14.1.2019

Kirgisia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Batken: Noudata erityistä varovaisuutta
Jalal-Abad: Noudata erityistä varovaisuutta
Osh: Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Maan yleinen turvallisuustilanne on suhteellisen rauhallinen, etnisiä levottomuuksia saattaa esiintyä ajoittain. Ei suositella raja-alueille matkustamista. Noudatettava erityistä varovaisuutta: Etelä Kirgisia, Kiinan raja-alue.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Kirgisian turvallisuustilanne on rauhallinen, mutta eteläisissä osissa (ja etenkin raja-alueilla) jännittynyt. Kirgisiassa liikuttaessa on syytä noudattaa yleistä varovaisuutta ja seurata viranomaistiedotteita. Suuriin väkijoukkoihin ja poliittisiin mielenilmaisuihin ei pidä mennä mukaan.

Erityiset turvallisuusriskit

Matkailijoita kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa Etelä-Kirgisiaan (Osh, Batken, Jalal-Abad), ennen kaikkea Ferganan laakson alueelle. Uzbekistanin ja Tadzhikistanin vastaisia raja-alueita on syytä välttää myös miinojen vuoksi.

Raja-alueille pääsyä voidaan rajoittaa erityisluvin.

Maastossa liikuttaessa on noudatettava varovaisuutta ja huolehdittava, että tarvittavat luvat ovat kunnossa. Suositeltavaa on hankkia oppaaksi paikallinen tulkki.

Rikollisuus

Suurin osa ulkomaalaisiin kohdistuvasta rikollisuudesta tapahtuu länsimaalaisten suosimien hotellien, ravintoloiden ja puistojen läheisyydessä pimeän aikaan. Niitä voi ehkäistä normaaleilla varotoimilla: rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä. Öisin ei ole suositeltavaa liikkua yksin eikä kävellen, vaan kannattaa käyttää virallisia takseja.

Rikolliset saattavat esiintyä poliiseina. Bishkekin ja Almatyn (Kazakstan) välisellä tiellä on tapahtunut useita valepoliisien tekemiä ryöstöjä. Poliisille on aina pyydettäessä esitettävä henkilöllisyytensä.

Julkisen liikenteen busseissa tulee varoa taskuvarkaita.

Passin katoamisesta on tehtävä ilmoitus lähimmälle poliisiasemalle, josta saa pyydettäessä kopion ilmoituksesta tai mahdollisesta tutkinta-asiakirjasta. Poliisiasemalta saatu kopio tulee toimittaa esim. Saksan suurlähetystöön Kirgisiassa, josta passinsa kadottanut Suomen kansalainen saa matkustusasiakirjan kotimatkaa varten.

Korruptio on yleistä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Liikenne on vaarallista niin jalankulkijan kuin autoilijankin näkökulmasta. Suurin osa kirgiiseistä on ostanut ajokorttinsa autokoulua käymättä, mikä selittää kaoottista liikennekulttuuria. Liikennesääntöjä ei aina noudateta ja ylinopeudet ovat yleisiä. Autot ovat usein huonokuntoisia eikä niissä ole välttämättä vakuutuksia. Useinkaan autoissa ei ole turvavöitä (ainakaan takapenkillä) tai niitä ei käytetä. Kirgisiassa tapahtuu paljon liikenneonnettomuuksia.

Tiestö on usein huonokuntoista, mutta sitä on myös uusittu, mm. Issyk-Kul -järvelle on moottoritie. Pimeällä ajamista kannattaa välttää. Yleensä vain taajamien pääkadut ovat valaistuja. Katuviemäreistä saattaa puuttua kansia niin jalkakäytävillä kuin teillä. Talvisin tiet ovat usein auraamattomia ja keväisin ne ovat usein poikki lumi- ja maanvyörymien vuoksi. Jalankulkijoita ja eläimiä, ml. karja- ja hevoslaumoja, saattaa liikkua maanteillä.

Kaupunginosat, katuvalot ja liikennevalot voivat olla ajoittain ilman sähköä.

Bishkekin ja Oshin kaupunkien ulkopuolella on harvoja huoltoasemia. Polttoainetta kannattaa tankata vain tunnetuilla huoltoasemilla myös varakanistereihin, sillä se on muualla usein heikkolaatuista.

Liikennepoliisi saattaa sakottaa autoilijoita rahastusmielessä. Liikenneonnettomuuksia tapahtuu paljon, etenkin kesäaikaan Bishkek–Issyk-Kul-välisellä tieosuudella. Promilleraja on virallisesti nolla.

Julkisen liikenteen bussit ovat usein heikkokuntoisia.

Paikalliset lentokoneet voivat olla heikossa kunnossa, joten on suositeltavaa käyttää kansainvälisiä lentoyhtiöitä ja lentää suoraan haluttuun kohteeseen, mikäli mahdollista. EU on kieltänyt kaikkia Kirgisian viranomaisilta lentotoimilupansa saaneita lentoyhtiöitä lentämästä EU:n alueelle. Osoitteesta http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm voi tarkistaa päivitetyn listan lentoyhtiöistä, joille EU on asettanut lentokiellon tai -rajoituksia unionin alueelle.

Luonnonolot

Kirgisia on maanjäristysherkkää aluetta.

Talvella ilmanlaatu Bishkekissä on usein heikko lämmittämiseen käytettävän kivihiilen polton ja autojen pakokaasujen takia.

Terveys

Terveydenhoidon ja hygienian taso on alhainen.

Maassa esiintyy tuberkuloosia, aivokalvontulehdusta ja hepatiitti A:ta, borrelioosia sekä HI-virusta. Metsäiselle vuoristoalueelle, etenkin alkukesän kuukausina matkustettaessa, tulee ottaa huomioon myös puutiaisten välittämä puutiaisaivotulehdus. Myös joitakin malariatapauksia on esiintynyt Oshin, Jalal-Abadin ja Batkenin alueilla sekä Bishkekistä luoteeseen.

Nopea avun saaminen äkillisessä sairastapauksessa ei ole taattua. Lääkkeistä ja lääketarvikkeista on usein pulaa. Pääkaupungissa on tiheä apteekkiverkosto, josta voi ostaa lääkkeitä ilman reseptiä. Lääkkeet saattavat kuitenkin olla väärennöksiä . Englantia puhuvia lääkäreitä on vähän, mutta tulkkeja (englanti-venäjä) on saatavilla lääkärikäynteihin.

Matkailijan on syytä juoda vain pullotettua vettä. Vesijohtovesi kannattaa keittää ennen sen nauttimista. Hygieniaan kannattaa kiinnittää huomiota myös ruoanvalmistuksessa sekä kuoria hedelmät ja vihannekset.

Matkailijalla tulisi olla voimassa oleva laaja matkavakuutus, joka kattaa vakavan sairaus- tai onnettomuustapauksen yhteydessä myös lentoevakuoinnin Suomeen. Monet sairaalat eivät hyväksy kansainvälisiä matkavakuutuksia tai hyväksyvät ainoastaan tiettyjä vakuutusyhtiöitä. Kansainvälisiä luottokortteja ei hyväksytä kaikilla poliklinikoilla/sairaaloissa, ainoastaan paikallista käteistä valuuttaa (som). Matkailijan tulisi ennen matkalle lähtöä ottaa omasta matkavakuutuksen myöntäneestä vakuutusyhtiöstä etukäteen selvää, mihin klinikkaan Kirgisiassa hätätapauksessa tulee ottaa yhteyttä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä, salakuljetuksesta tai hallussapidosta seuraa kovia rangaistuksia.

Homoseksuaalinen kanssakäyminen ei ole rangaistavaa, mutta se ei edelleenkään ole laajalti hyväksyttyä huolimatta pääkaupungissa sijaitsevista homobaareista.

Joidenkin kohteiden, kuten esimerkiksi armeijan rakennusten ja niiden ympäristön, raja-alueiden ja eräiden virallisten rakennusten valokuvaaminen on rajoitettua. Rajoituksista ei aina ilmoiteta kyltein.

Passin kopiota on pidettävä aina mukana. Poliisi voi pidättää matkailijat, joilla ei ole asianmukaisia henkilöpapereita. Poliisilla on oikeus tarkistaa passi. Henkilötietosivu kannattaa näyttää poliisille siten, että passia ei anna tämän käteen. Muutama ylimääräinen passivalokuva on suositeltavaa ottaa matkalle mukaan.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Astanan-suurlähetystö

Astana Tower, 17th floor
12 Samal Microdistrict
010000 ASTANA
KAZAKHSTAN
+7 717 244 2121
sanomat.AST@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1
Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2
Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3
Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4
Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat