Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
26.11.2021

Brasilia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Brasilian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/brasilia(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kautta.

Brasilian koronavirustilanteesta edustuston verkkosivulla:
https://finlandabroad.fi/web/bra/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/covid-19-koronavirustilanne-brasiliassa/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Paikalliset hätänumerot:
190 – Poliisi / Polícia Militar
192 – Ambulanssi / SAMU – Ambulância ja
193 – Palokunta / Bombeiros

Brasilia on normaaliaikoina erinomainen maa matkustaa ja kokea värikäs ja suomalaisille erilainen kulttuuri - kunhan huomioi turvallisuus-, rikollisuus- ja terveystilanteen laajan maan eri alueilla ja kaupungeissa. Lähes Euroopan kokoiseen maahan mahtuu kaikenlaista ja siksi matkailijan on oltava herkeämättä tarkkaavainen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Brasilian yhteiskunnallinen tilanne on pääosin vakaa, mutta poliittisia mielenosoituksia saattaa esiintyä eri puolilla maata. Mielenosoituksia esiintyy ajoittain erityisesti São Paulon, Rio de Janeiron ja Brasílian kaupungeissa, mutta ne ovat mahdollisia myös maan muiden osavaltioiden (27) pääkaupungeissa. Turistin kannattaa välttää niitä, koska väenpaljouksissa on aina taskuvarkauksien mahdollisuus.

Rikollisuus

Merkittävin turvallisuusriski Brasiliassa on rikollisuus. Suurimmissa kaupungeissa omaisuusrikokset (tasku- ja kännykkävarkaudet) ovat yleisiä ja niihin voi liittyä väkivaltaa. Suurkaupungeissa on ajoittain rikollisliigojen keskinäisiä tai niiden ja poliisin välisiä aseellisia yhteenottoja, joista voi koitua vaaraa myös sivullisille, erityisesti lähellä vähävaraisempien asuinalueita (portugaliksi comunidades ent. favela)

Puhelinhuijaukset ovat yleisiä ja niihin voi liittyä uhkauksia eri muodoissa. Mahdollisen väärinkäytön vuoksi vältä antamasta henkilötietoja itsestäsi, perheestäsi tai olosuhteistasi, jollet varmasti tunnista tiedustelijaa tai tiedä kyselijän tarkoitusperää.

Luottokorteilla voi maksaa yleisesti, mutta luottokorttien kopiointia esiintyy. Korttia käyttäessä tulee olla huolellinen, eikä sitä tule maksutilanteessa päästää silmistään tai antaa toisen käteen. Pankkiautomaatilla asioidessa on oltava erityisen valpas.

Säilytä passi ja arvoesineet tallelokerossa. Älä ota mitään arvokasta mukaan rannoille tai kaduille. Vältä yöelämän riskejä. Ota tärkeimmistä matkustusasiakirjoista kopiot sähköpostiisi tai puhelimeesi.

Uutta passia voi anoa Suomen São Paulossa sijaitsevasta konsulaatista tai Suomen suurlähetystöstä Brasiiliassa. Hätäpassi kotimatkaa varten on lisäksi kirjoitettavissa myös Rio de Janeirossa olevassa kunniapääkonsulaatissa. Riossa (Zona Sul) on myös englanninkielinen turistipoliisi (jonka puoleen voi kääntyä esimerkiksi passin katoamistapauksessa).

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Brasiliassa on maan kattava ja hyvin toimiva lentoliikenneverkosto sekä osavaltioiden välinen kaukolinja-autoliikenne.

Suurkaupunkien alueilla tieverkon kunto on yleensä hyvä, mutta maassa on myös laajoja alueita, joissa tiestön kunto on heikko. Suurkaupungeissa valtavat ruuhkat ovat yleisiä niin kaupungin sisäisessä liikenteessä kuin sisääntuloreiteilläkin.

Liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta; liikenne-sääntöjen noudattaminen on usein ylimalkaista, ajonopeudet suuria ja ajotyyli arvaamatonta.

Brasilian liikenteessä on "nollatoleranssi" (0,0% - Lei seca) alkoholin sekä muiden huumaavien aineiden suhteen. Tarkastuspisteitä on varsinkin ilta- ja yöaikaan.

Aja autossa ikkunat ja ovet lukittuina, sillä ryöstöt liikennevaloissa ovat mahdollisia.

Käytä vain virallisia takseja. Hotellien omat taksit, applikaation kautta tilattavat sekä tolpilta ja lentokentältä otettavat taksit ovat laillisia ja pääsääntöisesti turvallisia.

Jos vuokraat ajoneuvon, tarkista ajoneuvon kunto ja vakuutus vuokraushetkellä yhdessä vuokraajan kanssa. Vahingonkorvaukset onnettomuuksissa ovat usein suuria. Älä jätä passia koskaan pantiksi. Huomioi että valtaväylillä on automaattinen nopeusvalvonta, mahdolliset sakot autovuokraamo laskuttaa luottokortiltasi

Brasiliassa voi ajaa suomalaisella ajokortilla 180 päivän ajan.

Luonnonolot

Brasilian luonto on erittäin rikas ja erityisesti luontomatkailukohteissa on runsaasti kauniita vesiputouksia ja erilaisia villieläimiä. Ole varovainen tuntemattomassa kohteessa esimerkiksi suurempien kissaeläinten, matelijoiden ja skorpionien suhteen.

Sadekaudella (joulu-maaliskuussa / Rio de Janeiro ja São Paulo) rankkasateiden aiheuttamat tulvat, maanvyörymät ja sähkökatkot ovat yleisiä. Tulvivat vedet saattavat katkaista valtateitä, vaurioittaa siltoja ja vaikeuttaa sekä ruuhkauttaa matkustamista. Rankkasateet saattavat aiheuttavat tulvia myös puutteellisten viemäröintien takia.

Kuivempana kautena (lähinnä touko-marraskuussa / Rio de Janeiro) laajat maasto- ja metsäpalot, myös kaupunkien läheisyydessä, ovat yleisiä.

Tarkempia tietoja Brasilian säästä (https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/brasilia/rio%20de%20janeiro(Linkki toiselle verkkosivustolle))

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Kattava matkavakuutus on välttämätön. Hoitotoimenpiteitä ei välttämättä aloiteta ennen vakuutusyhtiön varmistusta tai etukäteismaksua, jota Brasiliassa saatetaan vaatia jopa käteismaksuna.

Yksityisten sairaaloiden taso on hyvä, mutta lääketieteelliset toimen-piteet ovat hyvin kalliita.

Julkisten sairaaloiden taso vaihtelee suuresti ja saattaa olla huomat-tavasti yksityisiä sairaaloita vaatimattomampi. Jos terveysvakuutusta (plano de saúde / convênio médico) ei ole esittää, potilas kuljetetaan onnettomuus- ja sairaustapauksissa aina julkiseen sairaalaan.

Brasiliassa esiintyy useita hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla, käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa. Maassa esiintyy myös kelta-kuumetta. Brasilian viranomaiset suosittelevat keltakuumerokotusta (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-fornecimento-de-vacinas(Linkki toiselle verkkosivustolle)). Malarialääkitys voi olla tarpeen Amazonian alueella.

Tietoa Brasiliaan matkaileville saa terveysministeriön – Portal Saúde –portaalista (portugaliksi)
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajante(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Apteekeissa on laajat valikoimat lääkkeitä, joita on usein saatavilla myös ilman reseptiä.

Vesijohtovettä ei yleisesti suositella juotavaksi, joskin se on joissakin kaupungeissa juomakelpoista suodattamisen jälkeen.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Henkilöllisyys on voitava todistaa pyydettäessä, joten passin paperikopio tai valokuva puhelimessa on hyvä pitää aina mukana.

Brasilia on merkittävä huumekaupan kauttakulkumaa. Huumeiden hallussapidosta ja salakuljetuksesta annettavat rangaistukset ovat ankaria. Huolehdi, ettei matkatavaroihisi lisätä sinulle kuulumattomia tavaroita, äläkä suostu kuljettamaan toisten matkatavaroita.

Virkavallan halveksunta on vakava rikos, josta voi seurata sakko- tai vankeusrangaistus.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen vakava rikos ja seuraamukset ovat ankarat. Seksin harjoittaminen julkisella paikalla on Brasiliassa rangaistava teko.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteeni-säädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita (Brasilian terveys-ministeriö https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajante(Linkki toiselle verkkosivustolle)), suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Tietoa Brasilian maahantuloasioista, oleskeluoikeuden pidennyksestä, oleskeluluvasta sekä alaikäisen kaksoiskansalaisen lapsen matkustamiseen liittyvistä rajoituksista ja lupamenettelyistä saa:

Yhteystiedot

Suomen suurlähetystö, Brasília
Av. das Nações, Qd. 807, Lote 27
CEP 70417-900 Brasília - DF
email: consular.bra@formin.fi
webpage: finlandabroad.fi/brasil
tel: +55 61 3443 7151

Kunniapääkonsulaatti, Rio de Janeiro
Casa Europa
Avenida Presidente António Carlos 58, 5. krs
Centro
CEP 20020-010 Rio de Janeiro - RJ
email: riodejaneiro@finconsul.fi tai
consular.bra@formin.fi
webpage: finlandabroad.fi/brasil
tel: +55 21 9 8318 0257

Yhteystiedot muihin kunniakonsulaatteihin:

https://finlandabroad.fi/web/bra/kunniakonsulaatit(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat