23.9.2019

Valko-Venäjä: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Valko-Venäjällä kannattaa noudattaa normaalia varovaisuutta. Lähin suomenkielinen konsuliapu Suomen suurlähetystössä Liettuassa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Valko-Venäjällä matkustaminen on melko turvallista. Normaalia varovaisuutta kannattaa kuitenkin noudattaa.

Suomella ei ole konsulaattia Valko-Venäjällä. Lähin suomenkielinen konsuliapu on saatavissa Suomen Vilnan-suurlähetystöstä Liettuasta:
Suomen suurlähetystö
K. Kalinausko g. 24
LT-03107 Vilna, Liettua
Puh. +370 5 2668010
Sp. sanomat.VIL@formin.fi

Hätänumerot:

Uusi yleinen hätänumero on 112
Poliisi 102
Ambulanssi 103
Palokunta 101

Suomen kansalainen voi hätätapauksessa ottaa yhteyttä Minskissä sijaitseviin EU-maiden edustustoihin:

Viron suurlähetystö
Platonova 1B
220034 Minsk
Belarus
Puh. +375 17 217 7060
Fax: +375 17 217 7069

Saksan suurlähetystö
Zaharova 26
Puh. + 375 17 2133 752, +375 17 2133 357
Päivystyspuhelin: + 375 296 51 50 16 (Minskistä soitettaessa 8-0-296 51 50 16 )

Ranskan suurlähetystö
Svobody 11, (place de la Liberte)
Puh. + 375 17 2102 868

Rikollisuus

Rikollisuuden taso Valko-Venäjällä on matala, mutta taskuvarkaudet ovat mahdollisia esimerkiksi ruuhkametrossa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne Valko-Venäjällä on kohtuullisen rauhallista, mutta omalla autolla liikkuessa kannattaa noudattaa varovaisuutta. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää kevyeen liikenteeseen ja jalankulkijoihin, jotka liikkuvat teillä pääosin ilman heijastinta. Suojateillä liikkujille annetaan yleisesti tietä. Liikennetapaturmissa on odotettava poliisin saapumista paikalle.

Onnettomuuksien kohdalla asianmukaisen hoidon saaminen voi olla vaikeaa. Viranomaiset puhuvat usein vain venäjää ja asioiden selvittely voi viedä viikkoja.

Teiden kunto vaihtelee maan eri osissa. Päätiet sekä pääkaupunkialueen tiet ovat melko hyvässä kunnossa. Talvisin kannattaa noudattaa kelin vaatimaa varovaisuutta. Ympäri vuoden on varauduttava paikoin voimakkaaseen sumuun.

Valko-Venäjän ulkopuolelle rekisteröidyssä autossa on oltava mukana Green Card -todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Todistuksen saa omasta vakuutusyhtiöstä.

Valko-Venäjällä liikenteessä suurin sallittu promilleraja on 0,3 promillea. Käteissakosta kannattaa pyytää kuitti. Rajoilla kannattaa varautua tuntikausia kestäviin jonoihin.

Jos maahan saavutaan tulliliiton (KAZ, RUS, BY) ulkopuolella rekisteröidyllä ajoneuvolla, on kulkuneuvossa oltava tiemaksupääte ja ladattava siihen valmiiksi myös ennakkomaksu maksullisten teiden käyttöä varten. Ilman laitetta tai viallisen laitteen kanssa liikkuvan auton käyttämisestä voi saada suuren sakkorangaistuksen. Lisätietoja ja ohjeita tiemaksujärjestelmästä saa muun muassa Valko-Venäjän suurlähetystöstä: http://finland.mfa.gov.by/en/13/.

Valko-Venäjän ja Venäjän välisen rajan ylittämisessä on viime aikoina ollut lukuisia ongelmia eikä ulkomaalaisille maahanpääsy Venäjän suuntaan ole varmaa, vaikka henkilöllä olisi Venäjän viisumi.

Autolla tai junalla Valko-Venäjältä Venäjälle matkustavia suomen kansalaisia suositellaan käyttämään muita reittejä, esim. Latvian tai Ukrainan kautta. Myös Valko-Venäjän ja Venäjän välisten lentojen kohdalla on ollut ongelmia, eikä ulkomaalaisten pääsyä lennoille voi taata.

Luonnonolot

Valko-Venäjän luonnonolosuhteet eivät luo erityisiä riskejä. Voimakkaat vesisateet voivat paikoitellen nostaa vedenpinnan myös ajoväylille.

Terveys

Matkustajan kannattaa erikseen varmistaa, että oma matkavakuutus on voimassa myös Valko-Venäjällä.

Juomavedeksi suositellaan pullotettua vettä.

Terveydenhoitoinfrastruktuuri Valko-Venäjällä on kohtuullinen ja akuuteissa tilanteissa hoito on saatavissa myös turisteille. Tshernobylin ydinvoimaonnettomuuden jäljiltä maassa on pieniä alueita, joilta kerättyjä marjoja ja sieniä ei suositella syötäväksi.

Useissa Suomen naapurimaissa ja monissa Euroopan maissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Tautia on sioissa ja/tai villisioissa mm. Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa ja Georgiassa, sekä eräissä EU-alueen maissa. Lisätietoa sikarutosta Eviran sivulla: www.evira.fi.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Valko-Venäjä on suvaitsevainen, mutta konservatiivinen maa. Matkustajan kannattaa kiinnittää huomiota paikallisiin rajoituksiin ja kieltoihin muun muassa tupakoinnin ja alkoholin käyttämisestä julkisilla paikoilla. Valko-Venäjän oikeusjärjestelmässä rangaistukset ovat eurooppalaisittain kovia, ja rattijuopumuksesta voidaan esimerkiksi takavarikoida kuljettajan käyttämä auto. Lievistäkin huumerikoksista saattaa saada tuhansien eurojen sakon tai useamman vuoden vankeusrangaistuksen. Valko-Venäjä on ainoa maa Euroopassa, jossa kuolemanrangaistus on vielä voimassa.

Maahantulosäännökset

Valko-Venäjän viisumisäännöksiin tuli muutoksia 12.2.2017 alkaen. Lisää tietoa ja ohjeita maahantulosäännöksistä saa Valko-Venäjän suurlähetystöstä Helsingissä:

Unioninkatu 18 , 00130 Helsinki
Puh. +358 46 81 33 333
Sähköposti: finland@mfa.gov.by
http://finland.mfa.gov.by/en/consular_issues/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Vilnan-suurlähetystö

K.Kalinausko 24
03107 VILNIUS
LITHUANIA
+370 526 680 10
sanomat.VIL@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat