Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. 

Lue lisää
14.12.2020

Moldova: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

:

Muut turvallisuustason tiedot

Matkustaminen maassa on turvallista normaalia varovaisuutta noudattaen. Transnistriaan matkustamista ei suositella.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Moldovan tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/mda/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-moldovassa/384951) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Matkailu Moldovassa on turvallista normaalia varovaisuutta noudattaen. Transnistriaan (Itä-Moldova, Nistru- eli Dnestr-joen itäpuolinen alue) matkustamista ei kuitenkaan suositella. Transnistria on irrottautunut Moldovan keskusvallan alaisuudesta, ja alueen turvallisuustilanteen kehitys on vaikeasti ennustettavissa. Transnistrian alueelle matkustaneilla on ollut vaikeuksia alueen viranomaisten kanssa. Ulkomaalaisilta voidaan periä mielivaltaisia "rajanylitys-", rekisteröinti- ym. maksuja. Autolla liikkuville saatetaan ilman todellisia perusteita antaa sakkoja. Transnistrian alueelle saavuttaessa tulee rekisteröityä. Rekisteröitymiskaavakkeesta tulee säilyttää kopio, joka annetaan rajaviranomaisille Transnistrian alueelta poistuttaessa. Transnistrian alueelle autolla matkustettaessa on maksettava erillinen vakuutusmaksu.

Saavuttaessa Moldovaan Transnistrian kautta on rekisteröidyttävä 72 tunnin sisällä saapumisesta. Chişinăussa rekisteröitymisen voi tehdä muun muassa osoitteessa strada Puşkin 42 ja muissa Moldovan kaupungeissa passitoimistoissa.

Yleiset hätänumerot Moldovassa ovat seuraavat: palokunta 901, poliisi 902, ambulanssi 903.

Rikollisuus

Valppaus etenkin taskuvarkaiden varalta on tarpeen. Varkaita liikkuu etenkin julkisissa kulkuvälineissä, toreilla ja rautatieasemilla. Erilaisista huijareista (valepoliisit yms.) on myös raportoitu. Suositeltavinta on jättää passi ja arvotavarat hotellin kassakaappiin. Kopio passista sekä henkilöllisyystodistus kannattaa kuitenkin pitää mukana.

Mikäli matkustusasiakirja katoaa tai varastetaan, siitä tulee tehdä ilmoitus paikalliselle poliisille: http://www.igp.gov.md/ro/contacts

Myös muut rikokset tulee ilmoittaa paikalliselle poliisilaitokselle.

Moldovassa on raportoitu syrjinnästä etnisiä vähemmistöjä kohtaan: muun muassa pääsyä ravintoloihin on hankaloitettu sekä kadulla nimittelyä ja osoittelua on esiintynyt.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Julkinen liikenne Moldovassa toimii kohtalaisesti, vaikka kalusto on usein vanhaa ja huonokuntoista. Maantieliikenne on liikennekulttuuristakin johtuen riskialtista. Tiet ja sillat ovat paikoitellen huonossa kunnossa, ja katuvalaistus on usein riittämätöntä. Toisaalta liikennesäännöt ovat tiukkoja, ja etenkin nopeusrajoitusten noudattamista valvotaan aktiivisesti. Moldovassa rattijuopumuksen raja on 0,3 promillea.

Taksien käytössä kannattaa olla varovainen. Liikenteessä on myös laittomia takseja. Takseissa maksuvälineenä käy vain käteinen raha.

Etenkin yöksi auto kannattaa mahdollisuuksien mukaan pysäköidä vartioituun paikkaan. Hälytyslaite ja/tai rattiin kiinnitettävä turvalukko renkaissa ovat suositeltavia. Öiseen aikaan ajamista kannattaa välttää. Hevosia ja hevoskärryjä ilman valoja näkee edelleen liikenteessä, etenkin maaseudulla.

Vinjetti on Moldovassa pakollinen ja se tulee olla kiinnitettynä ajoneuvon tuulilasiin. Tarkempaa tietoa vinjetistä saa sivulta: http://www.customs.gov.md/files/pliant%20VINIETA%20_2_.pdf

Talvisin teitä ei useinkaan aurata lainkaan. Nasta- tai muita talvirenkaita ei juurikaan ole käytössä.

Luonnonolot

Moldovassa on lähinnä mannermaailmasto, joskin myös Mustanmeren läheisyys tuntuu. Kesät ovat kuumia. Talvella voi sataa lunta ja olla hyvinkin kylmää.

Tulvat ovat kesäisin yleisiä Moldovassa. Paikallisia säätiedotuksia kannattaa seurata ja noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita.

Moldova on maanjäristysherkkää aluetta. Pieniä, vaarattomia järistyksiä sattuu vuosittain useita. Ohjeet maanjäristyksen sattuessa löytyvät linkistä: http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/ohjeet.html

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/mda/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-moldovassa/384951

Terveysriskit eivät ole merkittäviä, mutta hygienian tasossa voi olla puutteita. Kulkukoiria kannattaa välttää, ja pureman sattuessa tulee ottaa välittömästi yhteys sairaalaan rabieslääkityksen saamiseksi. Puremahaava tulee heti huuhdella puhtaalla vedellä, hätätapauksessa vaikka mehulla.

Pääkaupungissa toimivat muun muassa seuraavat ensiapua antava sairaalat:

Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
Strada Toma Ciorbă 1
puh. +373 22 250 704
anticamera@urgenta.md
http://www.urgenta.md/

Medpark International Hospital ICS “Health Forever International” SRL
Strada A. Doga 24
puh. +373 22 40 00 40
info@medpark.md
http://www.urgenta.md/

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Moldovan Border Police http://www.border.gov.md/index.php/en/
Linkki https://finlandabroad.fi/web/mda/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-moldovassa/384951

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat