Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
28.10.2021

Hongkong: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Hongkongin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/hkg/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-hongkongissa-ja-macaolla/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Kansallinen turvallisuuslaki tuli voimaan Hongkongissa 30.6.2020. Lain nojalla voidaan pidättää Hongkongissa asuvia henkilöitä tai sinne saapuvia matkaajia, joita epäillään Hongkongin kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta. Riski pidätyksestä ja mahdollisesta luovuttamisesta Manner-Kiinaan kansallisen turvallisuuden perusteella on olemassa.

Hongkongissa on ollut säännöllisesti mielenosoituksia kesäkuusta 2019 saakka. Mielenosoitusten yhteydessä on väkivaltaisia yhteydenottoja muun muassa poliisin ja mielenosoittajien välillä. Noudata erityistä varovaisuutta, vältä alueita, joilla mielenosoituksia järjestetään ja seuraa paikallista mediaa ja paikallisviranomaisten tiedotteita. Mielenosoitukset voivat levitä nopeasti ennakkoon ilmoitetuilta alueilta. Suomen pääkonsulaatti tiedottaa Facebook-sivuillaan (https://www.facebook.com/ConsulateGeneralFinlandHongKongAndMacao(Linkki toiselle verkkosivustolle)) tiedossaan olevista, tulevista mielenosoituksista.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Viimeaikaisten levottomuuksien vuoksi, noudata erityistä varovaisuutta, vältä mielenosoituksia ja seuraa paikallista mediaa sekä paikallisviranomaisten tiedotteita.

Hongkongin viranomaiset, poliisi, sairaalat ja muut palvelut toimivat hyvin ja ovat luotettavia.

Hongkongin yleinen hätänumero on 999.

Hongkongin poliisivoimat: https://www.police.gov.hk/ppp_en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Poliisin Facebook-sivu: https://www.facebook.com/HongKongPoliceForce/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Hongkongin turvallisuusvirasto (Security Bureau, Government of the Hong Kong Special Administrative Region): https://www.sb.gov.hk/eng/about/welcome.htm(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rikollisuus

Ulkomaalaisiin kohdistuneet väkivaltaiset rikokset ovat harvinaisia.

Tasku- ja laukkuvarkauksia sekä länsimaalaisiin kohdistuneita huijauksia sattuu ajoittain erityisesti ravintola-alueilla. Noudata normaalia varovaisuutta väkijoukoissa.

Passia ja arvoesineitä kannattaa säilyttää hotellin tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa. Kaupungilla on hyvä pitää mukanaan kopiot passin tietosivusta ja maahantulolipukkeesta tai mahdollisesta Hongkongin viisumista/oleskeluluvasta.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Hongkongissa on vasemmanpuoleinen liikenne.

Julkinen liikenne toimii hyvin ja vaihtoehtoisia liikkumistapoja on useita: bussi, minibussi, taksi, metro, raitiovaunu ja lautta. Noudata normaalia varovaisuutta liikenteessä. Tietoa Hongkongin julkisesta liikenteestä: https://www.gov.hk/en/residents/transport/publictransport/companies.htm(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Luonnonolot

Taifuunikaudella (kesäkuusta lokakuuhun) Hongkongin ilmatieteen laitos seuraa tarkasti säätilan muutoksia ja tiedottaa niistä verkkosivuillaan, puhelinsovelluksen kautta sekä television ja radion välityksellä. Taifuunivaroitukset sijoitetaan näkyville myös rakennusten aulatiloihin. Kun annettaan tason T8 tai korkeampi taifuunivaroitus, julkinen liikenne keskeytetään ja ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Taifuunien mukanaan tuomat runsaat sateet lisäävät maanvyörymien ja tulvien riskiä.

Seuraa säätilannetta tiedotusvälineistä ja noudata Hongkongin viranomaisten antamia ohjeita.

Hongkongin ilmatieteen laitos: http://www.hko.gov.hk/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Varaa matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Lisätietoja edustuston verkkosivuilla: https://finlandabroad.fi/web/hkg/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-hongkongissa-ja-macaolla/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Sairaanhoito on kallista. Ota kattava matkavakuutus. Selvitä vakuutusyhtiöstäsi etukäteen sen hyväksymät kansainväliset lääkäriasemat ja sairaalat Hongkongissa. Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto on Hongkongissa korkealuokkaista.

Viime vuosina Hongkongissa on todettu muutamia vakavia epidemioita ja terveysviranomaiset ovat varautuneita niiden ehkäisyyn. Vuosittain esiintyy muutamia tapauksia viruksen aiheuttamaa, hyttysten levittämää denguekuumetta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Uusi kansallinen turvallisuuslaki tuli voimaan Hongkongissa 30.6.2020. Lain perusteella vallankumouksellisesta toiminnasta, terrorismista, ulkovaltojen kanssa liittoutumisesta ja separatismista voi saada elinkautisen vankeusrangaistuksen. Lain nojalla voidaan pidättää Hongkongissa asuvia henkilöitä tai sinne saapuvia matkaajia, joita epäillään Hongkongin kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta. Riski pidätyksestä ja mahdollisesta luovuttamisesta Manner-Kiinaan kansallisen turvallisuuden perusteella on olemassa.

Kiinan ja Suomen kaksoiskansalaisuus rajoittaa joidenkin konsulipalvelujen antamista.

Roskaaminen on kielletty ja roskien heittämisestä kadulle voi saada sakot. Myös sylkeminen on kielletty ja siitä voidaan sakottaa. Julkisissa liikennevälineissä ja asemilla syöminen, juominen ja tupakointi on sakon uhalla kielletty. Noudata liikennesääntöjä ja ylitä katu vain suojatien kohdalta.

Norsunluun tai siitä tehtyjen artikkelien, ml. matkamuistot, vienti ja tuonti on kielletty sakko- ja vankeustuomion uhalla.

Kaikenlaisten laittomien huumausaineiden hallussapito on kielletty ja siitä voi seurata vankeustuomio.

Lisätietoja maahantuonnista Hongkongin tullin sivuilta https://www.customs.gov.hk/en/home/index.html(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti. Seuraa ajantasaisia viranomaistiedotteita, pääkonsulaatin verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Lisätietoja:

Hongkongin maahanmuuttovirasto: https://www.gov.hk/en/residents/immigration/control/index.htm(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Hongkongin hallinnon koronavirussivusto: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Hongkongin kansainvälinen lentokenttä: https://www.hongkongairport.com/en/important-notice/index.page?noticeid=1523424631510-3(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Uutinen edustuston verkkosivuilla koronavirustilanteesta Hongkongissa: https://finlandabroad.fi/web/hkg/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-hongkongissa-ja-macaolla/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat