Vältä tarpeetonta matkustamista.

Koronaviruspandemiasta johtuen maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleissuositus on vältä tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksen tähän muodostavat Brasilia ja Etelä-Afrikka, joiden osalta suositellaan THL:n suosituksen mukaisesti välttämään kaikkea matkustamista.

Lisäksi tiettyjen maiden osalta maan yleisestä turvallisuustilanteesta johtuen suositellaan välttämään kaikkea matkustamista tai poistumaan maasta välittömästi. Jos silti päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää
1.4.2021

Irak: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallisuustilanne Irakissa on edelleen huono. Turvallisuustilanne voi heiketä nopeasti myös muutoin rauhallisemmalla Kurdistanin autonomisella alueella. Maassa käydään edelleen taistelua Isis-äärijärjestöä vastaan. Terrori-iskujen riski on merkittävä suuressa osassa maata. Irakissa oleskelevilla länsimaalaisilla on suuri riski joutua sieppauksen kohteeksi. Irakissa esiintyy toistuvasti mielenosoituksia, joista osa on väkivaltaisia. Vältä väkijoukkoja. Irakissa on erittäin suositeltavaa käyttää turvallisuusyritysten palveluita ja lähiturvaa.

Ajankohtaista

Koronaepidemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Irakin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta
https://um.fi/koronavirusuutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/koronavirusuutiset-irakissa/384951
ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Irakin turvallisuusjoukot ovat vapauttaneet maan alueet Isisin hallinnasta, mutta terrori-iskujen uhka koskee koko maata. Irakin kansalliset sekä kansainväliset turvallisuusviranomaiset käyttävät edelleen voimatoimia Irakin alueella toimivia terroristiorganisaatioita vastaan. Irakissa on taisteluiden aikana kylvetty paljon miinoja ja räjähteitä, joita ei ole kaikkia raivattu pois.

Matkustajia ja alueella asuvia suositellaan seuraamaan turvallisuustilannetta tiedotusvälineistä ja huolehtimaan matkustusilmoituksen ajantasaisuudesta.

Irakin lain mukaan viisumi on hankittava ennen maahan saapumista, myös mikäli matka suuntautuu yksinomaan Kurdistanin alueelle.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498Linkki toiselle web-sivustolle.
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637Linkki toiselle web-sivustolle.
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901Linkki toiselle web-sivustolle.

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne Irakissa on huono. Isis on menettänyt alueiden hallinnan, mutta terrori-iskujen uhka eri puolilla maata on edelleen olemassa, mukaan lukien Kurdistanin alue. Iskut ovat mahdollisia milloin ja missä vain, mutta erityisesti uskonnollisina pyhinä ja vapaapäivinä.

Ulkomaalaiset ovat houkutteleva kohde kidnappauksille, joita tekevät terroristien lisäksi kapinalliset ja rikolliset. Kidnappaukset voivat olla ideologisesti motivoituneita tai keino ansaita rahaa. Väkijoukkoja on syytä välttää.

Kurdistanin itsenäisyyspyrkimykset ovat kiristäneet turvallisuustilannetta myös Pohjois-Irakissa sijaitsevalla Kurdistanin itsehallintoalueella ja turvallisuustilanne voi heikentyä nopeasti. Erityisen herkkä tilanne on Kirkukin alueella sekä ns. kiistellyillä alueilla Kurdistanin alueen ja Irakin rajamailla.

Iraqi Airways -lentoyhtiö on EU:n mustalla listalla, koska se ei täytä turvallisuusvaatimuksia.
Matkavakuutus on ehdottoman tärkeä. On syytä tarkistaa, kattaako matkavakuutus Irakin.

Rikollisuus

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Luonnonolot

Irak sijaitsee alueella, jossa esiintyy maanjäristyksiä. Talviaikaan runsaat sateet saattavat aiheuttaa tulvia, keväisin ja syksyisin esiintyy hiekkamyrskyjä. Kesäisin kuumuus ja kuivuus kestävät kuukausia.

Terveys

Terveydenhoitopalveluja on saatavilla rajoitetusti.

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Asiasta pyydetään seuraamaan Irakin paikalllisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia.

Irakin terveysministeriö: https://moh.gov.iqLinkki toiselle web-sivustolle.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLinkki toiselle web-sivustolle.
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/Linkki toiselle web-sivustolle.
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.euLinkki toiselle web-sivustolle.

Maahantulosäännökset

Koronapanepidemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantaisia viranomaistiedotteita.

Irakin maahanmuuttoministeriö:
https://momd.gov.iqLinkki toiselle web-sivustolle.

Irakin lain mukaan viisumi on hankittava ennen maahan saapumista. Tämä koskee myös matkoja, jotka suuntautuvat vain Kurdistanin autonomiselle alueelle. Maahantulorikkomuksista voi saada ankaran rangaistuksen ja huomattavan sakon.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Bagdadin-suurlähetystö

Swedish Embassy Compound
Karadat Mariam, Dist.220
Street 22, House 20
BAGHDAD
IRAQ
sanomat.bag@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat