23.1.2024

Irak: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallisuustilanne Irakissa on edelleen huono. Turvallisuustilanne voi heiketä nopeasti myös muutoin rauhallisemmalla Kurdistanin autonomisella alueella. Irakin turvallisuusjoukot ovat vapauttaneet maan alueet Isisin hallinnasta, mutta terrori-iskujen uhka koskee koko maata. Irakissa oleskelevilla länsimaalaisilla on suuri riski joutua sieppauksen kohteeksi. Irakissa esiintyy toistuvasti mielenosoituksia, joista osa on väkivaltaisia. Vältä väkijoukkoja. Irakissa on erittäin suositeltavaa käyttää turvallisuusyritysten palveluita ja lähiturvaa.

Ajankohtaista

Koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista on luovuttu.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Irakin kansalliset sekä kansainväliset turvallisuusviranomaiset käyttävät edelleen voimatoimia Irakin alueella toimivia terroristiorganisaatioita vastaan. Irakissa on taisteluiden aikana kylvetty paljon miinoja ja räjähteitä, joita ei ole kaikkia raivattu pois.

Isis on menettänyt alueiden hallinnan, mutta terrori-iskujen uhka eri puolilla maata on edelleen olemassa, mukaan lukien Kurdistanin alue. Iskut ovat mahdollisia milloin ja missä vain, mutta erityisesti uskonnollisina pyhinä ja vapaapäivinä.

Ulkomaalaiset ovat houkutteleva kohde kidnappauksille, joita tekevät terroristien lisäksi kapinalliset ja rikolliset. Kidnappaukset voivat olla ideologisesti motivoituneita tai keino ansaita rahaa. Väkijoukkoja on syytä välttää.

Myös Pohjois-Irakissa sijaitsevalla Kurdistanin itsehallintoalueella turvallisuustilanne voi heikentyä nopeasti. Erityisen herkkä tilanne on Kirkukin alueella sekä ns. kiistellyillä alueilla Kurdistanin alueen ja Irakin rajamailla.

Iraqi Airways -lentoyhtiö on EU:n mustalla listalla, koska se ei täytä turvallisuusvaatimuksia.

Rikollisuus

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Luonnonolot

Irak sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia.Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Talviaikaan runsaat sateet saattavat aiheuttaa tulvia, keväisin ja syksyisin esiintyy hiekkamyrskyjä. Kesäisin kuumuus ja kuivuus kestävät kuukausia.

Terveys

Terveydenhoitopalveluja on Irakissa saatavilla rajoitetusti ja maan terveydenhuollon taso on heikko. Kattava matkavakuutus on ensisijaisen tärkeää, muuten matkustaja vastaa itse kaikista terveydenhoitokustannuksistaan ja mahdollisesta evakuoinnista. Suurlähetystöllä on hyvin rajalliset mahdollisuudet auttaa sairastapauksissa. Tarkista vakuutusturvasi ennen Irakin-matkaa. Vakuutusyhtiöt voivat asettaa sopimuksiin rajoituksia, jos ulkoministeriö neuvoo välttämään matkustamista.

Seuraa Irakin paikalllisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia.
Irakin terveysministeriö: https://moh.gov.iq(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maahantulosäännökset

Turistimatkalle tavallisella passilla matkustava voi hankkia viisumin maahan saavuttaessa lentokentällä. Diplomaatti- ja virkapasseilla matkustavien on viisumi hankittava ennen maahan saapumista. Tämä koskee myös matkoja, jotka suuntautuvat vain Kurdistanin autonomiselle alueelle. Maahantulorikkomuksista voi saada ankaran rangaistuksen ja huomattavan sakon.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Bagdadin-suurlähetystö


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat