Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. 

Lue lisää
6.8.2020

Libanon: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

:

Muut turvallisuustason tiedot

Libanonin turvallisuustilanne saattaa muuttua nopeasti. Tiistaina 4.8.2020 pääkaupungissa Beirutissa tapahtuneen räjähdyksen johdosta ulkoministeriö kehottaa noudattamaan Beirutissa erityistä varovaisuutta. Matkustusturvallisuudessa on suuria alueellisia eroja. Syyrian konflikti vaikuttaa edelleen maan tilanteeseen. Ennakoimattomien pommi-iskujen tai muiden terroritekojen riski on olemassa. Tekoja voidaan kohdistaa myös länsimaalaisia henkilöitä tai heidän suosimiaan kohteita vastaan. Vältä suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia. Seuraa tiedotusvälineitä.

Ajankohtaista

Pääkaupungissa Beirutissa tapahtui erittäin voimakas räjähdys tiistaina 4.8.2020. Räjähdyksen aiheuttamista mittavista vahingoista huolimatta Beirutin kansainvälinen lentokenttä toimii normaalisti, mutta lentoja on rajoitetusti ja ne saatetaan myydä nopeasti loppuun. Ulkoministeriö kehottaa noudattamaan Beirutissa erityistä varovaisuutta ja välttämään liikkumista räjähdyksen vaikutusalueella. Räjähdys vaikuttaa Libanonin terveydenhuoltojärjestelmän toimintakykyyn.

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Libanonin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/lbn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-libanonissa-1/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Libanonin turvallisuustilanne on viime vuosina ollut vakaa mutta hauras. Sisäpoliittiset jännitteet saattavat kuitenkin kärjistyvät helposti ja myös Syyrian kriisi vaikuttaa edelleen maan tilanteeseen. Lisäksi maassa on moninaisia politiikkaan ja uskontoon liittyviä jännitteitä.

YK:n pakolaisjärjestö on rekisteröinyt Libanonissa noin miljoona pakolaista Syyriasta, ja kaikkiaan syyrialaisia arvioidaan olevan maassa noin puolitoista miljoonaa. Lisäksi maassa on ennestään n. 325,000 palestiinalaispakolaista. Pakolaisten suuri määrä kärjistää maan yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia.
Libanonissa toimii aseistettuja ryhmiä, joista vaikutusvaltaisin on shiiamuslimien Hezbullah-liike. Syyrian ja Libanonin välisen rajan yli kuljetetaan aseita ja taistelijoita ja raja-alueita kannattaakin välttää.

Palestiinalaisleireistä osa on levottomia ja niissä toimii ääriryhmiä. Pakolaisvirta Syyriasta on lisännyt ahtautta ja jännitteitä myös palestiinalaisleireillä. Erityisesti Ain Al-Hilweh'n palestiinalaispakolaisleiri Siidonin (Saidan) kaupungissa Beirutista etelään on ollut konfliktiherkkä jo pitkään.

Maassa on tapahtunut tuhoisia terrori-iskuja ja niiden mahdollisuus on olemassa. Poliittiset salamurhat saattavat kärjistää sisäpoliittista kriisiä. Vaikka se ei ole erityisen todennäköistä, suomalaiset saattavat joutua sivullisina terrori-iskujen kohteeksi. Sisällis­sodan riskiä ei voi sulkea pois.

Ulkomaalaisten vaara joutua Libanonissa kidnappauksen uhreiksi on olemassa.

Israelin sotatoimia Libanonin alueella ei voi sulkea pois, jos alueelliset jännitteet kasvavat. Israel saattaa pommittaa kohteita varsinkin Etelä-Libanonissa, Etelä-Beirutissa ja Bekaan laaksossa eli alueilla, joissa Hezbullah'n kannatus ja kontrolli on vahvinta.
Libanonin raja-alueille matkustamista on syytä välttää koko rajan osalta.

Palestiinalaisleirit ovat levottomia ja niissä toimii ääriryhmiä. Pakolaisvirta Syyriasta on lisännyt ahtautta ja jännitteitä leireillä. Lisäksi tilanne palestiinalaisalueilla on usein herkkä ja heijastuu Libanonin turvallisuustilanteeseen.

Matkustaminen Etelä-Libanon Litani-joesta etelään on sallittu ainoastaan Libanonin viranomaisten luvalla. Alue on kriisitilanteissa ollut epävakainta aluetta Hezbullah'n sieltä Israeliin ampumien rakettien ja Israelin vastatoimien vuoksi.

Beirutissa on lentokentälle meneviä teitä aika ajoin suljettu, joko mielenosoitusten tai viranomaisten turvallisuusuhaksi määrittelemien tilanteiden vuoksi.

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. On syytä varmistaa, että vakuutus kattaa Libanoniin matkustamisen.

Rikollisuus

Henkilöihin kohdistuvat väkivalta- ja omaisuusrikokset ovat edelleen suhteellisen harvinaisia, mutta katutason pienrikollisuus on kuitenkin lisääntynyt. Turhaa huomion herättämistä on syytä välttää eikä humaltuneena pidä esiintyä. Yksin liikkuminen on yleensä turvallista, myös pimeän aikaan.

Korruptio on Libanonissa suuri ongelma, mutta se ei todennäköisesti vaikuta tavallisen matkailijan elämään. Maassa pidempään oleskeleva ulkomaalainen voi törmätä siihen esimerkiksi erilaisten lupien kohdalla.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on todellinen turvallisuusriski Libanonissa. Nopeudet ovat korkeita ja ajotyyli riskejä ottava.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Terveydenhuollon taso Libanonissa on korkea, mutta siitä on varauduttava maksamaan.

Yleinen hygieniatilanne on hyvä, joskaan ei Suomen tasoa. Apteekkeja löytyy helposti kaupungeista ja sairaaloissa puhutaan englantia ja ranskaa. Matkavakuutus on aina suositeltava ja sen ehdot on syytä tarkistaa ennen matkaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Kaikki huumeet ovat Libanonissa kiellettyjä ja niiden hallussapidosta saa ankaria rangaistuksia.

Homoseksuaalisuus on Libanonissa kriminalisoitu, mutta Beirutin ja Jounién yökerhoalueilla kulttuuri on myös tässä suhteessa vapaamielinen.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.
Ajankohtaista tietoa Libanonin tilanteesta edustuston verkkosivuilla: https://finlandabroad.fi/web/lbn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-libanonissa-1/384951 https://finlandabroad.fi/web/lbn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-libanonissa-1/384951

Paikallista tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

• Paikallisviranomaisen sivut: https://www.general-security.gov.lb/en
• Libanonin Tukholman-suurlähetystö: http://www.lebanonembassy.se/

Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta maahan saapumisen jälkeen.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Beirutin-suurlähetystö

Charles Malek Avenue
Tabaris 812 Building,
Bloc A, 4th floor Achrafieh
BEIRUT
LEBANON
Sanomat.BEI@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat