Vältä tarpeetonta matkustamista.

Koronaviruspandemiasta johtuen maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleissuositus on vältä tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksen tähän muodostavat Brasilia ja Etelä-Afrikka, joiden osalta suositellaan THL:n suosituksen mukaisesti välttämään kaikkea matkustamista.

Lisäksi tiettyjen maiden osalta maan yleisestä turvallisuustilanteesta johtuen suositellaan välttämään kaikkea matkustamista tai poistumaan maasta välittömästi. Jos silti päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää
12.4.2021

Brunei: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Brunein tilanteesta löydät seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498Linkki toiselle web-sivustolle.
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637Linkki toiselle web-sivustolle.
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901Linkki toiselle web-sivustolle.

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Yleinen turvallisuustilanne

Matkailu Bruneissa on yleisesti ottaen turvallista. Matkailijoiden kannattaa kuitenkin noudattaa yleistä varovaisuutta.

Poliisin hätänumero on 993, ambulanssin 991 ja palokunnan 995.

Rikollisuus

Rikollisuutta on vähän, ja väkivaltarikokset ovat harvinaisia. Pikkurikollisuutta, kuten näpistyksiä ja taskuvarkauksia, esiintyy satunnaisesti. Passista ja arvotavaroista kannattaa pitää hyvää huolta.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Bruneissa on vasemmanpuoleinen liikenne. Mikäli joudut liikenneonnettomuuteen ajoneuvon kuljettajana, älä poistu onnettomuuspaikalta ennen poliisin saapumista.

Luonnonolot

Brunei ei kuulu varsinaisesti maanjäristysalueeseen, mutta lähialueilla tapahtuvien järistysten vaikutukset voivat ulottua myös Bruneihin ja merenalaiset maanjäristykset voivat aiheuttaa hyökyaaltoja. Merialueilla esiintyy meduusoja, joiden polttamat voivat olla erittäin vaarallisia ja välitöntä lääkärihoitoa vaativia.

Matkailijoita kehotetaan noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita vaaratilanteessa.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Paikallisen perusterveydenhuollon taso on kohtuullisen hyvä, mutta vakavissa tapauksissa on harkittava hakeutumista sairaalahoitoon esimerkiksi Singaporeen.

Bruneissa esiintyy denguekuumetta, joka leviää hyttysten välityksellä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLinkki toiselle web-sivustolle.
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/Linkki toiselle web-sivustolle.
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.euLinkki toiselle web-sivustolle.

Maan lait ja käytännöt

Bruneissa on ankara huumelainsäädäntö ja joissakin tapauksissa myös kuolemanrangaistus on mahdollinen. Bruneissa noudatetaan 1.4.2019 lähtien islamilaista sharia-lakia, jota voidaan soveltaa myös ei-islaminuskoisiin turisteihin. Homoseksuaalisuus on kriminalisoitu, ja siitä voi olla seurauksena jopa 10 vuoden vankeusrangaistus tai sakkorangaistus. Alkoholin myynti on Bruneissa kiellettyä.

Brunei on islaminuskoinen maa, joten matkailijoiden kannattaa noudattaa paikallisia tapoja ja välttää pukeutumista paljastaviin asuihin. Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla ja julkisissa tiloissa on kielletty, samoin julkinen syöminen tai juominen paaston aikana.

Brunein rikoslaissa tietyistä rikoksista voidaan määrätä sharia-lain määräämiä hudud-rangaistuksia, kuten amputaatio, kivitys tai ruoskinta.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita.

Lisätietoa Bruneihin tarvittavista maahantuloluvista englanniksi: http://www.immigration.gov.bn/en/Theme/Home.aspxLinkki toiselle web-sivustolle.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kuala Lumpurin -suurlähetystö

Wisma Chinese Chamber 5th floor
258 Jalan Ampang
50450 KUALA LUMPUR
MALAYSIA
+60 342 577 746
sanomat.KUL@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat