Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
15.9.2021

Japani: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Pääosin turvallinen matkailumaa. Huomioi maajäristyksiin ja taifuuneihin liittyvät vaarat. Seuraa Japanin viranomaisten ohjeita.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Japanin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/jpn/ajankohtaista/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-japanissa/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Japanissa tapahtuu suurempia ja pienempiä maanjäristyksiä lähes jatkuvasti. Lue lisää muista luonnon ääri-ilmiöistä kohdassa luonnonolot.

Japaniin kohdistuvan terrori-iskun mahdollisuus on suhteellisen alhainen, mutta sitä ei voi täysin sulkea pois. Japanin viranomaiset tehostavat turvatoimia lentokentillä, satamissa ja rautatieasemilla entisestään vuoden 2021 Tokion olympialaisten lähestyessä.

Turvallisuustilanne Japanin lähialueilla jatkuu suhteellisen vakaana, joskin provokaatiot Korean niemimaalla ovat jatkuneet. Kun valmistelet matkaa, on siis hyvä seurata alueellista tilannetta tiedotusvälineiden ja viranomaistiedotteiden kautta.

Kriisitilanteessa noudata ensisijaisesti paikallisten viranomaisten evakuointi- ja suoja-alueita koskevia ohjeita. Seuraa mahdollisuuksien mukaan myös Suomen viranomaisten (Suomen Tokion-suurlähetystö, ulkoministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Säteilyturvakeskus) neuvoja. Ota mahdollisuuksien mukaan yhteyttä omaisiisi Suomessa.

Yleinen hätänumero on 110. Puheluun vastataan japaniksi, mutta se käännetään englantia puhuvalle virkailijalle tarpeen mukaan.

Rikollisuus

Matkailijoihin kohdistuvaa rikollisuutta on Japanissa vähän. Matkailijan kannattaa kuitenkin noudattaa yleistä varovaisuutta.

Ota ennen matkaasi kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista, ja säilytä ne erillään alkuperäisistä. Säilytä passi, rahat sekä muut tärkeät tavarat turvallisessa paikassa. Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Kun haet edustustosta väliaikaista passia kotiin paluuta varten, tarvitset ilmoitusnumeron. Saat sen, kun teet matkustusasiakirjan katoamisesta ilmoituksen paikalliselle poliisiasemalle. Japanissa poliisiraportista ei voi saada kopiota, vaan pelkän ilmoitusnumeron. Tarvitset tätä numeroa myös vakuutusyhtiölle tehtävää korvaushakemusta varten.

Tokiossa tulee ajoittain ilmi tapauksia, joissa erityisesti ulkomaalaisten drinkkeihin on salaa sekoitettu jonkinlaisia huumeita tai tyrmäystippoja. Varsinkin pienissä, halvoissa kapakoissa, joissa ei ole kameravalvontaa, on syytä pitää huolta juomastaan ja matkatovereistaan. Eniten ongelmia on aiheutunut Shinjukun Kabuki-chon ja Roppongin alueiden pienemmissä baareissa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Japanissa on vasemmanpuoleinen tieliikenne. Rattijuopumuksen raja on 0 promillea. Japanissa ei saa ajaa tai vuokrata ajoneuvoa pelkällä suomalaisella ajokortilla, vaan tarvitset myös 1949-mallin kansainvälisen ajokortin. Sitä voit hakea Autoliitosta: https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Luonnonolot

Normaalioloissa suurin matkailuriski liittyy luonnonmullistuksiin. Japani sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, joten maa on altis maanjäristyksille ja tulivuorenpurkauksille. Mikäli maanjäristys tapahtuu Japania ympäröivillä merialueilla, on tsunamin eli hyökyaallon riski olemassa.

Japanissa esiintyy kesäisin ja syksyisin taifuuneja, jotka saattavat johtaa paikallisiin tulviin ja maanvyörymiin. Japanin meteorologinen laitos seuraa tarkasti myrskyjen kehittymistä Tyynellä valtamerellä ja ohjautumista Japaniin. Erityisesti kesän ja alkusyksyn kuukausina (kesä–lokakuu) kannattaa seurata paikallisia säätiedotuksia televisiosta, sanomalehdistä ja internetistä. Japanin meteorologisen laitoksen verkkosivuilta voi tarkistaa myös englanniksi niin sää-, myrsky- kuin taifuuniennusteita sekä seurata maanjäristyksiä ja niiden voimakkuuksia: https://www.jma.go.jp/jma/en/menu.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Suosittelemme myös lataamaan puhelimeen Japanin viranomaisten Safety Tips -sovelluksen, josta saat ajantasaista lisätietoa hätätilanteessa.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja:
Edustuston verkkosivut: https://finlandabroad.fi/web/jpn/ajankohtaista/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-japanissa/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Yleinen hygieniataso Japanissa on hyvä. Noudata kuitenkin huolellista hygieniaa hengitystieinfektioiden estämiseksi.

Sairaustapauksissa englanninkielistä neuvontaa saa maksutta Tokion alueella Himawari Medical Information Service -palvelusta, puh. +81-3-5285 8181. Palvelu toimii päivittäin klo 9–20.

Koko maan kattava englanninkielinen terveyspalveluiden hakupalvelu: https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Kaiken kattava matkavakuutus on tarpeen.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Japanissa rangaistukset esimerkiksi yleisten järjestyssääntöjen rikkomisesta tai humalakäyttäytymisestä ovat ankarampia kuin Suomessa. Poliisi voi pitää epäiltyä pidätettynä ja kuulusteltavana kymmenestä päivästä 23:een päivään poliisilaitoksella. Myös huumausainerikoksiin liittyvät rangaistukset ja tuomiot ovat ankaria.

Yleistä tietoa Japanista ja käytännöistä: https://finlandabroad.fi/web/jpn/hyva-tietaa(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita sekä suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa. Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Japanin ulkoministeriö MOFA (englanniksi): https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Japanin oikeusministeriön COVID-19 sivusto ml. matkustusrajoitukset (englanniksi): http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri01_00003.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Japanin kansallisen turismiorganisaation JNTO:n infosivu (englanniksi): https://www.japan.travel/en/coronavirus/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Japanin yleisradioyhtiö NHK (englanniksi): https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Japanin terveysministeriö MHLW (englanniksi): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Japanin pääministerin kanslia (englanniksi): https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/index.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Seuraa myös Suomen Tokion-suurlähetystön Facebook-sivua: https://www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Tokion-suurlähetystö

3-5-39 Minami-Azabu
Minato-ku
TOKYO 106-8561
JAPAN
+81 3 544 760 00
sanomat.TOK@formin.fi
http://finlandabroad.fi/japan(Linkki toiselle verkkosivustolle)
www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo
twitter.com/FinEmbTokyo

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat