Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
1.10.2021

Etiopia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Etiopiassa asuvia Suomen kansalaisia ja Etiopiaan matkustamista suunnittelevia suomalaisia kehotetaan olemaan varovaisia ja tarkkaavaisia turvallisuustilanteen suhteen koko maassa. Tigrayn alueella on edelleen poikkeustila. Puhelin-ja tietoliikenneyhteydet ovat poikki. Tigrayn alueen lisäksi, sotilaalliset toimet ovat levinneet myös Afarin ja Amharan alueille. Etenkin kyseisille alueille matkustamista tulee välttää ja meneillään oleva konflikti voi vaikuttaa turvallisuustilanteeseen myös muualla maassa. Terrorismiuhka on olemassa koko maassa. Erityisesti Eritrean, Somalian ja Etelä-Sudanin vastaisilla raja-alueilla on vältettävä tarpeetonta matkustamista. Edustusto suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä seuraavasta linkistä: https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotusta ja ohjeita.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Pandemian vuoksi sekä yksityiset- että julkiset sairaalat ovat ylikuormitettuja ja tehohoitopaikoista on pulaa. Ajankohtaista tietoa COVID-19 tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/eth/frontpage(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamalla Etiopian paikallisviranomaisten tiedotusta https://www.ephi.gov.et/(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Poliittisista ja etnisistä jännitteistä johtuen maan tilanne on tällä hetkellä epävakaa ja levottomuudet saattavat lisääntyä entisestään vaalien vuoksi.
Etiopiassa on viime aikoina esiintynyt väkivaltaisuuksiin johtaneita protesteja, ja maassa liikuttaessa kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuuteen ja erityistä varovaisuutta on noudatettava erityisesti osavaltioiden raja-alueilla. Maassa on paljon sisäisiä pakolaisia. Erityyppiset tiesulut ovat mahdollisia. Internetin toiminta on epävarmaa erityisesti pääkaupungin ulkopuolella. Poikkeustilanteissa internet- ja tekstiviestiyhteydet usein katkaistaan.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Etiopiassa on ollut sisäisiä levottomuuksia ja etnisten ryhmien välisiä konflikteja. Pinnan alla kyteneet jännitteet ovat purkautuneet ajoittain väkivaltaisuuksina sekä mielenosoituksina.
Poikkeustilanteissa internet ja tekstiviestit yleensä katkaistaan. Myös liikkumista rajoitetaan usein poikkeustilanteissa.
Kaikkea pääkaupungin ulkopuolelle suunnattua matkustamista on syytä välttää. Eritrean, Kenian, Somalian, Sudanin ja Etelä-Sudanin raja-alueet ovat osin miinoitettuja ja vaarallisia ja niitä on syytä välttää.

Vältä pimeän aikaan liikkumista ulkona väkijoukkoja ja julkisia kulkuneuvoja kuten minibusseja. Julkiset paikat tai tilaisuudet, jotka ovat länsimaisten ja paikallisten suosimia, voivat olla kohteita terrorismille (esimerkiksi hotellit, ravintolat, baarit, supermarketit, kauppakeskukset, uskonnolliset rakennukset ja urheilutapahtumat).

Maassa on viime vuosina tehty satunnaisia pommi-iskuja. Etiopian viranomaiset kehottavat varovaisuuteen.

Edustusto kehottaa seuraamaan myös edustuston facebook- ja internet-sivuja.

Rikollisuus

Etiopiassa on vähän rikollisuutta verrattuna moniin muihin Afrikan maihin. Taskuvarkaudet ja omaisuusrikoksiin liittyvät pahoinpitelyt ovat kuitenkin lisääntyneet ja väkivaltaistuneet. Erityisesti Addis Abebassa matkailijoiden suosimilla alueilla turisti saattaa joutua taskuvarkaiden kohteeksi. Koruja ja arvoesineitä ei kannata pitää esillä. Noudata yleistä varovaisuutta ja vältä yksin liikkumista Addis Abebassa ja sen ulkopuolisilla virkistysalueilla on ulkomaalaisiin kohdistunut ajoittaisia ryöstelyitä.

Aika ajoin Etiopiassa tapahtuu myös matkailijoihin kohdistuvia aseellisia ryöstöjä ja autokaappauksia. Tapauksia on sattunut eri osissa maata.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Maanteillä liikkuminen on vaarallista, sillä tiet ja autot ovat huonokuntoisia ja liikennekulttuuri kaoottinen. Pimeällä ajoa tulisi välttää kokonaan kaupunkien ulkopuolella, sillä autot ajavat usein ilman ajovaloja ja tiellä voi olla karjaa. Addis Abebasta lähtevät päätiet pohjoiseen (Bahir Dariin ja Gondariin) sekä etelään (Awassaan) ja itään (Djiboutiin) ovat suhteellisen hyväkuntoisia, muut tiet ovat huonossa kunnossa. Tiesulkuja voi esiintyä. Sadekautena kesäkuusta syyskuuhun osa teistä saattaa jäädä tulvien alle. Muista lukita auton ovet aina myös ajettaessa.

Pitkien etäisyyksien ja huonojen teiden vuoksi Etiopiassa kannattaa suunnitella matkat ja yöpymispaikat etukäteen. Kannattaa myös huomioida, että polttoainetta on ajoittain vaikea saada pääkaupunkiseudun ulkopuolella, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Paikallisten matkatoimistojen kuljettajien ja ajoneuvojen käyttö voi olla riskialtista ajoneuvojen tai kuljettajien kunnon ja/tai puutteellisen ajokokemuksen takia.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja :

https://finlandabroad.fi/web/eth/frontpage(Linkki toiselle verkkosivustolle)

https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Sairaanhoito ei ole länsimaista tasoa. Sairaalahoitoon jouduttaessa on hyvä tiedostaa, että tällä hetkellä paikallisviranomaiset sallivat konsuliavun sairaalaan ainostaan puhelimitse. Addis Abebassa on kuitenkin joitakin ainakin kohtuutasoisia klinikoita. Yleisimpiä lääkkeitä kannattaa ottaa mukaan matkatavaroihin. On hyvä huomioida, että esimerkiksi pääkaupunki Addis Abeba sijaitsee korkealla merenpinnasta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Etiopiassa homoseksuaalisuus on rikos, joten samaa sukupuolta olevien parien on syytä välttää julkisia hellyydenosoituksia.

Sotilaskohteiden, siltojen ja pääministerin virka-asunnon valokuvaaminen on kielletty.

Etiopian paikallista valuuttaa, birrejä, ei saa viedä maasta ulos. Valuuttaa voi vaihtaa birreiksi kaikissa pankkien konttoreissa.
Etiopiassa voi nostaa paikallista valuuttaa ulkomaisilla pankkikorteilla pankkiautomaateista. Poistuttaessa pääkaupungista on kuitenkin hyvä varautua ottamaan mukaan paikallista valuuttaa, pankkiautomaattien toiminta epävarmaa pääkaupunkialueelta poistuttaessa. On hyvä muistaa, että rahan vaihtaminen epävirallisesti on Etiopian lain vastaista ja saattaa johtaa pidätykseen.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm(Linkki toiselle verkkosivustolle)

https://finlandabroad.fi/web/eth/frontpage(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Addis Abeban -suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat