20.12.2023

Kirgisia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Batken: Noudata erityistä varovaisuutta
Jalal-Abad: Noudata erityistä varovaisuutta
Osh: Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Maan yleinen turvallisuustilanne on suhteellisen rauhallinen. Suuriin väkijoukkoihin ja poliittisiin mielenilmaisuihin ei pidä mennä mukaan. Etnisiä levottomuuksia esiintyy ajoittain. Raja-alueille matkustamista ei suositella.

Ajankohtaista

Maassa ei ole tällä hetkellä voimassa covid-liitännäisiä matkustusrajoituksia, ja covid-tartuntojen osalta tilanne on vakaa. Ajantasaiset maahantulosäännöt on kuitenkin hyvä varmistaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi Kirgisian lähimmästä edustustosta. Ajankohtaista tietoa Kirgisian tilanteesta löydät myös edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/kgz/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kirgisian-viranomaisten-ohjeita-koronavirukseen-liittyen-p-c3-a4ivitetty-3.4.2020-/384951(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Uusimmat ohjeet kannattaa kuitenkin aina tarkistaa Kirgisian viranomaisten verkkosivuilta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Kirgisian turvallisuustilanne on rauhallinen, mutta jännitteitä esiintyy ajoittain eteläisissä osissa ja etenkin raja-alueilla. Kirgisiassa liikuttaessa on syytä noudattaa yleistä varovaisuutta ja seurata viranomaistiedotteita. Suuriin väkijoukkoihin ja poliittisiin mielenilmaisuihin ei pidä mennä mukaan.

Erityiset turvallisuusriskit

Matkailijoita kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa Etelä-Kirgisiaan (Osh, Batken, Jalal-Abad), ja ennen kaikkea liikuttaessa Ferganan laakson alueella. Uzbekistanin ja Tadzhikistanin vastaisia raja-alueita on myös syytä välttää miinojen vuoksi.

Raja-alueille pääsyä voidaan rajoittaa erityisluvin. Rajavyöhykelupaa edellytetään monilla erityisesti retkeilijöiden suosiossa olevilla alueilla Kiinan ja Tadzhikistanin rajojen tuntumassa. Tämä kannattaa ottaa huomioon jo matkaa suunniteltaessa, sillä tarvittavien lupien hankkiminen vie usein aikaa.

Maastossa liikuttaessa on noudatettava varovaisuutta ja huolehdittava, että tarvittavat luvat ovat kunnossa. Esimerkiksi metsästykseen tarvitaan oma lupansa. Kielitaidottoman ja/tai aluetta tuntemattoman on syrjäseuduille matkustaessa suositeltavaa hankkia paikallinen opas. Kirgisiassa toimii useita puhelinverkko-operaattoreita. Niiden toiminta ei kuitenkaan usein kata koko maata. Operaattorin toiminta-alueen kattavuus on hyvä tarkistaa etukäteen.

Rikollisuus

Suurin osa ulkomaalaisiin kohdistuvasta rikollisuudesta tapahtuu länsimaalaisten suosimien hotellien, ravintoloiden ja puistojen läheisyydessä pimeän aikaan. Niitä voi ehkäistä normaaleilla varotoimilla: rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä. Öisin ei ole suositeltavaa liikkua yksin eikä kävellen, vaan kannattaa käyttää virallisia takseja.

Rikolliset saattavat esiintyä poliiseina. Bishkekin ja Almatyn (Kazakstan) välisellä tiellä on tapahtunut useita valepoliisien tekemiä ryöstöjä. Myös oikeat poliisit saattavat yrittää sakottaa turisteja rahastusmielessä esimerkiksi tekaistujen tieliikennerikkomusten nojalla. Korruptio on muutenkin yleistä. Poliisille on pyydettäessä aina esitettävä henkilöllisyystodistus. Poliisin hätänumero on 102.

Julkisessa liikenteessä ja vilkkailla alueilla kuten kaupunkien basaareissa tulee varoa taskuvarkaita.

Passin katoamisesta on tehtävä ilmoitus lähimmälle poliisiasemalle, josta saa pyydettäessä kopion ilmoituksesta tai mahdollisesta tutkinta-asiakirjasta. Poliisiasemalta saatu kopio tulee toimittaa esim. Saksan suurlähetystöön Kirgisiassa, josta passinsa kadottanut Suomen kansalainen saa matkustusasiakirjan kotimatkaa varten. Muutaman ylimääräisen passivalokuvan mukaan ottaminen matkalle on suositeltavaa hätätilanteiden varalta.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Liikenne on vaarallista niin jalankulkijan kuin autoilijankin näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan Kirgisiassa tapahtuu paljon liikenneonnettomuuksia, etenkin kesäaikaan Bishkek–Issyk-Kul-välisellä tieosuudella.

Suurin osa kirgiiseistä on ostanut ajokorttinsa autokoulua käymättä, mikä selittää kaoottista liikennekulttuuria. Liikennesääntöjä ei aina noudateta ja ylinopeudet ovat yleisiä. Autot, mukaan lukien julkisen liikenteen bussit, ovat usein huonokuntoisia eikä niissä ole välttämättä vakuutuksia. Useinkaan autoissa ei ole turvavöitä (ainakaan takapenkillä), tai niitä ei käytetä.

Tiestö on melko huonokuntoista, mutta sitä on myös uusittu viime vuosina. Muun muassa Bishkekistä Issyk-Kul -järvelle vievä moottoritie ja järven pohjoispuolella kulkevaa tietä on kunnostettu osittain viime vuosina.

Pimeällä ajamista kannattaa välttää. Yleensä vain taajamien pääkadut ovat valaistuja ja katuviemäreistä saattaa puuttua kansia niin jalkakäytävillä kuin autoteillä. Kaupunginosat, katuvalot ja liikennevalot voivat olla ajoittain myös ilman sähköä.

Talvisin tiet ovat usein auraamattomia ja keväisin maantiet voivat olla poikki lumi- ja maanvyörymien vuoksi. Jalankulkijoita ja eläimiä, mukaan lukien karja- ja hevoslaumoja, saattaa liikkua maanteillä.

Autoillessa on huomioitava, että Bishkekin ja Oshin kaupunkien ulkopuolella on vain harvoja huoltoasemia. Polttoainetta kannattaa tankata vain tunnetuilla huoltoasemilla sekä hyödyntää varakanistereja, sillä tuntemattomien huoltoasemien bensiini on usein heikkolaatuista.

Promilleraja on maassa virallisesti nolla. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista esiintyy kuitenkin valitettavan usein. Sama koskee kolaritilanteista pakenemista.

Paikalliset lentokoneet voivat olla heikossa kunnossa, joten on suositeltavaa käyttää kansainvälisiä lentoyhtiöitä ja lentää suoraan haluttuun kohteeseen, mikäli mahdollista. EU on kieltänyt kaikkia Kirgisian viranomaisilta lentotoimilupansa saaneita lentoyhtiöitä lentämästä EU:n alueelle. Osoitteesta https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en(Linkki toiselle web-sivustolle.) voi tarkistaa päivitetyn listan lentoyhtiöistä, joille EU on asettanut lentokiellon tai -rajoituksia unionin alueelle.

Luonnonolot

Kirgisia on maanjäristysherkkää aluetta.

Talvella ilmanlaatu Bishkekissä on usein heikko lämmittämiseen käytettävän kivihiilen polton ja autojen pakokaasujen takia.

Kirgisian luonto on vuoristoinen ja maastot soveltuvat erityisen hyvin esimeriksi vaeltamiseen. Tarjolla on paljon erilaisia yhteisöperustaisia matkailupalveluita. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että näiden palveluiden turvallisuusstandardit sekä alueiden infrastruktuuri vaihtelevat.

Terveys

Yleisesti ottaen terveydenhoidon ja hygienian taso ovat alhaisia.

Maassa esiintyy tuberkuloosia, aivokalvontulehdusta ja hepatiitti A:ta sekä borrelioosia ja HI-virusta. Metsäisille vuoristoalueille, etenkin alkukesän kuukausina matkustettaessa tulee ottaa huomioon puutiaisten välittämä puutiaisaivotulehdus. Myös joitakin malariatapauksia on esiintynyt Oshin, Jalal-Abadin ja Batkenin alueilla sekä Bishkekistä luoteeseen.

Hätätilanteessa ambulanssin yleiseen päivystävään sairaalaan voi soittaa numerosta 103. Paikallisten sairaaloiden käyttöä kannattaa kuitenkin harkita.

Nopea avun saaminen äkillisessä sairastapauksessa ei ole taattua. Etenkin vuoristoalueilla evakuoinnin tai ambulanssikuljetuksen järjestäminen voi kestää useita tunteja tai päiviä riippuen sääolosuhteista sekä saatavilla olevista pelastuspalveluista.

Lääkkeistä ja lääketarvikkeista on usein pulaa. Pääkaupungissa on tiheä apteekkiverkosto, josta voi ostaa lääkkeitä ilman reseptiä. Lääkeväärennöksiä esiintyy kuitenkin melko paljon. Englantia puhuvia lääkäreitä on vähän, mutta tulkkeja (englanti-venäjä) on saatavilla lääkärikäynteihin.

Matkailijan on syytä juoda vain pullotettua vettä. Vesijohtovettä käytettäessä vesi kannattaa keittää ennen sen nauttimista. Hygieniaan kannattaa kiinnittää huomiota myös ruoanvalmistuksessa. Hedelmät ja vihannekset kannattaa kuoria.

Matkailijalla on hyvä olla voimassa oleva laaja matkavakuutus, joka kattaa myös lentoevakuoinnin Suomeen vakavan sairaus- tai onnettomuustapauksen yhteydessä. Monet sairaalat eivät hyväksy kansainvälisiä matkavakuutuksia tai hyväksyvät ainoastaan tietyt vakuutusyhtiöt. Maksaminen kansainvälisilla luottokorteilla ei ole mahdollista kaikissa sairaaloissa, jolloin maksu täytyy hoitaa paikallisella käteisvaluutalla (som). Selvitä ennen matkalle lähtöä omasta vakuutusyhtiöstäsi, mihin klinikkaan Kirgisiassa sinun tulee hätätapauksessa ottaa yhteyttä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Rangaistukset huumausaineiden hallussapidosta, käytöstä ja myynnistä ovat Kirgisiassa kovia.

Homoseksuaalinen kanssakäyminen ei ole rangaistavaa, mutta se ei edelleenkään ole laajalti hyväksyttyä huolimatta pääkaupungissa sijaitsevista homobaareista.

Joidenkin kohteiden, kuten esimerkiksi armeijan rakennusten ja niiden ympäristön, raja-alueiden ja joidenkin hallinnollisten rakennusten valokuvaaminen on rajoitettua. Rajoituksista ei aina ilmoiteta kyltein.

Passin kopiota tulee aina pitää mukana. Poliisi voi pidättää matkailijat, joilla ei ole asianmukaisia henkilöpapereita. Poliisilla on oikeus tarkistaa passi. Henkilötietosivu kannattaa näyttää poliisille siten, että passia ei anna tämän käteen.

Maahantulosäännökset

Ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa on hyvä seurata mahdollisten matkustusrajoitusten varalta.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Kirgisian hallitus https://www.gov.kg/ru/post/all(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Kirgisian ulkoministeriö https://mfa.gov.kg/en(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Kirgisian terveysministeriö http://med.kg/ru/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Edustuston koronaohjeistus: https://finlandabroad.fi/web/kaz/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kazakstanin-viranomaisten-ohjeita-p-c3-a4ivitetty-23.3.2020-/384951(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat