17.8.2023

Kanada: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kanadan yleinen turvallisuustilanne on hyvä.

Ajankohtaista

Kesän 2023 maastopalokausijatkuu haastavana. Palot ovat paikallisia ja niiden suunta ja voimakkuus voivat muuttua lyhyessä ajassa nopeasti sääolosuhteiden vaihdellessa. Seuraa ja noudata paikallisviranomaisten ohjeita. Provinssi- ja territoriokohtaisia lisätietoja maastopaloista löytyy Kanadan valtion sivuilta osoitteesta https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/campaigns/wildfires/prov.html(Linkki toiselle web-sivustolle.). Säävaroituksia voi seurata Kanadan ilmatieteen laitoksen sivuilta https://weather.gc.ca/index_e.html?layers=alert(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Pitkittyneet maastopalot saattavat huonontaa ilmanlaatua paikoittain merkittävästi. Suosittelemme seuraamaan ilmanlaatuindeksiä, joka löytyy osoitteesta https://weather.gc.ca/airquality/pages/index_e.html(Linkki toiselle web-sivustolle.) sekä provinssikohtaisia paikallisviranomaisten ohjeita. Lisätietoja savun vaikutuksesta terveyteen sekä toimintaohjeita sen varalle löytyy osoitteesta https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/air-quality-health-index/wildfire-smoke.html#toc5(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hätänumero on 911. Joillain syrjäisemmillä alueilla täytyy ensin valita 0 ja sen jälkeen 911.

Rikollisuus

Kanadan liittovaltion poliisin verkkosivut http://www.rcmp.gc.ca/en(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Tieverkosto maan eteläosissa on kattava. Pohjoisimmat alueet ovat vain lentoyhteyksien varassa. Tiet ovat yleisesti hyväkuntoisia. Suomalaisen ajokortin kelpoisuus vaihtelee provinssikohtaisesti. Talvella ajo-olosuhteet voivat olla vaativia lumi- ja jääsateiden ja teiden liukkauden tähden. Sää saattaa muuttua äkillisesti.

Liikenneturvallisuudesta vastaavan viranomaisen verkkosivut http://www.tc.gc.ca/eng/menu.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Luonnonolot

Ankara ilmasto voi aika ajoin aiheuttaa alueellisia poikkeustilanteita (tulvat, äärimmäiset pakkaset, lumi- ja jäämyrskyt, lumivyöryt ja hirmumyrskyt). Alueellisia säätietoja voi lukea koko maan kattavan sääpalvelun verkkosivuilta:
http://weather.gc.ca/canada_e.html(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja http://www.theweathernetwork.com/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maanjäristyksistä löytyy tietoa http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/index-eng.php(Linkki toiselle web-sivustolle.) verkkosivuilta. Maastopaloista löytyy provinssi- ja territoriokohtaisia lisätietoja Kanadan valtion sivuilta osoitteesta https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/campaigns/wildfires/prov.html(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Terveys

Koronarajoitukset Kanadassa on poistettu. Ajankohtaista tietoa Kanadan maahantulorajoituksista ja koronatilateesta löydät paikallisviranomaisten sivuilta https://travel.gc.ca/travel-covid(Linkki toiselle web-sivustolle.). Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Terveyspalvelut ovat Kanadan terveydenhoitojärjestelmään kuulumattomille erittäin kalliita. Tapaturmien ja sairaustapauksien varalta on ehdottomasti oltava matkavakuutus.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Matkailijaa koskevat paikalliset lait. Tietoa rikosten rangaistuksista Kanadassa: http://laws.justice.gc.ca/eng/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Kaikkien huumeiden (ml cannabis) vieminen maan rajan yli esim. Yhdysvaltoihin on laitonta.

Maahantulosäännökset

Koronarajoitukset Kanadassa on poistettu. Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat kuitenkin muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Paikallisen viranomaisen sivut: https://travel.gc.ca(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat