Vältä tarpeetonta matkustamista.

Koronaviruspandemiasta johtuen maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleissuositus on vältä tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksen tähän muodostavat Iso-Britannia, Irlanti ja Etelä-Afrikka, joiden osalta suositellaan THL:n suosituksen mukaisesti välttämään kaikkea matkustamista.

Lisäksi tiettyjen maiden osalta maan yleisestä turvallisuustilanteesta johtuen suositellaan välttämään kaikkea matkustamista tai poistumaan maasta välittömästi. Jos silti päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää
8.1.2021

Belgia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleisesti ottaen Belgia on turvallinen matkustusmaa. Belgian koko maata koskeva yleinen uhkataso on tasolla 2, asteikolla 1-4. Varo taskuvarkaita ja liikennettä. Uutta teknologiaa hyödynnetään uhkaavan käyttäytymisen havaitsemiseksi. Esimerkiksi kameravalvontaa on lisätty lentokentillä ja rautatieasemilla. Terrori-iskun mahdollisuutta ei kuitenkaan jatkossakaan voida sulkea pois.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.

• Ajankohtaista tietoa Belgian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/bel/etusivu

• Koronavirustilanne Belgiassa
https://finlandabroad.fi/web/bel/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-belgiassa-1/384951

ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

• Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBrussels, https://twitter.com/FinEmbBrussels

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

• Belgian viranomaiset tiedottavat ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta verkkosivuilla http://crisiscentrum.be/fr

Turvallisuusviranomaiset kehottavat kansalaisia ja Belgiassa olevia matkailijoita valppauteen. Noudata varovaisuutta erityisesti suurimpien kaupunkien keskustoissa ja tapahtumissa. Esimerkiksi konserteissa tai muissa isoissa tilaisuuksissa turvatoimet voivat olla tiukempia.

Vuoden 2018 alusta lähtien viranomaiset tarkistavat lentokentillä Belgiaan tai Belgiasta matkustavien henkilöllisyyden ennen koneeseen nousua.

Brysselin alueen julkisen liikenteen toiminnasta saa tietoa verkkosivuilta http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

Yleiset hälytysnumerot:

hätäkeskus 112
ambulanssi ja palokunta 100
poliisi 101

Rikollisuus

Belgia on Euroopan risteysaluetta, joten erityisesti suuremmissa kaupungeissa matkailijan kannattaa olla valppaana. Rikostilastovertailussa Bryssel sijoittuu ikävästi kärkisijoille: laukku- ja taskuvarkaudet ovat yleisiä varsinkin keskustan alueella sekä EU-kortteleissa. Myös matkailijoihin kohdistuneet lievät pahoinpitelyt ryöstötilanteessa ovat yleisiä.

Noudata erityistä varovaisuutta kaupungilla ja vältä liikkumista öiseen aikaan erityisesti keskustan hiljaisilla kaduilla ja eräillä metroasemilla, kuten Gare du Midi/Zuidstation (Eurostar-terminaali) ja Schuman (EU-korttelit) sekä rautatieasemilla (Gare Centrale ja Gare du Nord). Laukkuvarkaudet ovat yleisiä junissa, erityisesti reiteillä Pariisi-Bryssel ja Amsterdam-Bryssel.

• Belgian poliisin verkkosivu: https://www.police.be/en

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Belgia maantieverkosto on tiheä ja moottoritiet ovat yleensä kolmikaistaisia ja toisinaan valaistuja. Suurten kaupunkien, varsinkin Brysselin ja Antwerpenin, kehätiet ovat ruuhkaiset, mikä hidastaa matkantekoa. Belgian rautatieverkosto on maailman tiheimpiä ja kansainväliset junayhteydet ovat nopeat sekä kattavat.

• Lisätietoa Belgian liikenneturvallisuudesta https://www.devex.com/organizations/belgian-road-safety-institute-61797
• Lisätietoa Brysselin alueen julkisesta liikenteestä http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

• Lisätietoja: https://finlandabroad.fi/web/bel/etusivu

Sairaustapauksien ja varkauksien varalta kannattaa ehdottomasti hankkia matkavakuutus.

Belgiassa matkustava saa akuutissa sairastapauksessa hoitoa KELAn myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

• Belgian liittovaltion kansanterveysviranomainen: https://www.info-coronavirus.be/fr/ (ranska, hollanti, saksa ja englanti)
• Belgian viranomaisten tiedotusalusta: https://www.belgium.be/en

Ajankohtaista tietoa Belgian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/bel/etusivu

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

• Belgian suurlähetystö Suomessa: https://diplomatie.belgium.be/en/finland

Yhteystiedot:

Suomen suurlähetystö Belgiassa:
Avenue de Cortenbergh 80
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM
+32 2 287 12 12
sanomat.BRY@formin.fi
http://www.finlandabroad.fi/web/bel
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyBrussels
https://twitter.com/FinEmbBrussels

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Brysselin-suurlähetystö

Avenue de Cortenbergh 80
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM
+32 2 287 12 12
sanomat.BRY@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat