30.5.2022

Libanon: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

:

Muut turvallisuustason tiedot

Libanonin turvallisuustilanne saattaa muuttua nopeasti. Matkustusturvallisuudessa on suuria alueellisia eroja. Syyrian konflikti vaikuttaa edelleen maan tilanteeseen. Ennakoimattomien pommi-iskujen tai muiden terroritekojen riski on olemassa. Tekoja voidaan kohdistaa myös länsimaalaisia henkilöitä tai heidän suosimiaan kohteita vastaan. Vältä suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia. Mielenosoitusten, tiesulkujen ja muiden protestien riski on kasvanut, ja ne voivat nopeasti kärjistyä väkivaltaisiksi. Taskuvarkaudet ja asuntomurrot ovat lisääntyneet suurissa kaupungeissa. Seuraa tiedotusvälineitä.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Libanonin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/lbn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-libanonissa-1/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Libanonin turvallisuustilanne on viime vuosina ollut vakaa mutta hauras. Maan vakaus on kuitenkin heikentynyt vuonna 2019 alkaneen nopean ja huomattavan talousromahduksen seurauksena. Koronaviruspandemia ja Beirutin satamaräjähdykset ovat pahentaneet talouskriisin vaikutuksia. Sisäpoliittiset jännitteet ovat lisääntyneet. Myös Syyrian kriisi vaikuttaa edelleen maan tilanteeseen. Lisäksi maassa on moninaisia politiikkaan ja uskontoon liittyviä jännitteitä.

YK:n pakolaisjärjestö on rekisteröinyt Libanonissa noin miljoona pakolaista Syyriasta, ja kaikkiaan syyrialaisia arvioidaan olevan maassa noin puolitoista miljoonaa. Lisäksi maassa on ennestään n. 325.000 palestiinalaispakolaista. Pakolaisten suuri määrä kärjistää maan yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia.

Libanonissa toimii aseistettuja ryhmiä, joista vaikutusvaltaisin on shiiamuslimien Hizbollah-liike. Syyrian ja Libanonin välisen rajan yli kuljetetaan aseita ja taistelijoita ja raja-alueita kannattaakin välttää.

Palestiinalaisleireistä osa on levottomia ja niissä toimii ääriryhmiä. Pakolaisvirta Syyriasta on lisännyt ahtautta ja jännitteitä myös palestiinalaisleireillä. Erityisesti Ain Al-Hilweh'n palestiinalaispakolaisleiri Siidonin (Saidan) kaupungissa Beirutista etelään on ollut konfliktiherkkä jo pitkään.

Maassa on tapahtunut tuhoisia terrori-iskuja ja niiden mahdollisuus on olemassa. Poliittiset salamurhat saattavat kärjistää sisäpoliittista kriisiä. Vaikka se ei ole erityisen todennäköistä, suomalaiset saattavat joutua sivullisina terrori-iskujen kohteeksi. Sisällis­sodan riskiä ei voi sulkea pois.

Ulkomaalaisten vaara joutua Libanonissa kidnappauksen uhreiksi on olemassa.

Israelin sotatoimia Libanonin alueella ei voi sulkea pois, jos alueelliset jännitteet kasvavat. Israel saattaa pommittaa kohteita varsinkin Etelä-Libanonissa, Etelä-Beirutissa ja Bekaan laaksossa eli alueilla, joissa Hizbollah'n kannatus ja kontrolli on vahvinta.
Libanonin raja-alueille matkustamista on syytä välttää koko rajan osalta.

Palestiinalaisleirit ovat levottomia ja niissä toimii ääriryhmiä. Pakolaisvirta Syyriasta on lisännyt ahtautta ja jännitteitä leireillä. Lisäksi tilanne palestiinalaisalueilla on usein herkkä ja heijastuu Libanonin turvallisuustilanteeseen.

Matkustaminen Etelä-Libanon Litani-joesta etelään on sallittu ainoastaan Libanonin viranomaisten luvalla. Alue on kriisitilanteissa ollut epävakainta aluetta Hizbollah'n sieltä Israeliin ampumien rakettien ja Israelin vastatoimien vuoksi.

Beirutissa on lentokentälle meneviä teitä aika ajoin suljettu, joko mielenosoitusten tai viranomaisten turvallisuusuhaksi määrittelemien tilanteiden vuoksi.

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. On syytä varmistaa, että vakuutus kattaa Libanoniin matkustamisen.

Rikollisuus

Henkilöihin kohdistuvat väkivalta- ja omaisuusrikokset ovat edelleen suhteellisen harvinaisia, mutta katutason pienrikollisuus on kuitenkin lisääntynyt. Turhaa huomion herättämistä on syytä välttää eikä humaltuneena pidä esiintyä. Yksin liikkuminen on yleensä turvallista, myös pimeän aikaan.

Korruptio on Libanonissa suuri ongelma, mutta se ei todennäköisesti vaikuta tavallisen matkailijan elämään. Maassa pidempään oleskeleva ulkomaalainen voi törmätä siihen esimerkiksi erilaisten lupien kohdalla.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on todellinen turvallisuusriski Libanonissa. Nopeudet ovat korkeita ja ajotyyli riskejä ottava.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Terveydenhuollon kapasiteetti Libanonissa on talouskriisin, räjähdysvaurioiden ja koronaviruspandemian vuoksi laskenut. Hyvätasoista yksityisterveydenhuoltoa voi edelleen paikoitellen olla saatavilla, mutta siitä on varauduttava maksamaan.
Lääkkeiden saannissa voi olla hankaluuksia.

Yleinen hygieniatilanne on hyvä, joskaan ei Suomen tasoa. Apteekkeja löytyy helposti kaupungeista ja sairaaloissa puhutaan englantia ja ranskaa. Apteekeista ei enää saa kaikkia lääkkeitä joten lääkkeet tuotava aina mukana. Matkavakuutus on aina suositeltava ja sen ehdot on syytä tarkistaa ennen matkaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Kaikki huumeet ovat Libanonissa kiellettyjä ja niiden hallussapidosta saa ankaria rangaistuksia.

Homoseksuaalisuus on Libanonissa kriminalisoitu, mutta Beirutin ja Jounién yökerhoalueilla kulttuuri on myös tässä suhteessa vapaamielinen.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.
Ajankohtaista tietoa Libanonin tilanteesta edustuston verkkosivuilla: https://finlandabroad.fi/web/lbn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-libanonissa-1/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle) https://finlandabroad.fi/web/lbn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-libanonissa-1/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Paikallista tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

• Paikallisviranomaisen sivut: https://www.general-security.gov.lb/en(Linkki toiselle verkkosivustolle)
• Libanonin Tukholman-suurlähetystö: http://www.lebanonembassy.se/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta maahan saapumisen jälkeen.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat