7.10.2019

Hongkong: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Ajankohtaista

Hongkongiin saapuvia ja siellä olevia matkaajia pyydetään huomioimaan useat, alueella säännöllisesti esiintyvät mielenosoitukset, jotka ovat jatkuneet kesäkuusta 2019 saakka. Mielenosoitusten yhteydessä on ollut väkivaltaisia yhteydenottoja mm. poliisin ja mielenosoittajien välillä. Noudata erityistä varovaisuutta, vältä alueita, joilla mielenosoituksia järjestetään ja seuraa paikallista mediaa ja paikallisviranomaisten tiedotteita. Mielenosoitukset voivat levitä ennakkoon ilmoitetuilta alueilta. Suomen pääkonsulaatti päivittää Facebook-sivuillaan tietoja tulevista mielenosoituksista http://www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandHongKongAndMacao

Hongkongissa otettiin 5.10.2019 käyttöön maskikielto. Naamioiden ja maskien käyttö erilaisissa tilaisuuksissa, kuten luvattomissa ja laittomissa kokoontumisissa tai muissa yleisissä tilaisuuksissa ja kokouksissa, on kielletty. Kiellon rikkomisesta voi seurata vankeustuomio ja/tai sakkoja.

Pankkiautomaattien toiminnassa on esiintynyt häiriöitä. Käteinen raha on ajoittain loppunut automaateista.

Mielenosoitukset voivat myös aiheuttaa häiriöitä liikenteelle (mm. Hongkongin raide- ja metroliikenne ml. lentokenttäjuna, on keskeytetty välillä kokonaan) sekä Hongkongin kansainvälisen lentokentän toiminnalle. Lentomatkustajia kehotetaan tarkastamaan lentonsa ajankohtainen tilanne ennen kentälle menoa ja varaamaan riittävästi aikaa lentokentälle menoon ja lähtöselvityksiin. Voit tarkistaa julkisen liikenteen ja lentoliikenteen päivitykset ja mahdolliset tiedotteet:
Hong Kong International Airport: https://www.hongkongairport.com
Public Transport Companies: https://www.gov.hk/en/residents/transport/publictransport/companies.htm
Julkisen liikenteen poikkeustiedotteet: https://www.td.gov.hk/en/special_news/spnews.htm

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Hongkong on yleisesti ottaen turvallinen matkakohde. Viimeaikaisten levottomuuksien vuoksi, noudata erityistä varovaisuutta, vältä mielenosoituksia ja seuraa paikallista mediaa sekä paikallisviranomaisten tiedotteita. Ole myös valppaana erityisesti turistien suosimilla ostoskaduilla ja ravintoloissa, joissa taskuvarkaudet ovat mahdollisia.

Seuraa ja noudata paikallisviranomaisten tiedotusta ja ohjeita.
Yleinen hätänumero on 999.

Rikollisuus

Passia ja arvoesineitä kannattaa säilyttää hotellin tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa. Kaupungilla tulee pitää mukana kopio passista tai jokin muu henkilöllisyystodistus, kopio mahdollisesta Hongkongin viisumista/oleskeluluvasta ja maahantulolipukkeesta.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Hongkongissa on vasemmanpuoleinen liikenne.

Julkinen liikenne toimii hyvin ja vaihtoehtoisia liikkumistapoja on useita: bussi, minibussi, taksi, metro, raitiovaunu ja lautta. Tietoa Hongkongin julkisesta liikenteestä https://www.gov.hk/en/residents/transport/publictransport/companies.htm

Taksikuskien englanninkielen taito on välttävä.

Luonnonolot

Taifuunikaudella (kesäkuusta lokakuuhun) Hongkongin ilmatieteen laitos seuraa tarkasti säätilan muutoksia ja tiedottaa niistä verkkosivuillaan, puhelinsovelluksen kautta sekä television ja radion välityksellä. Taifuunivaroitukset sijoitetaan näkyville myös rakennusten aulatiloihin. Kun annettaan tason T8 tai korkeampi taifuunivaroitus, julkinen liikenne keskeytetään ja ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Taifuunien mukanaan tuomat runsaat sateet lisäävät maanvyörymien ja tulvien riskiä.

Seuraa säätilannetta tiedotusvälineistä ja noudata Hongkongin viranomaisten antamia ohjeita.
Hongkongin ilmatieteen laitos: http://www.hko.gov.hk/

Terveys

Kattava matkavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista.

Hongkongissa julkinen ja yksityinen terveydenhuolto on korkealuokkaista. Tapaturman tai sairauden sattuessa ole välittömästi yhteydessä vakuutusyhtiöösi.

Viime vuosien aikana Hongkongissa on todettu muutamia vakavia epidemioita, ja terveysviranomaiset varautuvat edelleen muun muassa lintuinfluenssan ehkäisyyn. Vuosittain esiintyy muutamia tapauksia viruksen aiheuttamaa, hyttysten levittämää denguekuumetta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Hongkongin-pääkonsulaatti

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat