15.1.2024

Etiopia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä tarpeetonta matkustamista

Poikkeava turvallisuustaso

Addis Ababa: Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kaikkea matkustamista seuraaville alueille tulee välttää: Etiopian raja-alueet, Amhara, Benishangul-Gumuz,Tigray, Afarin ja Tigrayn raja-alue, erityisesti Oromian länsiosat, Gambella, Somali.

Ulkona liikkumista tulee välttää pimeän aikaan ja myös päiväsaikaan tulee noudattaa varovaisuutta.

Edustusto suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä osoitteessa https://matkustusilmoitus.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Ajankohtaista

Maan tilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa ja turvallisuustilanne voi heikentyä odottamatta. Poliittisista ja etnisistä jännitteistä sekä Pohjois-Etiopian konfliktista johtuen maan tilanne on tällä hetkellä epävakaa ja levottomuudet saattavat lisääntyä entisestään. Amharan osavaltiossa (mm. Gonderin ja Lalibelan kaupungit) on viime aikoina ollut aseellisia yhteenottoja.

Ajankohtaista tietoa COVID-19 tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/eth/frontpage(Linkki toiselle web-sivustolle.). (Linkki toiselle verkkosivulle) ja seuraamalla Etiopian paikallisviranomaisten tiedotusta http://ephi.gov.et(Linkki toiselle web-sivustolle.). (Linkki toiselle verkkosivulle). Yksityiset ja julkiset sairaalat ovat usein ylikuormitettuja ja tehohoitopaikkoja on erittäin rajallisesti.

Etiopiassa on esiintynyt useita protesteja. Levottomuuksien takia maassa on paljon sisäisiä pakolaisia. Erityyppiset tiesulut ovat mahdollisia ja osavaltioiden välistä liikennettä on rajoitettu. Tarpeetonta matkustamista pääkaupunki Addis Abeban ulkopuolelle tulee välttää. Addis Abeban tilanne on tällä hetkellä rauhallinen.

Internetin toiminta on epävarmaa erityisesti pääkaupungin ulkopuolella. Poikkeustilanteissa internet- ja tekstiviestiyhteydet usein katkaistaan.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Sisäiset levottomuudet ja etnisten ryhmien väliset konfliktit heikentävät selvästi maan turvallisuustilannetta. Mielenosoitukset ja väkivaltaisuudet ovat yleistyneet konfliktin kärjistymisen myötä.

Tarpeetonta matkustamista Etiopiassa, pääkaupunki Addis Abeban ulkopuolella on tällä hetkellä syytä välttää. Pohjois-Etiopian konflikti jatkuu edelleen. Myös Eritrean, Kenian, Somalian, Sudanin ja Etelä-Sudanin raja-alueet ovat osin miinoitettuja ja vaarallisia.

Tilanteen kärjistyessä liikkumista voidaan rajoittaa myös pääkaupungissa Addis Ababassa. Vältä tarpeetonta liikkumista ulkona sekä väkijoukkoja ja julkisia kulkuneuvoja kuten minibusseja.

Maassa on viime vuosina tehty satunnaisia terrori-iskuja. Etiopian viranomaiset kehottavat varovaisuuteen. Julkiset paikat tai tilaisuudet, jotka ovat länsimaisten ja paikallisten suosimia, voivat olla kohteita terrorismille (esimerkiksi hotellit, ravintolat, baarit, supermarketit, kauppakeskukset, uskonnolliset rakennukset ja urheilutapahtumat).

Edustusto kehottaa seuraamaan myös edustuston Facebook- ja internet-sivuja.

Rikollisuus

Taskuvarkaudet ja omaisuusrikoksiin liittyvät pahoinpitelyt ovat lisääntyneet ja väkivaltaistuneet. Erityisesti Addis Abebassa matkailijoiden suosimilla alueilla turisti saattaa joutua taskuvarkaiden kohteeksi. Koruja ja arvoesineitä ei kannata pitää esillä. Noudata erityistä varovaisuutta ja vältä yksin liikkumista myös kaupungissa ja valoisaan aikaan. Addis Abebassa ja sen ulkopuolisilla virkistysalueilla on ulkomaalaisiin kohdistunut ajoittaisia ryöstelyitä.

Aika ajoin Etiopiassa tapahtuu myös matkailijoihin kohdistuvia aseellisia ryöstöjä ja autokaappauksia. Tapauksia on sattunut eri osissa maata.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Maanteillä liikkuminen on vaarallista, sillä tiet ja autot ovat huonokuntoisia ja liikennekulttuuri kaoottinen. Tällä hetkellä teillä on runsaasti sulkuja ja rajoituksia. Edustusto suosittelee välttämään tällä hetkellä kaikkea matkustamista Etiopiassa.

Addis Abebasta lähtevät päätiet pohjoiseen (Bahir Dariin ja Gondariin) sekä etelään (Awassaan) ja itään (Djiboutiin) ovat suhteellisen hyväkuntoisia, mutta muut tiet ovat huonossa kunnossa. Pimeällä autot ajavat usein ilman ajovaloja ja tiellä voi olla karjaa. Muista lukita auton ovet aina myös ajettaessa.

Pitkien etäisyyksien ja huonojen teiden vuoksi Etiopiassa kannattaa suunnitella matkat ja yöpymispaikat etukäteen. Kannattaa myös huomioida, että polttoainetta on ajoittain vaikea saada pääkaupunkiseudun ulkopuolella, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Paikallisten matkatoimistojen kuljettajien ja ajoneuvojen käyttö voi olla riskialtista ajoneuvojen tai kuljettajien kunnon ja/tai puutteellisen ajokokemuksen takia.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja: https://finlandabroad.fi/web/eth/frontpage(Linkki toiselle web-sivustolle.)

https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Sairaanhoito ei ole länsimaista tasoa. Addis Abebassa on kuitenkin joitakin ainakin kohtuutasoisia klinikoita. Yleisimpiä lääkkeitä kannattaa ottaa mukaan matkatavaroihin. On hyvä huomioida, että esimerkiksi pääkaupunki Addis Abeba sijaitsee korkealla merenpinnasta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Etiopiassa homoseksuaalisuus on rikos, joten samaa sukupuolta olevien parien on syytä välttää julkisia hellyydenosoituksia.

Sotilaskohteiden, siltojen ja pääministerin virka-asunnon valokuvaaminen on kielletty.

Etiopian paikallista valuuttaa, birrejä, ei saa viedä maasta ulos. Valuuttaa voi vaihtaa birreiksi kaikissa pankkien konttoreissa.
Etiopiassa voi nostaa paikallista valuuttaa ulkomaisilla pankkikorteilla pankkiautomaateista. Poistuttaessa pääkaupungista on kuitenkin hyvä varautua ottamaan mukaan paikallista valuuttaa, pankkiautomaattien toiminta epävarmaa pääkaupunkialueelta poistuttaessa. On hyvä muistaa, että rahan vaihtaminen epävirallisesti on Etiopian lain vastaista ja saattaa johtaa pidätykseen.

Maahantulosäännökset

Yleisen turvallisuustilanteen johdosta matkustusrajoitukset ja maahantulosäännökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.)

https://finlandabroad.fi/web/eth/frontpage(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.