1.12.2023

Lesotho: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Epävarma turvallisuustilanne jatkuu. Nopeat muutokset ovat mahdollisia. Liikkumista yksin ja pimeän aikana kannattaa välttää. Väestössä runsaasti HIV-tartuntoja.

Ajankohtaista

Ajankohtaista tietoa Lesothon tilanteesta löydät maan hallituksen verkkosivuilta https://www.gov.ls/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Maassa on runsaasti HIV-positiivista väestöä ja tartuntavaaraan liittyvää riskikäyttäytymistä tulee välttää. Myös muita tartuntatauteja kuten tuberkuloosia esiintyy melko runsaasti. Maan lääkintäpalvelut eivät ole kovin korkeatasoisia. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan käytettävän Etelä-Afrikan palveluja.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Lesothon vuoden 2014 vallankaappausyrityksen jälkeinen epävarma turvallisuustilanne jatkuu ja nopeat muutokset ovat mahdollisia. Maassa liikkuvia matkailijoita kehotetaan erityiseen valppauteen ja välttämään sotilaskohteita, suuria kansankokouksia sekä mielenosoituksia. Poliisivoimien toimintakyky ei ole vielä palannut ennalleen, josta syystä myös tarpeetonta liikkumista pimeän aikaan kehotetaan välttämään.

Liikkumista yksin ja oudoilla alueilla tulee välttää. Rahat, passi ja arvoesineet tulee pitää lukitussa tilassa ja ulkona liikuttaessa lähellä kehoa. Pimeäntulon jälkeen maaseudulla ajamista ja Maserussa kävelemistä ei suositella. Aseelliset ryöstöt Maserussa ovat lisääntyneet. Autolla ajettaessa on ovet syytä pitää lukittuina. Yleinen valppaus on tarpeen.

Poliisin kotisivut http://www.lmps.org.ls/(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja hätänumerot 123 (poliisi), 121 (Medical) ja 122 (tulipalo).

Rikollisuus

Loma-aikoina omaisuusrikokset lisääntyvät.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista. Toimivaa julkista liikennettä tai luotettavaa taksipalvelua ei ole. Tiestö on osittain melko huonokuntoista ja päällystämätöntä. Talvikuukausina (touko-, kesä-, heinäkuu) jäätyneet tiet ja lumisateet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. Vuoristoteillä on talvisin syytä tarkistaa sää- ja tieolosuhteet etukäteen. Lumi saattaa kinostua niin, ettei tiellä pääse etenemään. Autossa suositellaan pitämään ruokaa ja juomaa sekä apuvälineitä lumesta irtipääsemiseen.

Luonnonolot

Rankkasateet voivat huuhtoa osan tiestöstä ja silloista mukanaan. Vuoristossa on rinteiden sortumisvaara. Useimmiten kysymykseen tulee vain maastoautolla liikkuminen, koska Lesotho kokonaisuudessaan sijaitsee korkealla vuoristossa. Korkeimmat huiput sijaitsevat noin 3500 metrin korkeudella merenpinnasta, joten säätila voi muuttua nopeasti. Maassa on eräs Afrikan harvoista hiihtokeskuksista.

Terveys

Lesothon mahdollisia matkustusrajoituksia voi seurata mm. alla olevasta linkistä:
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Homoseksuaalisuus on lailla kielletty. Rangaistukset huumeiden hallussapidosta voivat olla ankaria.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat