27.7.2023

Myanmar: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä kaikkea matkustamista

Ajankohtaista

Myanmarin asevoimat julisti 1. helmikuuta 2021 poikkeustilan ja otti vallan. Aikaisemman hallinnon jäseniä ja vastarintaliikkeen kannattajia on pidätetty tai asetettu kotiarestiin. Poliisin ja armeijan läsnäolo ja valvonta kautta maan on lisääntynyt. Puhelin- ja internetyhteyksiä on katkaistu ajoittain, pankkisektori ja julkinen sairaanhoito ovat olleet merkittävissä toimintavaikeuksissa, tavaran maahantuonti on hidastunut ja näin ollen joidenkin tuotteiden saatavuus heikentynyt. Valuutan arvo on laskenut ja ruoan sekä polttoaineen hinnat ovat nousseet.

Turvallisuustilanne on merkittävästi heikentynyt vallankaappauksen jälkeen. Laaja kansalaistottelemattomuusliike on sulkenut tai vaikeuttanut monia yhteiskunnan toimintoja (pankit, tavaran maahantuonti, julkiset sairaalat). Väkivaltaisuudet asevoimien vastustajia kohtaan ovat eskaloituneet ja lisäksi vastarintaliikkeen edustajat iskevät asevoimien kohtaita vastaan säännöllisesti. .

Älä ota tallenteita poliisi- tai sotilashenkilökunnasta, mielenosoituksista tai sotilaskohteista. Maasta poistumisen yhteydessä asevoimien hallinto on ryhtynyt tarkastamaan matkustajien puhelimissa ja/tai tietokoneilla olevaa materiaalia.

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Myanmarin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/mmr/etusivu(Linkki toiselle web-sivustolle.)) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne on säilynyt arvaamattomana vallankaappauksen jälkeen. Turvallisuusjoukkojen otteet asevoimien vastustajia vastaan ovat kiristyneet ja väkivaltaa esiintyy yhä enemmän. Poliisi ja asevoimat ottavat säännöllisesti yhteen vastarintaliikkeiden kanssa eikä siviiliuhreilta ole vältytty.Tarkista ennen liikkumista mahdollisuuksien mukaan, että suunnitelulla reitilläsi ei ole turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja muuta suunnitelmiasi joustavasti tarpeen mukaan. Poistu välittömästi paikalta, jos huomaat turvallisuusuhan. Huomioi myös asevoimien hallinnon asettamat ulkonaliikkumiskiellot, lisääntyneet kotietsinnät ja niiden aikana tapahtuva silmitön väkivalta sekä pidätykset. Vallankaappauksen jäljiltä ulkomaalaisvastaisuus on tiettyjen ryhmien mielenosoituksissa lisääntynyt, joten erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa. Myös asevoimia vastustavien tahojen otteet ovat koventuneet ja käytössä on entistä enemmän voimakeinoja. Todennäköisyys joutua osalliseksi selkkauksiin on kasvanut. Myanmarin matkustusrajoituksia on purettu ja viisuminanto avattu, joka on aiheuttanut lisäjännitteitä asevoimien hallinnon ja niitä vastustavien tahojen keskuudessa. Selkeästi turisteja kohtaan on toistaiseksi tehty vain yksittäinen isku, mutta niiden esiintymistä jatkossa ei voida poissulkea.

Myanmarissa on esiintynyt viime aikoina lisäksi uskontokuntien välisiä levottomuuksia. Eri puolilla maata saattaa aika ajoin tulla voimaan alueellisia poikkeuksellisia määräyksiä.

Selvitä etukäteen suunnittelemasi matkakohteen tilanne. Useille alueille tarvitaan edelleen erillinen matkustuslupa. Maassa laajemmalti matkustamista aikovia kehotetaan tarkistamaan maan viranomaisilta, missä liikkuminen on sallittua. Konfliktialueilla on huomioitava myös maamiinojen vaara.

Katso luettelo alueista, joille matkailija tarvitsee erillisen matkustusluvan Myanmarin hotelli- ja turismiministeriön verkkosivuilta (englanniksi, https://tourism.gov.mm/traveller-tips/(Linkki toiselle web-sivustolle.))

Käteisen saatavuus Myanmarissa on erittäin hankalaa. Käteistä on vain harvoin saatavilla automaateista ja paikallisten pankkien toiminta on edelleen rajoittunutta. Asevoimien hallitus on asettanut useita säännöksiä koskien muiden maiden valuuttoja sekä käteisen nostoja. Virallisille valuutanvaihtajille on määritetty pysyvät valuuttakurssit.

Erityiset turvallisuusriskit

Joillekin alueille Myanmarissa tarvitaan erityinen matkustuslupa. Ajantasainen luettelo löytyy Myanmarin hotelli- ja turismiministeriön verkkosivuilta (englanniksi, https://tourism.gov.mm/traveller-tips/(Linkki toiselle web-sivustolle.)).

Myanmarissa on viime aikoina esiintynyt yksittäisiä etnisten aseellisten ryhmittymien tekemiä terrori-iskuja ja riski iskuihin jatkuu tulevaisuudessakin. Toistaiseksi iskuja ei ole kohdistettu ulkomaalaisiin tai suosittuihin turistikohteisiin, mutta vaaraa ei voida poissulkea.

Rikollisuus

Myanmarissa ulkomaalaisiin kohdistuneet rikokset ovat harvinaisia, mutta matkailun kasvaessa omaisuusrikokset ovat lisääntymässä. Pienrikollisuus on vallankaappauksen jälkeen ollut nousussa.

Myanmar on maailman toiseksi suurin oopiumin tuottajamaa ja Shanin osavaltio Aasian suurin synteettisten huumeiden tuotantoalue. Pääosa unikonviljelystä ja oopiumin tuotannosta tapahtuu Shanin osavaltion alueella. Rangaistukset huumausaineiden hallussapidosta ja myynnistä voivat olla erittäin kovia.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenteessä sattuvat onnettomuudet ovat suurin riski matkailijalle Myanmarissa. Suurta varovaisuutta suositellaan, ja varsinkin jalankulkijoiden tulee olla varovaisia katuja ylittäessään. Liikenneonnettomuuden sattuessa on syytä huomioida, että vain tietyt sairaalat ottavat loukkaantuneita hoidettavaksi. Erityisesti sadekaudella toukokuusta lokakuuhun tiet, sillat ja junaraiteet saattavat vaurioitua. Autot ovat usein huonokuntoisia ja kuskien ajotaito voi olla puutteellinen. Matkusta maanteitse ainoastaan päiväsaikaan.

Maateitse liikuttaessa on tarpeen huomioida maamiinojen vaara erityisesti maaseudulla konfliktialueilla ja niiden lähistöllä. Maan raja-alueet ovat suurelta osin konfliktialueita, joten maahan saapuminen/poistuminen maateitse tulee suunnitella huolellisesti ja ottaa huomioon mahdolliset aseelliset selkkaukset alueella.

Myanmarissa on runsaasti katvealueita, joilla kännykkä- ja tietoliikenneyhteydet eivät toimi lainkaan. Suomalaisten kännyköiden roaming toimii verkosta riippuen.

Luonnonolot

Myanmarissa esiintyy maanjäristyksiä. Matkustajia kehotetaan noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita vaaratilanteissa ja tutustumaan ennalta evakuointireitteihin hotellista tai muusta majoituspaikasta sekä seuraamaan matkanjärjestäjän asiaa koskevia tiedotteita.

Sadekaudella (touko-lokakuu) on syytä varautua hirmumyrskyihin rannikkoalueilla ja maanvyörymiin koko maassa. Maan heikko tie- ja raideliikenneinfrastruktuuri kärsii usein sadekauden aiheuttamista vaurioista. Sadekautta edeltävällä kuumalla kaudella koko maassa on usein laajamittaisia sähkökatkoja. Sähkönjakelussa on katkoja ympäri vuoden.

Säätietoa on saatavilla esimerkiksi kansainväliseltä äärisääolosuhteita seuraavan keskuksen verkkosivuilta (englanniksi, https://severe.worldweather.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)) ja Myanmarin meteorologian ja hydrologian osaston verkkosivuilta (englanniksi, https://www.moezala.gov.mm/(Linkki toiselle web-sivustolle.)).

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Hygienian taso Myanmarissa on heikkoa. Katuravintoloissa syömistä ei suositella ja vesijohtovettä ei tule juoda. Vatsatautiin kehotetaan varautumaan esim. lääkkeitä mukaan ottamalla.

Sairaaloiden taso on heikko ja vallankaappauksen myötä julkiset sairaalat ovat käytännössä toimintakyvyttömiä. Yangonissa toimiva thaimaalaisen Samitivej International -sairaalan hallinnoima Parami International Clinic on Myanmarissa asuvien ulkomaalaisten paljon käyttämä sairaala.

Matkustajia suositellaan varustautumaan kuitenkin tarpeellisin omin lääkkein ja ensiaputarvikkein. Passi ja maassaololuvat on syytä pitää mukana kaikkialla maassa. Mahdollinen evakuointi ulkomaille hoitoon voi tapahtua vain, jos passi on mukana.

Myanmarissa on alueita, joilla on normaaliakin suurempi malaria- ja denguekuumeriski.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Myanmarissa voi saada kuolemanrangaistuksen huumeiden valmistuksesta, salakuljetuksesta tai kaupasta. Tuomiot hyvin pienienkin määrien hallussapidosta ovat pitkiä.

Asevoimien hallinto on kieltänyt joidenkin sosiaalisten medioiden käytön (esim. Facebook ja Twitter). Lisäksi käynnissä on lakimuutos, joka kieltäisi muun muassa VPN:ien käytön. Laittomista sovelluksista on mahdollista saada sakkorangaistus.

Virastojen ja virkapukuisten henkilöiden, kuten sotilaiden valokuvaaminen on rangaistuksen uhalla kiellettyä.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Yangonin-suurlähetystö

Nordic house, No.3,
Pyay Road, 6 Miles,
Hlaing Township
YANGON
MYANMAR
+95 1 751 3175
sanomat.YAN@gov.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.