Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta Suomen sisärajavalvonta ja karanteenisuositus loppui 15.6. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta

Lue lisää
12.6.2020

Islanti: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallinen matkustusmaa. Luonnonolosuhteet ja vaihtuvat sääolosuhteet edellyttävät matkailijalta varovaisuutta erityisesti luonnossa liikuttaessa.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Islannin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/isl/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-islannissa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=23179660 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hätänumero: 112.

Rikollisuus

Islannin poliisiviranomaisen yhteystiedot:

Ríkislögreglustjórinn
Skúlagata 21
101 Reykjavík
Iceland

puh.: +354 444 2500
e-mail: rls@rls.is

http://www.logreglan.is/english/

Ongelmatilanteissa matkailijat voivat kääntyä myös Reykjavikin sosiaalipäivystyksen puoleen: Thjónustumidstöd Midborgar og Hlída, Laugavegur 77, Reykjavík, puh. + 354 411 1600, sähköposti: vmh@reykjavik.is

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Pääkaupunkiseudun tiestö on päällystettyä.

Islannin ympäri kulkeva valtatie 1 on lähes kokonaan päällystetty, vaikkakin erinäisiä vaurioita ja kuoppia saattaa esiintyä. Sillat ovat useimmiten yksikaistaisia. Pitkien asumattomien taipaleiden vuoksi huoltoasemia ja ruokapaikkoja on paikoin harvassa. Autoilijan on hyvä ottaa selvää sääolosuhteista ja teiden kunnosta etukäteen. Teiden ulkopuolella ajaminen on kiellettyä. Mikäli liikut vuokra-autolla, tutustuthan sopimusehtoihin huolella.

Islannin sisämaa on täysin asumatonta vuoristoista erämaata, eikä siellä ole palveluja. Islannin sisäosien niin sanottu F-tiestö on tarkoitettu nelivetoisille maastoautoille, ja se on avoinna lähinnä kesä-syyskuussa. Merkittyjä päivämääriä sekä tienvarsiopasteita on noudatettava. Yhdellä autolla ja etenkin yksin liikkumista maan sisäosissa kannattaa välttää. Jokien ylityspaikoilla on oltava erityisen varovainen, sillä joenuomat voivat olla erittäin syviä, eikä joen ylittäminen ole aina mahdollista. Sääolosuhteet, vuorokauden aika sekä muu liikenne vaikuttavat jokien virtauksiin.

Erityisesti talvisaikaan sää voi vaihtua erittäin nopeasti. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vain päätiet aurataan ja kunnostetaan kohtuullisen nopeasti. Voimakkaan tuulen aikana eteläisillä hiekka-alueilla, myös valtatie 1:llä, ajamista kannattaa välttää.

Islannin tielaitos: http://www.vegagerdin.is
Islannin tiehallitus http://www.us.is/umferdarstofa/english

Luonnonolot

Islantia koettelevat usein sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tulvat. Tuliperäinen saarivaltio sijaitsee mannerlaattojen liittymäkohdassa, joten maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset ovat mahdollisia.

Jäätiköille ei pidä mennä ilman opasta. Jäätiköt edellyttävät varovaisuutta, sillä niiden eheän pinnan alla saattaa olla syviä railoja. Vaelluksilla ja retkillä luontoon tulee noudattaa paikallisviranomaisten antamia ohjeita.

Islannin pelastuspartion ylläpitämältä Safe Travel -nettisivustolta löytyy matkustusilmoituslomake, johon voi täyttää oman matkasuunnitelmansa. Matkustaessa Islannissa on tärkeää muistaa ilmoittaa reittisuunnitelmista ja aikatauluista.

Safe Travel- nettisivustolta löytyy myös älypuhelimia varten luotu 112-sovellus. Sovellus toimii iPhoneissa, Androideissa sekä Windows-puhelimilla. Sovellus on erityisen tehokas Islannin sisämaassa, jossa kuuluvuutta ei juuri ole. Sen avulla pelastusviranomaiset voivat paikantaa eksyneen matkailijan 8 metrin tarkkuudella. 112-sovellus on ilmainen, ja paikannustietojen päivitys maksaa tekstiviestin verran.

Vaikka käytössä ei olisikaan 112-sovellusta, älypuhelin kannattaa pitää päällä hädän hetkellä. Islannissa pelastustarkoituksiin käytetyt helikopterit on varustettu laitteilla, jotka paikantavat älypuhelimesta lähtevän signaalin.

Turvallinen matkustaminen Islannissa: http://www.safetravel.is/

Ajankohtaisimmat tiedotteet ja ohjeet liikkumisesta, säätilan muutoksista sekä luonnonolosuhteista Islannissa ovat Islannin ilmatieteenlaitoksen ja pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Islannin ilmatieteenlaitos: http://en.vedur.is
Islannin pelastuslaitos: http://www.almannavarnir.is/

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
• Lisätietoja: https://finlandabroad.fi/web/isl/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-islannissa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=23179660
Islannin terveysviranomainen (englanniksi) https://www.landlaeknir.is/koronaveira/english/

Suomen kansalainen saa pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen nojalla samat terveydenhuollon edut kuin Islannin kansalaiset. Matkustajalla tulee olla KELAn myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti.

http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Matkailijan kannattaa harkita sellaisen matkavakuutuksen ottamista, joka korvaa sairaanhoito- ja lääkekulut matkan aikana sekä vakavan sairastumisen sattuessa myös kotiinkuljetuksen Suomeen.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Paikallinen covid-19 sivusto (englanniksi): https://www.covid.is/english
• Paikallisen viranomaisen sivut (englanniksi): https://www.almannavarnir.is/english/news

Islannin Helsingin-suurlähetystö http://www.iceland.is/iceland-abroad/fi

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Reykjavikin-suurlähetystö

Túngata 30
IS-101 REYKJAVIK
ICELAND
+354 510 0100
sanomat.REY@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat