Vältä tarpeetonta matkustamista.

Koronaviruspandemiasta johtuen maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleissuositus on: "vältä tarpeetonta matkustamista". Poikkeuksen tähän muodostavat Brasilia, Etelä-Afrikka ja Intia, joiden osalta suositellaan THL:n suosituksen mukaisesti välttämään kaikkea matkustamista.

Lisäksi tiettyjen maiden osalta maan yleisestä turvallisuustilanteesta johtuen suositellaan välttämään kaikkea matkustamista tai poistumaan maasta välittömästi. Jos silti päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää
20.5.2021

Bhutan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleinen turvallisuustilanne Bhutanissa on hyvä.

Ajankohtaista

Bhutan on rajoittanut maahantuloa estääkseen koronaviruksen leviämisen. Maan avautuminen turismille siirtyy. Edellytyksenä turismille pidetään, että kaikki bhutanilaiset ovat saaneet molemmat rokotteet. 06.03.2021 jälkeen viisumien myöntö maahan on lopetettu toistaiseksi. Mikäli maahan pääsee, edellytetään negatiivista RT-PCR testitulosta otettuna enintään 72 h ennen matkalle lähtöä. Maahan saavuttaessa otetaan uusi testi sekä karanteeni kestäen 21 päivää.

Ajankohtaista tietoa Bhutanin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/btn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-bhutanissa/384951Linkki toiselle web-sivustolle.) sekä seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta ja Maailman terveysjärjestö WHO:n Bhutania koskevia sivuja https://www.who.int/bhutanLinkki toiselle web-sivustolle.. Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Aasiassa päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisessa mediassa: https://twitter.com/harrikamarainenLinkki toiselle web-sivustolle..

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai olet palannut suunniteltua aiemmin Suomeen, on ilmoitus syytä poistaa. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö sähköpostiosoitteeseen KPA-10@formin.fi.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498Linkki toiselle web-sivustolle.
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637Linkki toiselle web-sivustolle.
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901Linkki toiselle web-sivustolle.

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Yleinen turvallisuustilanne

Bhutan ottaa normaalioloissakin turisteja vastaan rajoitetusti. Pääsääntöisesti maahan voi saapua matkatoimiston järjestämällä turistimatkalla.
Bhutanissa ei ole Suomen eikä minkään muun EU-maan edustustoa. Bhutanissa Suomea edustaa Etelä-Aasian kiertävä suurlähettiläs, jonka toimisto sijaitsee ulkoministeriössä Helsingissä: https://finlandabroad.fi/web/mdv/edustustoLinkki toiselle web-sivustolle..
Lähin Suomen-suurlähetystö sijaitsee Intiassa: https://finlandabroad.fi/intiaLinkki toiselle web-sivustolle..
Suomella on Bhutanissa kunniakonsulaatti: https://finlandabroad.fi/web/btn/kunniakonsulaatitLinkki toiselle web-sivustolle..

Ota hätätilanteessa virka-ajan ulkopuolella yhteyttä ulkoministeriön päivystyskeskukseen: https://um.fi/paivystys-24/7.

Rikollisuus

Maassa esiintyy vähän rikollisuutta.
Puhelinnumeroita hätätilanteita varten: poliisi 113, ambulanssi 112, palokunta 110.
Säilytä passi, rahat sekä muut tärkeät tavarat turvallisessa paikassa. Huomioi, että sinulla on mukanasi riittävän pitkään voimassa oleva Suomen passi.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Tieliikenne Bhutanissa on vasemmanpuoleinen. Vuoristotiet ovat kapeita ja mutkaisia ja kivi- ja maanvyöryt teillä ovat tavallisia. Vaikka liikennettä ei ole paljon, maanteillä ajetaan kovaa ja vaaratilanteet liikenteessä ovat jokapäiväisiä. Suomeen verrattuna liikenne on vaarallista ja riskialtista.
Rautateitä ei ole, joten maassa liikutaan yleensä maanteitse.
Bhutaniin saavutaan useimmiten lentäen. Himalajalla vallitsevista sääolosuhteista johtuen lentoaikatauluihin saattaa tulla muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla.

Luonnonolot

Bhutan sijaitsee itäisen Himalajan vuoristoalueella, maan eteläosat ovat alavampia. Sääoloihin vaikuttavat etenkin monsuuni (kesä–syyskuu) sekä talvikausi (tammi–helmikuu), jotka voivat aiheuttaa muutoksia myös suunniteltuihin matkareitteihin ja -aikatauluihin.
Bhutan on suurimmaksi osaksi vuoristoinen maa. Luonnossa liikkujille suositellaan lämpötilaerojen vuoksi kerrospukeutumista sekä kunnollisia jalkineita. Suojaudu vuoristoauringolta huolellisesti.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Varaa matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Lisätietoja edustuston verkkosivuilla: https://finlandabroad.fi/web/btn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-bhutanissa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=23207088Linkki toiselle web-sivustolle..
Kylien ja kaupunkien väliset matkat ovat pitkiä eikä sairaanhoitoa ole helposti saatavilla. Pakkaa mukaan juomavettä, ensiaputarvikkeita ja lääkkeitä, kun lähdet syrjäseuduille. Mikäli käytät lääkkeitä, ota mukaan myös mahdolliset lääkereseptit.
Bhutan sijaitsee korkeassa ilmanalassa, mikä voi aiheuttaa vuoristotaudin oireita.
Terveyspalveluiden saanti maassa on rajoitettua. Hakeudu vakavissa tapauksissa sairaanhoitoon Bangkokiin tai New Delhiin.
Hanki matkalle kaiken kattava matkavakuutus.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLinkki toiselle web-sivustolle.
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/Linkki toiselle web-sivustolle.
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.euLinkki toiselle web-sivustolle.

Maan lait ja käytännöt

Bhutan on buddhalainen maa. Ota huomioon säännöt ja tavat esimerkiksi pukeutumisessa kun vierailet pyhillä paikoilla.
Yli 100 vuotta vanhojen esineiden ja uskonnollisten esineiden maastavienti on rajoitettua. Pyydä myyntitodistus, jos ostat vanhoja (tai niiltä näyttäviä) esineitä. Sinun täytyy esittää tullille todistus siitä, etteivät maasta vietävät tuotteet ole antiikkia.
Savukkeiden myynti on kielletty ja tupakointia on rajoitettu lailla.

Maahantulosäännökset

Lisätietoja: Bhutanin Brysselin-suurlähetystö: https://www.mfa.gov.bt/?page_id=42Linkki toiselle web-sivustolle.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat