5.8.2019

Ecuador: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Matkailijalle melko turvallinen maa. Ryöstöt ja varkaudet ovat kuitenkin jokapäiväisiä. Maassa on ajoittain mielenosoituksia, joita kannattaa välttää.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Ecuador on matkailijalle melko turvallinen maa. Ryöstöt ja varkaudet ovat kuitenkin jokapäiväisiä. Maassa on ajoittain mielenosoituksia. Suuria väkijoukkoja kannattaa välttää. Ecuadorin viranomaiset kehottavat välttämään matkustamista 20 kilometrin säteellä Kolumbian rajasta, lukuun ottamatta Tulcanin kaupunkia, joka on virallinen rajanylityspaikka. Kannattaa kuitenkin seurata mediaa ja olla valppaana.

Rikollisuus

Taskuvarkaudet ja ryöstöt ovat yleisiä Ecuadorin suurissa kaupungeissa ja turistikohteissa, ja varkaat ovat yhä useammin aseistautuneita. Rikollisuus on viime aikoina lisääntynyt erityisesti Quiton, Guayaquilin ja Mantan kaupungeissa. Arvokkaat korut, suuret rahasummat ja passit kannattaa säilyttää hotellin kassakaapissa. Passista kannattaa ottaa valokopio, jota tulisi aina pitää mukana. Ruuhkaisissa kulkuvälineissä liikuttaessa sekä ravintoloissa reput ja laukut on viisainta pitää sylissä vartalon etupuolella. Matkatavaravarkaudet ovat tavallisia etenkin linja-autoasemilla ja lentokentillä.

Myöhään illalla ja yöllä matkustamista tulisi välttää, sillä etenkin pitkänmatkan busseihin on tehty viime aikoina useita aseellisia iskuja pimeän tulon jälkeen. Taksiin noustessa kannattaa tarkastaa, että auton etulasissa tai sivuovessa on rekisteritarra, josta käy ilmi tämän numero. Viime vuosina Ecuadorissa on sattunut useita tapauksia, joissa ryöstäjät ovat pyrkineet tainnuttamaan uhrinsa huumaamalla. Tästä johtuen tuntemattomilta ei kannata ottaa vastaan ruokaa, juomaa tai savukkeita, vaikka tarjoaja vaikuttaisikin ystävälliseltä. Suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia kannattaa välttää. Jalkapallo-otteluissa voi esiintyä mellakointia.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Ecuadorin liikennekulttuuri on suomalaiseen verrattuna kiivastempoinen, ja erityisesti paikallisbussit ajavat lujaa. Tiet ovat verrattain huonokuntoisia lukuun ottamatta pääteitä ja matkustaminen voi olla vaarallista erityisesti yöaikaan.

Luonnonolot

Ecuadorissa on noin 40 tulivuorta, joista useat ovat aktiivisia. Niistä kolme on purkautunut hiljattain. Tungarahua ja Reventador -vuorille ei kannata kiivetä olemassa olevan purkautumisvaaran vuoksi.

Luonnononnettomuuden uhatessa tai sattuessa matkailijoita kehotetaan seuraamaan viranomaisten ja Suomen Limassa sijaitsevan suurlähetystön tiedotteita ja ohjeita.

Terveys

Ecuadorissa esiintyy koleraa, denguekuumetta, kurkkumätää, A-hepatiittia, malariaa, tuberkuloosia, lavantautia ja keltakuumetta. Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista hengitystieinfektioiden estämiseksi.

Latinalaisessa Amerikassa etenevästä zikavirusepidemiasta löydät lisätietoja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/zika

Maan pääkaupunkiin Quitoon matkustavien kannattaa ottaa huomioon, että kaupunki sijaitsee korkealla, noin 2800 metriä merenpinnan yläpuolella, ja siksi vuoristotautiin sairastumisen riski on olemassa. Lääkärihoito voi olla kallista, eikä terveyspalveluja ole välttämättä saatavilla suurten kaupunkien ulkopuolella.

Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta. Galapagossaarille matkustaessa on hyvä huomioida, että matkavakuutus kattaa evakuoinnin, sillä saarilla terveydenhoito on rajallista. Ecuadorissa sairaaloissa lääkärinmaksu on varauduttava maksamaan ensin itse, sillä useimmat lääkärit eivät hyväksy ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia. Tämän vuoksi on hyvä olla mukana kansainvälinen luottokortti.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Rangaistukset rikoksista ja erityisesti huumerikoksista tai pelkästään huumausaineiden hallussapidosta ovat ankarat ja vankilaolot erittäin kehnot. Ecuadorin laki vaatii matkustajia kantamaan henkilöllisyystodistusta mukana kaiken aikaa.

Maahantulosäännökset

Ecuadorissa yksin, ilman toista vanhempaa tai kolmannen osapuolen kanssa asuva tai matkustava alaikäinen (alle 18-vuotias) tarvitsee jäljennöksen syntymätodistuksestaan ja kirjallisen luvan, jossa molemmat vanhemmat tai toinen poissaoleva vanhempi antavat lapselleen luvan matkustaa yksin. Kirjallinen lupa tulee olla notaarin vahvistama ja käännetty espanjaksi.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Liman-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1
Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2
Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3
Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4
Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat