattavat olla heikkokuntoisia.

Luonnonolot

Mongolia on seismistä aluetta. Maanjäristyksiä saattaa tapahtua erityisesti maan länsiosissa mutta myös Ulaanbaatarissa. Rankat lumi-, ukkos- tai vesisateet sekä voimakas tuuli voivat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä eri puolilla maata. Lämpötilavaihtelut ovat suuret: kesän +35 C asteesta talven -40 C asteeseen.

Terveys

Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen. Sairas- ja kuolemantapaukset edellyttävät kotiinkuljetusta, joka on kallista ja vaikeaa järjestää ilman yksityistä matkustajavakuutusta. Tarkista matkavakuutuksen ehdot ennen matkaa.

Mongolian terveydenhoito ei ole länsimaisella tasolla. Lääkkeistä ja lääketarvikkeista voi olla pulaa. Terveydenhoidon ongelmat korostuvat Ulaanbaatarin ulkopuolella, jossa terveydenhoitoa ei ole juurikaan saatavilla. Tarpeellisia lääkintätarvikkeita ja mahdollisia reseptilääkkeitä on suositeltavaa ottaa mukaan. Sairaalat odottavat useimmiten ulkomaalaisten maksavan välittömästi.

Ulaanbaatarissa on joitakin yksityisiä englanninkielisiä terveysasemia, mutta niidenkään varustelutaso ei ole korkea.

Ruokien ja juomien valmistuksessa kiinnitä erityistä huomiota hygieniaan. Juomavesi on suositeltavaa keittää tai käyttää pullotettua vettä.

Mongoliassa on esiintynyt suu- ja sorkkatautia sekä muita infektiotauteja, kuten meningokokki-infektioita. Epidemioiden aikana infektioalueet voivat olla karanteenissa, joten niille ei tällöin ole pääsyä. Samoin, jos oleskelee infektioalueella epidemian alkaessa, ei alueelta välttämättä pääse pois.

Terveyspalveluiden hätänumero on 103 (+976 103).

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on sakon uhalla kielletty. Prostituoitujen tarjoamien palveluiden käyttäminen sekä huumeiden hallussapito ja/tai käyttö on laitonta. Rangaistukset rikkomuksista ovat ankaria.

Pidä passi aina mukana ja erillisenä valokopioita passista ja viisumista.

Mongolian tullilainsäädäntö: Mongolian tullilaitokset englanninkieliset verkkosivut: http://www.customs.gov.mn/en/.

Maahantulosäännökset

Mongolian Suomen kunniakonsulaatti: http://www.mongolia.fi
Mongolian maahantuloasioista vastaava paikallisviranomainen: Immigration of Mongolia: englanninkieliset sivut: http://immigration.gov.mn/en/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Pekingin-suurlähetystö

Kerry Centre, South Tower, 26 floor
Guanghua Lu 1
100020 BEIJING
CHINA
+86 108 519 8300
sanomat.pek@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat