31.10.2018

Sri Lanka: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Sri Lankan sisäpoliittinen tilanne kärjistyi lokakuussa 2018 presidentin erotettua maan pääministerin ja hallituksen. Yleinen turvallisuustilanne on toistaiseksi säilynyt vakaana, joskin mellakoita ja mielenosoituksia on esiintynyt maan pääkaupungissa Colombossa. Suuria yleisötapahtumia, väentungosta ja mahdollisia mielenosoituksia on syytä välttää.

Mahdollisessa kriisitilanteessa Sri Lankan viranomaistiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.sltda.lk/emergency.

Suomella ei ole suurlähetystöä Sri Lankalla. Apua tarvitsevia suomalaisia kehotetaan olemaan yhteydessä ulkoministeriön päivystyskeskukseen, yhteystiedot +358 9 1605 5555 paivystys.um@formin.fi.

Norjalla on suurlähetystö Colombossa.

Erityiset turvallisuusriskit

Maan pohjois- ja itäosiin matkustamista on helpotettu, vaikka sisällissodan jäljiltä löytyy edelleen purkamattomia miinakenttiä ja armeijan hallussa pitämiä alueita, joilla liikkumista rajoitetaan. Tiet ovat näillä alueilla paikoitellen erittäin huonokuntoisia eikä poliisi- ja sairaanhoitoapua ole aina saatavilla.

Maan suurin turvallisuusriski on liikenne.

Rikollisuus

Maassa esiintyy tavanomaista rikollisuutta, kuten näpistyksiä ja varkauksia. Matkatavaroita on syytä pitää silmällä. Arvotavarat tulee pitää hyvässä tallessa ja luottokorttien käytössä tulisi olla huolellinen. Valokuvallinen henkilötodistus kannattaa aina pitää mukana.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista. Maan tieverkosto on viime vuosina parantunut merkittävästi ja osa pääteistä on hyväkuntoisia. Varsinkin sisämaassa tiet ovat edelleen kapeita ja kuoppaisia. Teillä liikkuu autojen joukossa myös pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja eläimiä. Liikenneruuhkiin kannattaa varautua. Paikallinen ajotapa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta ja liikenne on vaarallista. Riskiohituksia tapahtuu jatkuvasti ja kuolleisuusluvut liikenteessä ovat korkeat.

Maassa on kohtuullisesti toimiva ja edullinen julkinen liikenne mutta junat ja bussit ovat yleensä täpötäysiä. Osassa junista on ilmastoituja ensimmäisen luokan vaunuja, joissa matkustaminen on suhteellisen mukavaa. Kaupunkiliikenteessä suositellaan turvallisuussyistä käytettäväksi mieluummin normaaleja taksia kuin moottoripyörärikshaa.

Pimeällä matkustamista ei suositella.

Luonnonolot

Monsuunikausia on vuodessa kaksi: touko-heinäkuu ja joulu-tammikuu. Sri Lanka kuuluu maantieteellisen sijaintinsa vuoksi syklonialttiisiin alueisiin. Sateet ja myrskyt voivat olla rajuja ja vaarallisia ja niiden yhteydessä voi esiintyä yllättäviä tulvia ja maanvyöryjä. Ajankohtaista tietoa löytyy paikallisen Disaster Management Centerin verkkosivuilta www.dmc.gov.lk/index_english.htm

Meressä on paikoittain vaarallisen voimakkaita virtauksia ja korkeaa aallokkoa.

Terveys

Maan terveystilanne on yleisesti hyvä. Malariaa ja denguekuumetta esiintyy etenkin monsuuniaikaan.

Sairaalahoitoa tarvitsevat kuljetetaan usein hoitoon pääkaupunkiin Colomboon. Yksityissairaalat ovat melko tasokkaita mutta kalliita. Kattava matkavakuutus on erittäin suositeltava. Colombon kansainvälisissä hotelleissa löytyy yleensä myös päivystävä lääkäri. Julkiset sairaalat voivat olla ruuhkaisia ja hygieniatasoltaan suhteellisen heikkoja.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Uskonnollisiin asioihin tulee suhtautua hienovaraisesti ja kunnioituksella. Esimerkiksi Buddhan kuva t-paidassa tai näkyvässä tatuoinnissa voi olla rajaviranomaisen mielestä häpäisevää ja estää jopa maahantulon. Temppeleissä ja pyhillä paikoilla tulee välttää paljastavaa pukeutumista ja valokuvia ei tulisi ottaa seisomalla Buddhan patsaan edessä. Rannoilla ei yleisesti hyväksytä yläosattomuutta tai alastomuutta. Sri Lankalla suositaan konservatiivista pukeutumista.

Huumausainerikoksista langetetaan kovia rangaistuksia.

Maahantulosäännökset

Maahantuloasioissa tulisi kääntyä Sri Lankan Norjan suurlähetystön puoleen. Yhteystiedot löytyvät osoitteessa www.srilanka.no

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri Lankassa

Kirkkokatu 12
00170 HELSINKI
FINLAND
asa-11@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1
Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2
Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3
Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4
Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat