26.5.2023

Botswana: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Botswana on poliittisilta olosuhteiltaan rauhallinen. Yleinen turvallisuustilanne on melko hyvä. Rikollisuus on lisääntymässä. Liikkumista yksin ja pimeän aikana kannattaa välttää. Normaali valppaus on tarpeen.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Botswanan tilanteesta mm. heidän hallituksen sivuilta https://www.gov.bw/(Linkki toiselle web-sivustolle.). Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Botswana on poliittisilta olosuhteiltaan rauhallinen. Yleinen turvallisuustilanne on maassa melko hyvä, tosin rikollisuus on lisääntymään päin. Passit ja arvoesineet kannattaa pitää lukitussa tilassa ja ulkona liikuttaessa lähellä kehoa. Passikopion pitäminen mukana ulkona liikkuessa on suositeltavaa. Yleinen valppaus on tarpeen. Pimeän aikana ei kannata liikkua yksin, ja autoilua pimeässä kannattaa välttää.

Kriisitilanteissa Suomen kansalaisia kehotetaan ottamaan yhteyttä Gaboronessa sijaitsevaan Saksan edustustoon:

Embassy of the Federal Republic of Germany
Professional House, Broadhurst Mall
P.O.Box 315, Gaborone, Botswana
puh: +267 395 3143, +267 395 3806
fax: +267 395 3038
Poliisin verkkosivut: http://www.police.gov.bw/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Hätänumerot: 997 (medical), 998 (tulipalo), 999 (poliisi)

Rikollisuus

Taskuvarkaudet ovat yleistymässä erityisesti Gaboronessa, Francistownissa ja Maunissa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista. Suuri osa tiestöstä kaupunkien ulkopuolella on päällystämätöntä ja vaatii nelivetoajoneuvoa. Tienviittoja ei ole maaseudulla, joten itsenäiselle matkailijalle suositellaan GPS-laitteen käyttöä. Harvaan asutuilla seuduilla tulisi liikkua ainakin kahdella ajoneuvolla. Auto-onnettomuudet ovat yleisiä.
Etukäteen kannattaa varmistaa polttoaineen ja veden saanti seuraavaan kohteeseen samoin kuin vararenkaan kunto. Öiseen aikaan liikuttaessa kannattaa varoa teillä nukkuvia aaseja, lehmiä ja muita eläimiä.

Luonnonolot

Luonnonpuistot ovat Botswanan suuri matkailuvaltti, erityisesti Okavangon delta-alue ja Choben eläinpuisto ovat suosittuja matkailukohteita. Puistoissa liikuttaessa on ehdottomasti noudatettava niiden sääntöjä. Varomattomille turisteille on sattunut villieläinten kohtaamiseen liittyviä, jopa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Päivälämpötilat voivat nousta erittäin korkeiksi marras-maaliskuussa.

Terveys

HIV-positiivisten määrä väestöstä on erittäin korkea. Myös muita tartuntatauteja kuten tuberkuloosia esiintyy melko runsaasti. Malariatartunnat ovat mahdollisia. Malariaa esiintyy maan pohjoisissa osissa etenkin sadekauden aikana (marras-huhtikuu).

Sairaanhoitoa on tarjolla suurimmissa kaupungeissa, joskin se on kallista ja tasoltaan vaihtelevaa. Maaseudulla palvelut eivät ole suositeltavia. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan kannattaa käyttää Etelä-Afrikan palveluja.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä ja salakuljetuksesta rangaistaan ankarasti. Homoseksuaalisuus on lailla kielletty. Pyydä lupa ennen kuin otat valokuvia paikallisista.

Maahantulosäännökset

Alaikäisten lasten kanssa matkustaessa tulee huomioida, että Botswanan viranomaiset saattavat vaatia rajaa ylittäessä esittämään virallisen laillistetun asiakirjan perhesuhteista. Mikäli alaikäinen matkustaa vain toisen vanhemman kanssa, tulee toiselta olla kirjallinen suostumus. Asiakirjojen puuttuminen voi estää lennolle tai maahan pääsyn. Tarkemmat tiedot matkustusvaatimuksista tulee tarkistaa Botswanan viranomaisilta. Botswanan suurlähetystö Tukholmassa http://www.botswana.se(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat