Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. 

Lue lisää
3.7.2020

Hongkong: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Hongkongin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/hkg/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-hongkongissa-ja-macaolla/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=23372154) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Kansallinen turvallisuuslaki tuli voimaan Hongkongissa 30.6.2020. Lain nojalla voidaan pidättää Hongkongissa asuvia henkilöitä tai sinne saapuvia matkaajia, joita epäillään Hongkongin kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta. Riski pidätyksestä ja mahdollisesta luovuttamisesta Manner-Kiinaan kansallisen turvallisuuden perusteella on olemassa.

Hongkongissa on ollut säännöllisesti mielenosoituksia kesäkuusta 2019 saakka. Mielenosoitusten yhteydessä on väkivaltaisia yhteydenottoja muun muassa poliisin ja mielenosoittajien välillä. Noudata erityistä varovaisuutta, vältä alueita, joilla mielenosoituksia järjestetään ja seuraa paikallista mediaa ja paikallisviranomaisten tiedotteita. Mielenosoitukset voivat levitä nopeasti ennakkoon ilmoitetuilta alueilta. Suomen pääkonsulaatti tiedottaa Facebook-sivuillaan (www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandHongKongAndMacao) tiedossaan olevista, tulevista mielenosoituksista.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Viimeaikaisten levottomuuksien vuoksi, noudata erityistä varovaisuutta, vältä mielenosoituksia ja seuraa paikallista mediaa sekä paikallisviranomaisten tiedotteita.

Hongkongin viranomaiset, poliisi, sairaalat ja muut palvelut toimivat hyvin ja ovat luotettavia.

Hongkongin yleinen hätänumero on 999.

Hongkongin poliisivoimat: https://www.police.gov.hk/ppp_en/

Poliisin Facebook-sivu: https://www.facebook.com/HongKongPoliceForce/

Hongkongin turvallisuusvirasto (Security Bureau, Government of the Hong Kong Special Administrative Region): https://www.sb.gov.hk/eng/about/welcome.htm

Rikollisuus

Ulkomaalaisiin kohdistuneet väkivaltaiset rikokset ovat harvinaisia.

Tasku- ja laukkuvarkauksia sekä länsimaalaisiin kohdistuneita huijauksia sattuu ajoittain erityisesti ravintola-alueilla. Noudata normaalia varovaisuutta väkijoukoissa.

Passia ja arvoesineitä kannattaa säilyttää hotellin tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa. Kaupungilla on hyvä pitää mukanaan kopiot passin tietosivusta ja maahantulolipukkeesta tai mahdollisesta Hongkongin viisumista/oleskeluluvasta.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Hongkongissa on vasemmanpuoleinen liikenne.

Julkinen liikenne toimii hyvin ja vaihtoehtoisia liikkumistapoja on useita: bussi, minibussi, taksi, metro, raitiovaunu ja lautta. Noudata normaalia varovaisuutta liikenteessä. Tietoa Hongkongin julkisesta liikenteestä: https://www.gov.hk/en/residents/transport/publictransport/companies.htm.

Luonnonolot

Taifuunikaudella (kesäkuusta lokakuuhun) Hongkongin ilmatieteen laitos seuraa tarkasti säätilan muutoksia ja tiedottaa niistä verkkosivuillaan, puhelinsovelluksen kautta sekä television ja radion välityksellä. Taifuunivaroitukset sijoitetaan näkyville myös rakennusten aulatiloihin. Kun annettaan tason T8 tai korkeampi taifuunivaroitus, julkinen liikenne keskeytetään ja ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Taifuunien mukanaan tuomat runsaat sateet lisäävät maanvyörymien ja tulvien riskiä.

Seuraa säätilannetta tiedotusvälineistä ja noudata Hongkongin viranomaisten antamia ohjeita.

Hongkongin ilmatieteen laitos: http://www.hko.gov.hk/

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Varaa matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Lisätietoja edustuston verkkosivuilla: https://finlandabroad.fi/web/hkg/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-hongkongissa-ja-macaolla/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=23372154

Sairaanhoito on kallista. Ota kattava matkavakuutus. Selvitä vakuutusyhtiöstäsi etukäteen sen hyväksymät kansainväliset lääkäriasemat ja sairaalat Hongkongissa. Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto on Hongkongissa korkealuokkaista.

Viime vuosina Hongkongissa on todettu muutamia vakavia epidemioita, ja terveysviranomaiset varautuvat edelleen muun muassa lintuinfluenssan ehkäisyyn. Vuosittain esiintyy muutamia tapauksia viruksen aiheuttamaa, hyttysten levittämää denguekuumetta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Uusi kansallinen turvallisuuslaki tuli voimaan Hongkongissa 30.6.2020. Lain perusteella vallankumouksellisesta toiminnasta, terrorismista, ulkovaltojen kanssa liittoutumisesta ja separatismista voi saada elinkautisen vankeusrangaistuksen. Lain nojalla voidaan pidättää Hongkongissa asuvia henkilöitä tai sinne saapuvia matkaajia, joita epäillään Hongkongin kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta. Riski pidätyksestä ja mahdollisesta luovuttamisesta Manner-Kiinaan kansallisen turvallisuuden perusteella on olemassa.

Hongkongissa otettiin 5.10.2019 käyttöön maskikielto. Naamioiden ja maskien käyttö erilaisissa tilaisuuksissa, kuten luvattomissa ja laittomissa kokoontumisissa tai muissa yleisissä tilaisuuksissa ja kokouksissa, on kielletty. Kiellon rikkomisesta voi seurata vankeustuomio ja sakkoja. Koronavirustilanteen takia kasvosuojaimen käyttöä suositellaan kuitenkin kaikkialla, monessa paikassa sen käyttö on jopa pakollista.

Roskaaminen on kielletty ja roskien heittämisestä kadulle voi saada sakot. Myös sylkeminen on kielletty ja siitä voidaan sakottaa. Julkisissa liikennevälineissä ja asemilla syöminen, juominen ja tupakointi on sakon uhalla kielletty. Noudata liikennesääntöjä ja ylitä katu vain suojatien kohdalta.

Norsunluun tai siitä tehtyjen artikkelien, ml. matkamuistot, vienti ja tuonti on kielletty sakko- ja vankeustuomion uhalla.

Kaikenlaisten laittomien huumausaineiden hallussapito on kielletty ja siitä voi seurata vankeustuomio.

Lisätietoja maahantuonnista Hongkongin tullin sivuilta https://www.customs.gov.hk/en/home/index.html.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti. Seuraa ajantasaisia viranomaistiedotteita, pääkonsulaatin verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Lisätietoja:

Hongkongin maahanmuuttovirasto: https://www.gov.hk/en/residents/immigration/control/index.htm

Hongkongin hallinnon koronavirussivusto: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/

Hongkongin kansainvälinen lentokenttä: https://www.hongkongairport.com/en/important-notice/index.page?noticeid=1523424631510-3

Uutinen edustuston verkkosivuilla koronavirustilanteesta Hongkongissa: https://finlandabroad.fi/web/hkg/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-hongkongissa-ja-macaolla/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=23372154

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Hongkongin-pääkonsulaatti

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat