Matkailija, palaa Suomeen. Noudata THL:n karanteeniohjeita!

Matkailijoita kehoitetaan palaamaan Suomeen heti kun mahdollista. Kaikkien ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää

Kaikkien maiden matkustustiedote on nyt toistaiseksi vähintään vältä kaikkea matkustamista -tasolla.

12.3.2020

Pohjois-Korea: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Pohjois-Korean tilanne on ennalta arvaamaton ja voi muuttua nopeasti.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa. THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.

THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Pohjois-Korea on käytännössä sulkenut maan kaikelta matkustusliikenteeltä ja asettanut sisäisiä liikkumisrajoituksia. Liikkumisrajoituksia ylittäneet asetetaan karanteeniin. Karanteeniohjeet vaihtelevat. Pohjois-Koreassa olevia kehotetaan seuraamaan tilanteen kehitystä ja noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Tarvittaessa voi kääntyä Ruotsin suurlähetystön puoleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Korean sodan päättymisestä 1953 lähtien on Korean niemimaan poliittinen tilanne kärjistynyt aika ajoin. Suurlähetystö arvioi kuitenkin turvallisuustilanteen Pohjois-Koreassa jatkuvan edelleen suhteellisen vakaana. Viime aikoina provokaatiot ovat kuitenkin lisääntyneet ja matkaa valmisteltaessa kannattaa seurata suurlähetystön tiedotteita ja mediasta Korean niemimaan turvallisuuspoliittista tilannetta, joka saattaa muuttua nopeasti.

Pohjois-Koreaan matkustettaessa on syytä olla yhteydessä alueelle matkoja järjestäviin matkatoimistoihin. Varmista kaikki matkaan liittyvät järjestelyt tarkoin ennen matkaa, jottei usein ilman ennakkovaroitusta tehtävistä muutoksista matkustusrajoituksiin aiheudu haittaa.

Pohjois-Korea on varsin suljettu yhteiskunta ja ulkomaiset matkailijat ovat harvinaisia. Mahdollisuutta omaehtoiseen matkailuun ei käytännössä ole, vaan kaikki liikkuminen on tiukasti valvottua. Yleensä vaaditaan lupa, kun liikutaan 30 kilometriä pidemmälle Pjongjangista. Jopa Pjongjangin sisällä pääsee liikkumaan vain sinne, minne opas päästää. Jos matkailee osana ryhmää, on matkanjärjestäjä todennäköisesti hankkinut tarvittavat luvat liikkumiseen. Tämä on kuitenkin hyvä tarkastaa etukäteen. Kuvaamiseen on hyvä kysyä etukäteen lupaa.

Osa Pohjois-Korean kansallisen lentoyhtion Air Koryon lentokoneista on EU:n ns. "mustalla listalla" http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm , mikä saattaa aiheuttaa vaikeuksia muun muassa vakuutuksia otettaessa. Air Koryo ei ole lähetystön tietojen mukaan toimittanut lentoturvallisuutta koskevia tietoja koko lentokalustostaan.

Rikollisuus

Turisteihin kohdistuvaa rikollisuutta on Pohjois-Koreassa vähän, joskin taskuvarkauksia ym. saattaa tapahtua. Noudata yleistä varovaisuutta.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Autojen määrä on viime vuosina lisääntynyt Pjongjangissa. Jalankulkijoiden on syytä olla varovaisia erityisissä risteyksissä, koska autoilla katsotaan olevan etuajo-oikeus jalankulkijoihin nähden ja autot voivat kääntyä valoristeyksessä oikealle punaisen valon palaessa. Kaduilta puuttuu usein katuvalaistus.

Luonnonolot

Tulvat ovat yleisiä sadekaudella.

Terveys

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen.

Terveydenhuoltopalvelut maassa ovat hyvin kehittymättömät. Alueella on esiintynyt myös malariaa ja koleraa, ja ennen matkustamista kannattaa pyytää tietoa tarvittavasta lääkityksestä ja ottaa tarvittavat rokotteet. Mukaan on parasta varata riittävä määrä lääkkeitä. Juomiseen ja hampaiden pesuun tulee käyttää pullotettua vettä. Maitoa ei ole pastöroitu ja se tulee keittää. Ruoaksi nautittavan lihan ja kalan on oltava hyvin kypsennettyä. Vihannekset on myös kypsennettävä ja hedelmät kuorittava.

Kesäaikana Pohjois-Korean maaseudulla esiintyy Japanin aivotulehdusta ja malariaa.

Pohjois-Koreassa on todettu lintuinfluenssaa. Pohjois-Korean viranomaiset tekevät töitä taudin leviämisen estämiseksi. Vältä tarpeetonta kontaktia lintuihin ja tutustu Kansanterveyslaitoksen ohjeisiin lintuinfluenssan varalta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja WHO seuraavat tilanteen kehitystä, mutta ongelmana voi olla ajantasaisten tietojen saaminen Pohjois-Korean viranomaisilta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Tuomiot Pohjois-Koreassa voivat olla ankaria ja seuraamukset pienistäkin rikkomuksista vakavia. Matkailijoiden tulee seurata tarkoin oppaiden ohjeita, liittyen valokuvaukseen ja muuhun käyttäytymiseen. Epäkunnioitus isäntämaan ja sen symboleja kohtaan katsotaan vakavaksi rikkeeksi, mistä voi seurata pitkäkin vankeusrangaistus.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Soulin-suurlähetystö

18th Floor
Kyobo Building,
Jongno 1, Jongno-gu
SEOUL 03154
REPUBLIC OF KOREA
+82 2 370 103 00
sanomat.seo@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat