8.7.2022

Bulgaria: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Varo taskuvarkaita erityisesti suuremmissa kaupungeissa sekä Mustanmeren rannikon lomakohteissa. Vältä yksin liikkumista pimeillä kujilla ja puistoissa. Varo kulkukoiria.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Bulgarian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/bgr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-bulgariassa/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Matkustusasiakirjoista ja muusta omaisuudesta kannattaa aina pitää matkan aikana hyvää huolta ja selvittää etukäteen, mitä matkavakuutus kattaa.

Suurlähetystö suosittelee matkan ajan voimassaolevien yhteystietojen ilmoittamista omaisille, läheisille tai ystäville.

Yleinen hätänumero on 112.

Rikollisuus

Taskuvarkaita on varottava erityisesti ruuhkaisilla toreilla, ostoskaduilla ja -keskuksissa sekä julkisissa kulkuneuvoissa.

Arvoesineet on hyvä jättää turvalliseen paikkaan. Pidä mukana kuitenkin passi tai henkilöllisyystodistus.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja matkalipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Sofiassa ongelmallisia alueita ovat muun muassa keskustan torit, kauppahalli, Sveta Nedelya -aukio, keskusrautatieasema ja alikulkutunnelit. Suhtaudu epäluuloisesti hanakasti seuraa hakeutuviin "ystäviin". Samoin on syytä epäillä erilaisia siviiliasuisia "poliiseja", jotka haluavat tarkistaa passin ja rahavarat. Erityisesti matkailusesongin aikana kaduilla liikkuu monenlaista pikkutavaraa kaupustelevia lapsia ja nuoria, joiden joukkoon mahtuu myös taitavia taskuvarkaita. Jatka määrätietoisesti matkaa pysähtymättä.

Mustanmeren rannikolla noudata erityistä varovaisuutta kävelykaduilla, kirkkojen edustoilla, toreilla, matkamuistokaupoissa sekä alikulkutunneleissa. Katukaupustelu, kerjääminen, taskuvarkaudet ja rahanvaihto ovat usein järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaa.

Rantalomakohteissa on tapahtunut yksittäisiä seksuaalirikoksia, joten ole varovainen liikkuessasi ulkona erityisesti yöaikaan. Harkitse aina tarkkaan tuntemattomien ihmisten kutsuun lähteä paikalliseen baariin, diskoon tms. tai esimerkiksi kyydin tarjoamiseen.
Suosituimmissa lomakohteissa virkavallan toimintaa on ajoittain kritisoitu hitaaksi, välinpitämättömäksi ja tehottomaksi. Paras keino välttää hankaluuksia ja käyntiä poliisiasemalla on oma varovaisuus ja järkevä käytös.

Mustanmeren rannikolla erotiikkabaareihin saatetaan houkutella asiakkaita, minkä jälkeen ovet suljetaan ja juomista veloitetaan suuria summia, jopa tuhansia euroja. Joku voidaan ottaa jopa ”panttivangiksi” ja pakotetaan nostamaan pankkiautomaatista rahaa. Kiristäjät saattavat olla jopa aseistettuja.

Kaupungeissa ja rantalomakohteissa taksikyydeistä usein yliveloitetaan. Ravintolalasku on hyvä tarkistaa ennen maksamista ylilaskutuksen välttämiseksi. Huijausten ja muun rikollisen toiminnan takia luottokorttien ja pankkiautomaattien käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta.

Jos sinut ryöstetään tai joudut väkivallan kohteeksi, tee heti ilmoitus paikallispoliisille ja ota yhteys suurlähetystöön.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Tiet ja kadut ovat usein hyvinkin huonokuntoisia ja viitoitus puutteellista. Aggressiivinen ja kaoottinen ajokulttuuri poikkeavat oleellisesti suomalaisesta. Suurilla nopeuksilla ja vaarallisesti ajavien kuljettajien kanssa on syytä välttää yhteenottoja, sillä viranomaisten apuun ei aina ole luottamista. Pidä auton ovet lukittuina liikennevaloissa ja –jonoissa kerjäläisten ja kaupustelijoiden välttämiseksi.

Auto on syytä pysäköidä vartioidulle pysäköintipaikalle ja ostoskeskusten pysäköintialueilla lähelle valvontakameroita. Laukkuja, passeja, luottokortteja, rekisteriotetta tai muita arvotavaroita ei tule jättää autoon näkyville.

Bulgariassa rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Rattijuoppous- ja ajokortitta ajamistapauksia on paljon. Liikenneonnettomuuksien ja kuolemantapausten määrät Bulgariassa on suuria. Noudata erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta liikenteessä.

Jalankulkijoiden tulee olla erityisen varovaisia aggressiivisen ajokulttuurin, huonokuntoisten jalkakäytävien ja suojateiden sekä sinne tänne pysäköityjen autojen takia.

Luonnonolot

Bulgaria sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa: https://www2.helsinki.fi//fi/seismologian-instituuutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailiijoille(Linkki toiselle verkkosivustolle).
Saavuttuasi majoituspaikkaan tarkista varauloskäyntien sijainti.

Kesät ovat yleensä hyvin kuumia ja talvet lumisia. Mustanmeren rannikko muistuttaa ilmastoltaan etelä-Euroopan alueita.

Teiden kunto vaihtelee suuresti paikkakunnasta riippuen.
Voimakkaat ja runsaat sateet voivat aiheuttavat maanvyörymiä ja tulvia.

Nastarenkaiden käyttö on kielletty, joten talvella vuoristoseudulla liikuttaessa tulee autoon varata lumiketjut.

Laskettelijoiden ja hiihtomatkailijoiden tulee ehdottomasti pysyä merkityillä rinteillä ja noudattaa viranomaisten ja hiihtokeskusten ohjeita lumivyöryjen varalta.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/bgr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-bulgariassa/38495(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Kaiken kattava matkavakuutus on tarpeen. Sairaan tai menehtyneen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaiken kattavaa matkavakuutusta.

Mikäli olet vahingon sattuessa päihdyttävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, vastaat itse vahingostasi. Vakuutus tulee harvoin apuun tällaisissa tapauksissa.

Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämämötöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan. Kotiuttamiskuluja Suomeen kortti ei kata. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Yksityiset sairaalat ja klinikat erityisesti turistikohteissa veloittavat hoitopalveluista suuria summia, joten tarkista hinta aina ennen hoitotoimenpiteitä. Mikäli joudut yliveloituksen kohteeksi, ilmoita tästä paikallisille poliisille tai/ja Suomen suurlähetystölle.

Mustanmeren rannikolla kaikissa julkisissa sairaaloissa ei ole välttämättä englannin-kielentaitoista henkilökuntaa. Tulkeista saa tietoa suurlähetystöstä sekä Varnassa toimivalta kunniakonsulilta.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Bulgariassa ei ole huomioitu liikuntaesteisiä samassa määrin kuin esimerkiksi Suomessa.

Sotilaskohteita ei saa kuvata.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten bulgariankielistä tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

www.coronavirus.bg
• Linkki edustuston koronaohjeistukseen https://finlandabroad.fi/web/bgr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-bulgariassa/384951(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Sofian-suurlähetystö

26-28, Bacho Kiro
1000 SOFIA
BULGARIA
+359 281 021 10
sanomat.SOF@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat