Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta Suomen sisärajavalvonta ja karanteenisuositus loppui 15.6. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta

Lue lisää
12.3.2020

Laos: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Xieng Khouang: Noudata erityistä varovaisuutta
Savannakhét: Noudata erityistä varovaisuutta
Saravane: Noudata erityistä varovaisuutta
Sékong: Noudata erityistä varovaisuutta
Khammouan: Noudata erityistä varovaisuutta
Champassak: Noudata erityistä varovaisuutta
Houaphan: Noudata erityistä varovaisuutta
Attopeu: Noudata erityistä varovaisuutta
Louang Prabang: Noudata erityistä varovaisuutta
Xaisômboun: Noudata erityistä varovaisuutta

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa. THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Koronavirustilanne on vaikuttanut myös yleisemmin lentoliikenteeseen ja vähentyneen matkustajakysynnän myötä aikataulutettujen lentojen vähentämiseen tai peruuttamiseen, josta syystä paluuyhteydet kannattaa varmistaa oman matkatoimiston tai lentoyhtiön kautta. Suosittelemme varautumaan matkaan kattavalla matkavakuutuksella. Mahdolliset korvauksiin liittyvät kysymykset tulee osoittaa omalle vakuutusyhtiölle. Laosin maahantuloasioista ja sitä koskevasta päätöksenteosta vastaavat Laosin viranomaiset.

Matkustajien tulee myös huomioida, että Laosin naapurivaltiot voivat asettaa rajoituksia Laosista alueellensa kohdistuvaan matkustamiseen. Matkustajalta voidaan esimerkiksi evätä pääsy naapurivaltioon perustuen esimerkiksi matkustajan terveydentilaan, terveysselvitykseen tai matkustushistoriaan.

Kaikki maahantuloon ja kohdemaan viisumeihin liittyvät kyselyt tulee osoittaa lähimpään kohdemaan suurlähetystöön, kuten kohdemaan suurlähetystöön Vientianessa. Laosin viisumeihin tai maahantuloon liittyvät kysymykset tulee osoittaa lähimpään Laosin suurlähetystöön, kuten Laosin suurlähetystöön Tukholmassa. Suomen suurlähetystö Hanoissa tai Suomen ulkoministeriö ei voi antaa ohjeistusta toisen maan maahantuloon liittyen.

Laosin paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevasta linkistä:

Centre of Information and Education for Health, Ministry of Health
https://www.facebook.com/CIEH.MoH.Lao/

Uutisia englanniksi tarjoaa esimerkiksi The Laotian Times https://laotiantimes.com/

Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta löytyy ulkoministeriön kotisivuilta https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Suosittelemme matkustusilmoituksen laatimista osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Laos on yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa.

Erityiset turvallisuusriskit

Laosissa on edelleen tuhansia tonneja räjähtämättömiä ampumatarvikkeita kuten pommeja ja kranaatteja Vietnamin sodan ajoilta. Vältä liikkumista teiden ulkopuolella erityisesti seuraavilla alueilla: Xieng Khouang, Savannakhét, Saravane, Sékong, Khammouan, Champassak, Houaphan, Attopeu, Louang Prabang, Xaisômboun.

Rikollisuus

Matkusta maanteitse ainoastaan päiväsaikaan. Vältä paikallisia, huonokuntoisia busseja. Säilytä passi ja arvoesineet tallelokerossa. Ota passista kopio ja pidä sitä mukanasi. Satunnaisia laukkuvarkauksia on esiintynyt pääkaupungissa.

Hätätäpauksessa voit ottaa yhteyttä lähimpään EU-maan edustustoon Vientianessa:

Saksan suurlähetystö, Vientiane, Laos
http://www.vientiane.diplo.de/
Rue Sokpalouang 26 (Sisattanek), Vientiane, Laos
Puh. +856 21 31 21 10, +856 21 31 21 11

Ranskan suurlähetystö, Vientiane, Laos
https://la.ambafrance.org/
Rue Setthathirath, Vientiane, Laos
Puh. +856 21 26 74 00

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenneonnettomuuksien määrä Laosissa on korkea. Noudata äärimmäistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Lukuisia turisteja menehtyy vuosittain erityisesti moottoripyöräonnettomuuksissa, mutta myös esim. tilataksien onnettomuuksissa.

Autoa vuokratessa on hyvä ottaa huomioon, että vuokrautoja ei yleensä ole vakuutettu.
Tarkista ajoneuvon kunto vuokraushetkellä yhdessä vuokranantajan kanssa. Vuokraaja on vastuussa kaikista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista. Vahingonkorvausvaatimukset onnettomuuksissa voivat olla suuria. Älä jätä passia pantiksi vaan passikopio.

Terveys

Laos julisti 13.1.2016 kansanterveydellisen hätätilan polioepidemian takia. Kattava matkavakuutus on välttämätön. Hoitotoimenpiteitä ei välttämättä aloiteta ennen vakuutusyhtiön varmistusta tai etukäteismaksua. Kotiuttamiskuljetukset sairas- ja kuolemantapauksissa ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman matkavakuutusta.

Sairaaloiden taso on heikko ja vaativammat toimenpiteet joudutaan hoitamaan muualla kuin Laosissa, lähinnä Thaimaassa. Laosin pääkaupungissa Vientianessa on muutamia kansainvälisiä klinikoita.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Laosissa voi saada kuolemanrangaistuksen huumeiden hallussapidosta, valmistuksesta, salakuljetuksesta tai kaupasta. Huumeiden vähäisenkin määrän hallussapidosta voi saada pitkän tuomion.

Avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen kanssakäyminen ulkomaalaisen ja laosilaisen välillä ei ole sallittua paikallisen lain mukaan. Kihlautuminen ja avioliiton solmiminen laosilaisen ja ulkomaalaisen välillä ilman viranomaisen lupaa on edustuston saamien tietojen mukaan kielletty.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Hanoin-suurlähetystö

24th floor, Lotte Center Hanoi
54 Lieu Giai, Ba Dinh
HANOI
VIETNAM
+84 24 382 667 88
sanomat.HAN@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat