Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
23.11.2021

Kypros: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kyproksen viranomaisten uhka-arvio on lähialueen epävakaan tilanteen vuoksi nostettu tasolta matala tasolle keskinkertainen. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä on oltava tarkkaavainen.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Kyproksen tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/cyp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hätänumero Kyproksella on 112.
Yleinen turvallisuustilanne Kyproksella on vakaa ja viranomaisten kyky toimia on hyvä. Maan turvallisuustilanteesta vastaavia viranomaisia ovat:

Kyproksen väestönsuojelu (englanniksi)
https://civildefence.com.cy/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Kyproksen poliisi (englanniksi)
http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Erityiset turvallisuusriskit

Suurlähetystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia ns. vihreän linjan pohjoispuolella. Tämä tulee huomioida tälle alueelle suuntautuvassa matkailussa, ml. valmismatkat.

Rikollisuus

Ulkomaalaisiin turisteihin kohdistuva rikollisuus on vähäistä, mutta se on lisääntynyt viime vuosina. Suosituissa matkakohteissa on vuosittain tapahtunut vain joitain yksittäisiä omaisuusrikoksia sekä väkivaltarikoksia.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Moottoritiet ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä tulee olla valpas ja varovainen ja muutenkin arvaamattomaan liikennekäyttäytymiseen kannattaa varautua. Moottoriteillä ajonopeudet kohoavat helposti yli sallittujen rajojen. Kyproksella ei ole rautateitä.

Kyproksella liikenneturvallisuuteen liittyvästä tiedottamisesta vastaa poliisi (englanniksi) http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Luonnonolot

Kyproksen lähellä olevilla merialueilla on mannerlaattojen liitoskohtia. Niiden liikkeistä johtuen Kyproksella tilastoidaan vuosittain muutamia maanjäristyksiä. Järistysten voimakkuus on vuodesta 1996 lähtien ollut 3,0–5,5 Richterin asteikolla mitattuna. Lisäksi on tilastoitu muutamia kymmeniä heikompia maanjäristyksiä. Tätä aiemmin saarella on ollut suuria järistyksiä, jotka ovat vaatineet kuolonuhreja.
Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Kyproksen viranomaisilla on tarpeelliset ja hyvät valmiussuunnitelmat maanjäristysten varalle.

Pelastustöistä vastaava viranomainen Kyproksella on väestönsuojelu (englanniksi)
https://civildefence.com.cy/en(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Seismologiaan liittyvistä tutkimuksista Kyproksella vastaa maatalous- ja ympäristöministeriön geologian osasto (englanniksi)
https://moa.gov.cy/sectors/geology-and-minds/natural-resources-geological-survey-department/?lang=en(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Pitkistä kuivista, kuumista kausista johtuen maassa vallitsee varsinkin kesäkuukausina maastopalovaara. Erityisesti sateettomina kausina Kyproksella esiintyy terveydelle haitallista savusumua, jolloin kannattaa seurata viranomaisten suosituksia. Talvisin rankkasateet saattavat aiheuttaa tulvia, jolloin autoilijoiden kannattaa noudattaa varovaisuutta muun muassa teiden sortumavaarojen takia.

Terveys

Koronapandemiasta johtuvat terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Hanavesi on pääasiassa juomakelpoista, mutta laatu riippuu putkiston kunnosta, ja monet paikalliset juovat pullovettä hanaveden runsaan kloorin vuoksi.

Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta:
https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä esimerkiksi sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan.

Kyproksella sairaanhoitokortti ei kelpaa kaikissa yksityissairaaloissa, joissa saa usein kunnallissairaaloita parempaa palvelua. Yksityissairaaloissa puhutaan useammin englantia ja hoitoon pääsee nopeammin. Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

YK:n hallinnoima nk. ”vihreä linja” jakaa Kyproksen kahteen osaan: vuonna 1974 Turkin valloittamaan ja kyproksenturkkilaisten asuttamaan saaren pohjoisosaan sekä kyproksenkreikkalaisten asuttamaan saaren etelä-osaan. Vuonna 1983 pohjoisen kyproksenturkkilaisyhteisö julistautui itsenäiseksi ”Pohjois-Kyproksen turkkilaiseksi tasavallaksi” (TRNC), jonka ainoastaan Turkki on tunnustanut. Saarella on siten vain yksi hallinto, joka on kansainvälisesti tunnustettu, Kyproksen tasavalta.

Asunnon- ja kiinteistönhankintaan Kyproksella tulee suhtautua varauksella omistusolojen epäselvyyden vuoksi ja kannattaa turvautua oikeudellisen asiantuntijan apuun. Varsinkin saaren pohjoisosassa kyproksenturkkilaisella alueella pitää noudattaa erityistä varovaisuutta ja tarkkaan selvittää kiinteistön taustat asiantuntevan, alueen kiinteistöoloihin perehtyneen riippumattoman juristin avulla, sillä kyproksenturkkilainen puoli on kansainvälisoikeudellisesti miehitettyä aluetta. Useat ulkomaalaiset ovat joutuneet kiinteistökaupoissaan hankaliin oikeuskäsittelyihin.

EU-kansalaiset voivat normaalioloissa ylittää yhdeksällä ylityspaikalla vihreän linjan esittämällä passin tai kuvallisen henkilökortin. Linjan ylittäminen autolla on mahdollista, mutta sitä varten tulee hankkia erityinen vakuutus, jonka saa ostaa ylityspaikalta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että suurlähetystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia vihreän linjan pohjoispuolella.

Koronapandemian takia vihreän linjan ylitystä rajoitetaan. Ajankohtaista tietoa linjan ylittämisestä löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/cyp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)
ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Erityisesti saaren pohjoisosaan suuntautuvien valmismatkojen osalta on tärkeä selvittää ennakkoon huolellisesti matkanjärjestäjien tarjoamat palvelut sekä mitä matkan hintaan sisältyy.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä (englanniksi):
Kyproksen ulkoministeriö
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa90_en/mfa90_en?OpenDocument(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Kyproksen terveysministeriö
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Kyproksen uutis- ja tietotoimisto (Press and Information Office)
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Suurlähetystön ylläpitämät koronavirusuutiset Kyproksella alla (suomeksi ja ruotsiksi):
https://finlandabroad.fi/web/cyp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat