24.10.2023

Kolumbia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä matkoja raja-alueille ja useimmille alueille maaseudulla. Suurimmissa kaupungeissa noudatettava erityistä varovaisuutta. Monilla alueilla suuremmissakin kaupungeissa ryöstöt ja väkivalta yleisiä. Sadekaudella tulvia ja maanvyörymiä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Kolumbiassa yli 50 vuotta jatkunut aseellinen konflikti on virallisesti päättynyt vuonna 2016 rauhanprosessin myötä ja maan yleinen turvallisuustilanne on sitä mukaa parantunut. Maassa on kuitenkin edelleen alueita, jotka ovat sissiryhmien hallinnassa hallituksen ponnisteluista huolimatta. Huumeviljelmien ja huumekaupan lopettaminen ovat edelleen Kolumbian hallituksen suurimpia haasteita.

Mahdollisten aseellisten välikohtausten, kaappausriskin ja turvattomuuden vuoksi matkustamista maaseudulla sekä Kolumbian ja Ecuadorin, Kolumbian ja Venezuelan, sekä Kolumbian ja Panaman välisillä raja-alueilla kehotetaan välttämään. Erityisesti maanteitse liikkumista raja-alueilla on vältettävä. Maaseudulla turvallisuusriskinä ovat myös maamiinat. Alueellinen turvallisuustilanne voi vaihdella usein, ja matkustajia kehotetaan seuraamaan ajankohtaisia tiedotusvälineitä ja paikallisia ohjeistuksia ennen matkalle lähtemistä. Entisille konfliktialueille matkustamista kannattaa edelleen välttää, ja paikallisia varoituksia on syytä noudattaa.

Turvallisuustilanne pääkaupunki Bogotassa sekä muissa suurissa kaupungeissa on viime vuosina parantunut. Tavanomaisen katurikollisuuden takia matkailijoiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Kaupungeissa on sekä turvallisia että vaarallisia kortteleita, joten liikkumismahdollisuudet kannattaa selvittää paikan päällä. Vältä suuria väkijoukkoja. Mielenosoitukset voivat muuttua väkivaltaiseksi, etenkin pääaukioilla ja -väylillä.

Matkailijoiden suosimia San Andrésin saarta ja Cartagenan kaupunkia pidetään suhteellisen turvallisina. Turvallisuustilanne voi vaihdella äkillisesti, joten kannattaa tarkistaa tilanne ennen suunniteltua matkaa ja maahan saapumisen jälkeen. Matkan ajan voimassa olevat yhteystiedot sekä matkareitti on hyvä ilmoittaa omaisille, läheisille tai ystäville. Kaiken kattava matkavakuutus on tarpeen.

Sadekausi ajoittuu pääasiassa huhti-toukokuusta loka-marraskuuhun, mutta alueellisia vaihteluja esiintyy. Sateet aiheuttavat usein tulvia ja maanvyörymiä.

Lue myös ohjeet kriisitilanteessa toimimista varten: https://finlandabroad.fi/web/per/toiminta-kriisitilanteessa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rikollisuus

Rikollisuus on edelleen yleistä. Matkailijoihin kohdistuu toisinaan taskuvarkauksia ja aseellisia ryöstöjä. Ryöstön sattuessa ei kannata vastustella tai käyttäytyä aggressiivisesti.

Pankkiautomaateista rahaa nostettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä matkailijoita on joutunut ryöstöjen kohteeksi rahannostojen yhteydessä. Suuria rahasummia ei tule kantaa mukana. Turvallisinta on käyttää päiväsaikaan esimerkiksi ostoskeskusten pankkiautomaatteja.

Ryöstöissä saatetaan käyttää burundanga- sekä skopolamiini -nimistä huumetta, joka voidaan sekoittaa ruokaan, juomaan tai jauhaa paperinpalalle tai nenäliinaan tai puhaltaa suoraan uhrin kasvoille. Huume on nopeavaikutteinen ja johtaa usein tajunnan menetykseen. Täten tuntemattomilta ei tule ottaa vastaan ruokaa, juomaa tai paperilappuja. Omaa juomaa ei kannata jättää vartioimatta. Rikolliset toimivat yleensä ryhmissä ja käyttävät hyväkseen esimerkiksi deittisovelluksia yksin liikkuvien turistien löytämiseksi. Huumaustapauksia tapahtuu esimerkiksi yökerhoissa, baareissa ja ravintoloissa sekä joukkoliikenteessä, myös suoraan kaduilta otetuissa takseissa. Turvallisinta on liikkua ryhmässä ja pitää arvotavaroista erityistä huolta. Jalkaisin liikkumista yksin pimeällä kannattaa välttää.

Väärennettyjä seteleitä on liikkeellä paljon. Matkailijoita kehotetaan olemaan tarkkana vastaanottaessaan seteleitä esimerkiksi vaihtorahana tai rahanvaihdon yhteydessä.

Mahdollisessa rikostilanteessa on rikosilmoituksen tekeminen paikallispoliisille välttämätöntä.

Passista ja matkalipuista kannattaa ottaa kopiot ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä. Passikopiota on hyvä pitää aina mukana. Myös luottokorttien tiedot on hyvä kirjata muistiin. Toimenpiteet helpottavat asioiden selvittelyä mahdollisissa varkaus- tai katoamistapauksissa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Teiden kunto vaihtelee sekä kaupungeissa että niiden ulkopuolella. Liikenneruuhkat ovat yleisiä ja lyhyeenkin matkaan on syytä varata riittävästi aikaa. Liikennemerkit ja tienviitat ovat usein puutteellisia. Liikenneonnettomuuksia sattuu paljon.

Bogotassa taksit ja transmilenio-bussit toimivat suhteellisen hyvin, mutta ulkomaalaisena on turvallisempaa käyttää taksisovelluksia. (Esim. Easy taxi, Beat ja Didi). Liikennevälineissä tulee noudattaa erityistä valppautta ja varovaisuutta. Transmilenio-busseissa tapahtuu ryöstöjä (myös aseellisia).Julkisissa liikennevälineissä matkustaminen ilta- ja yöaikaan ei ole suositeltavaa. Taksin ottamiseen suoraan kadulta liittyy aina turvallisuusriski. Turvallisempaa on käyttää hotellien, kauppakeskusten tai ravintoloiden taksipalveluita tai taksisovelluksia. El Doradon lentokentällä kannattaa noudattaa varovaisuutta ja käyttää etukäteen varattavaa taksia.

Matkat kaupunkien välillä ovat pitkiä ja aikaa vieviä, joten suositeltavaa tehdä matkat lentäen.

Luonnonolot

Bogotassa (2600 m merenpinnasta) viilenee öisin. Korkeuteen tottumisessa saattaa kestää muutama päivä.

Sadekausi ajoittuu pääasiassa huhti-toukokuusta loka-marraskuuhun, mutta alueellisia vaihteluja esiintyy. Sateet aiheuttavat usein tulvia ja maanvyörymiä. Matkailijoita kehotetaan seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä sekä noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. On tärkeää selvittää paikallisesti teiden kunto ja huomioida mahdolliset matkustusrajoitukset ennen matkaan lähtöä.

Kolumbia on maanjäristysherkkää aluetta. Luonnononnettomuuden uhatessa tai sattuessa matkailijoita kehotetaan seuraamaan viranomaisten tiedotteita ja ohjeita.

Kolumbiassa on useita aktiivisia tulivuoria. Sekä Etelä-Kolumbiassa sijaitseva Nevado del Huila -tulivuori että Paston kaupungissa Nariñon maakunnassa sijaitseva Galeras-tulivuori ovat molemmat purkautuneet viime vuosina ja Kolumbian seismologianlaitoksen mukaan lisää purkauksia on odotettavissa lähiaikoina. Alueelle matkustavia kehotetaan seuraamaan viranomaisten tiedotteita tulivuorten aktiivisuudesta. Tulivuoren purkautumisesta aiheutuvista vaaratilanteista johtuen alueelle matkustamista kehotetaan välttämään tulivuoren purkautuessa tai juuri sitä ennen.

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/(Linkki toiselle web-sivustolle.) (Kolumbian kansallinen katastrofi yksikkö)

http://www.inm.gov.co/(Linkki toiselle web-sivustolle.) (Kolumbian ilmatieteen laitos)

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Yksityisten lääkäreiden ja sairaaloiden taso on hyvä, mutta ne ovat kalliita. Julkisen sektorin sairaanhoidossa on suuria puutteita. Maaseudulla hyviä terveyspalveluita ei aina ole saatavilla.

Sairaaloissa on varauduttava maksamaan ensin itse, sillä useimmat lääkärit eivät hyväksy ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia. Tämän vuoksi on hyvä olla mukana kansainvälinen luottokortti.

Kolumbian terveysministeriön sivut: https://www.minsalud.gov.co/(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Keltakuumetta esiintyy Kolumbian pohjoisosissa ja Venezuelan vastaisella rajaseudulla. Malariaa esiintyy ympäri vuoden maaseudulla ja viidakkoalueilla alle 800 metrin korkeudessa. Kolumbian trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla esiintyy yhä enemmän myös hyttysten levittämää denguekuumetta ja zikavirusta. Hepatiitti A- ja B- sekä lavantautitartuntavaara on mahdollinen.

Kolumbiassa sijaitsevien sairaaloiden yhteystietoja:

Clinica del Country:
Carrera 16 No. 82-57, Bogota
Puh: (57 1) 5300470 - 5301270
Verkkosivut: http://www.clinicadelcountry.com/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Fundación Santa Fé de Bogotá:
Calle 119 No. 9 - 33, Bogota, 220246
Puh: (57 1) 603 03 03
Faksi: (57 1) 619 63 17
Verkkosivut: http://www.fsfb.org.co/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Fundación Valle del Lili:
Carrera 98 No. 18 - 49, Cali
Tel: (57 2) 3319090
Verkkosivut: http://www.valledellili.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista hengitystieinfektioiden estämiseksi.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Kolumbia on maailman suurimpia kokaiinintuottajamaita, ja huumerikollisuus on yleistä. Huumelait ovat ankaria ja huumerikoksista seuraa pitkät tuomiot. Vankilaolot ovat erittäin huonot.

Armeijan ja muiden hallinnollisten kohteiden valokuvaus on kiellettyä.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Maateitse Kolumbiaan saavuttaessa kannattaa huolehtia tarkkaan siitä, että passiin saa rajalla maahantuloleiman. Mikäli passia ei leimata, saattaa maastalähdön yhteydessä ilmetä ongelmia.

Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta maahan saapumisesta. Kolumbiassa saa oleskella maksimissaan 3 kuukautta viisumitta. Lupaan on mahdollista anoa jatkoa.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat