Matkailija, palaa Suomeen. Noudata THL:n karanteeniohjeita!

Matkailijoita kehoitetaan palaamaan Suomeen heti kun mahdollista. Kaikkien ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää

Kaikkien maiden matkustustiedote on nyt toistaiseksi vähintään vältä kaikkea matkustamista -tasolla.

13.3.2020

Bhutan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleinen turvallisuustilanne Bhutanissa on hyvä.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.

THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Bhutan on muuttanut maahantulosäännöksiä estääkseen koronaviruksen leviämisen ja asettanut rajoituksia maahantuloon esimerkiksi lähtömaan, kansalaisuuden tai reitityksen perusteella.

Bhutanin Ulkoministeriön ja Terveysministeriön tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkeistä:

https://www.mfa.gov.bt/?p=7435

http://www.health.gov.bt/

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen turvallisuustilanne on hyvä. Bhutan ottaa turisteja vastaan rajoitetusti. Pääsääntöisesti maahan voi saapua matkatoimiston järjestämällä turistimatkalla.

EU- tai pohjoismailla ei ole Bhutanissa suurlähetystöjä eikä Suomella kunniakonsulaattia. Helsingissä (UM) toimii suomen kiertävän suurlähettilään toimisto. Lähin Suomen suurlähetystö on New Delhissä.

Rikollisuus

Maassa esiintyy vähän rikollisuutta.
Puhelinnumeroita hätätilanteita varten: poliisi 113, ambulanssi 112, palokunta 110

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Tieliikenne on vasemmanpuoleinen. Vuoristotiet ovat kapeita ja mutkaisia ja kivi- ja maanvyöryt teillä ovat tavallisia. Vaikka liikennettä ei ole paljon, maanteillä ajetaan kovaa ja riskitilanteet liikenteessä ovat jokapäiväisiä. Suomeen verrattuna liikenne on vaarallista ja riskialtista.

Rautateitä ei ole, joten maassa liikutaan yleensä maanteitse.

Bhutaniin saavutaan useimmiten lentäen. Himalajalla vallitsevista sääolosuhteista johtuen lentoaikatauluihin saattaa tulla muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla. Bhutanissa on yksi kansainvälinen lentokenttä ja kolme kotimaan lentokenttää.

Luonnonolot

Bhutan sijaitsee Himalajan vuoristoalueella, maan eteläosat ovat alavampia. Sääoloihin vaikuttavat etenkin monsuuni (kesä–syyskuu) sekä talvikausi (tammi–helmikuu), jotka voivat aiheuttaa muutoksia myös suunniteltuihin matkareitteihin.

Bhutan on suurimmaksi osaksi vuoristoinen maa. Luonnossa liikkujille suositellaan lämpötilaerojen vuoksi kerrospukeutumista sekä kunnollisia jalkineita. Vuoristoauringolta kannattaa suojautua huolellisesti.

Terveys

Kylien ja kaupunkien väliset matkat ovat pitkiä eikä sairaanhoitoa ole helposti saatavissa. Syrjäseuduille lähdettäessä tulisi pakata mukaan juomavettä, ensiaputarvikkeita ja lääkkeitä. Rokotussuoja on syytä tarkistaa. Mikäli itsellä on käytössä lääkkeitä, on hyvä ottaa mukaan myös mahdolliset lääkereseptit.

Bhutan sijaitsee korkeassa ilmanalassa, mikä voi aiheuttaa vuoristotaudin oireita.

Terveyspalveluiden saanti maassa on rajoitettua. Vakavissa tapauksissa on syytä hakeutua Bangkokiin tai New Delhiin, joihin joko Bhutan Airlines ja Druk Air lentävät päivittäin.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Bhutan on buddhalainen maa, joka on syytä huomioida pukeutumisessa esim. temppelissä käyntien yhteydessä.

Yli 100 vuotta vanhojen esineiden ja uskonnollisten esineiden maastavienti on rajoitettua. Matkailijoiden täytyy esittää tullille todistus siitä, etteivät maasta vietävät tuotteet ole antiikkia. Jos ostaa vanhoja (tai niiltä näyttäviä) esineitä, on suositeltavaa pyytää niistä myyntitodistus.

Maan tupakointiin liittyvä lainsäädäntö on rajoittava.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri Lankassa

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat