20.11.2023

Bangladesh: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä matkustamista Bangladeshin raja-alueille.

Ajankohtaista

Ajankohtaista tietoa Bangladeshin tilanteesta löydät ulkoministeriön Bangladesh-maasivulta https://finlandabroad.fi/web/bgd/etusivu(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Bangladeshin paikallisviranomaisten tiedotteita voi seurata alla olevista linkeistä:

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Terrorismin uhka on korkea koko maassa. Bangladeshin poliittinen tilanne on epävakaa ja jännittynyt. Mielenosoituksia ja muita levottomuuksia voi ilmetä äkillisesti. Ääriuskonnollinen liikehdintä on johtanut myös väkivaltaisuuksiin muun muassa paikallisia aktivisteja ja länsimaalaisia kohtaan. Vältä väkijoukkoja ja mielenosoituksia sekä noudata erityistä tarkkaavaisuutta suurissa kaupungeissa.

Puhelinyhteydet Bangladeshissa ovat ajoittain epävarmoja.
Yleinen hätänumero: 999

Suomella ei ole edustusta Bangladeshissa. Maa kuuluu New Delhin -suurlähetystön toimipiiriin. Kriisitilanteen sattuessa Suomen kansalaiset voivat olla yhteydessä Tanskan suurlähetystöön Bangladeshissa:

Embassy of Denmark, Bangladesh
Bay´s Edgewater
6th Floor
North Avenue, Gulshan 2
12 12 Dhaka
Puh: +880 (2) 5566 8900
Fax: +880 (2) 5505 1869
dacamb@um.dk
http://bangladesh.um.dk(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suurlähetystö suosittelee, että pidempiaikaisesti Bangladeshissa oleskelevat suomalaiset rekisteröityvät Tanskan suurlähetystöön Dhakassa http://www.ambdhaka.um.dk(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Rikollisuus

Ulkomaalaisiin kohdistuvia laukkuvarkauksia ja ryöstöjä esiintyy ulkomaalaisten suosimilla alueilla Dhakassa. Ryöstön kohteeksi joutunutta kehotetaan ottamaan yhteyttä paikallispoliisiin.

Julkisissa kulkuneuvoissa (junissa, busseissa ja lautoissa) liikkuu rikollisjengejä. Etenkin suurkaupungeissa katurikollisuus on merkittävä ongelma. Vältä pimeällä liikkumista.

Mukana ei tulisi kantaa suuria rahasummia ja arvoesineet tulee pitää hyvässä tallessa esimerkiksi hotellin tallelokerossa.

  • Poliisin kansallinen hätänumero: +880 (2) 999
  • Dhakan metropolialueen poliisin auttava numero ulkomaalaisille: +880 (2) 1700 700 700

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista ja hyvin ruuhkautunutta. Tiet ovat kapeita ja huonokuntoisia. Katuvaloja ei ole kaikkialla kaupungeissakaan. Liikennesääntöjä ei noudateta, ja onnettomuuksia sattuu paljon. Etenkin yöllä matkustaminen on vaarallista. Kaupungissa on suositeltavaa liikkua ainoastaan taksilla tai vuokra-autolla, jossa on kuljettaja. Rikshoja ja mopotakseja ei suositella. Niille sattuu paljon onnettomuuksia, ja matkustajat ovat alttiita ryöstöille.

Lautat ovat yleinen kuljetusmuoto Bangladeshissa. Ne ovat kuitenkin usein pahasti ylikuormitettuja ja niillä matkustamista ei suositella etenkään tulva-aikoina. Lautoissa ei välttämättä ole pelastusliivejä ja hukkumisonnettomuuksia tapahtuu usein. Junalla matkustamista ei turvallisuuspuutteiden vuoksi suositella. Maan sisäisiä lentoja joudutaan usein peruuttamaan varsinkin talvisin (joulu–helmikuu) huonojen sääolosuhteiden vuoksi.

Luonnonolot

Bangladesh kärsii toistuvista luonnonkatastrofeista. Monsuuniaikaan kesä–syyskuussa tulvat ovat yleisiä ja voivat vaikeuttaa matkustamista etenkin maaseudulla. Bengalinlahdelta nousevia pyörremyrskyjä voi esiintyä varsinkin keväisin. Bangladesh kuuluu maanjäristysvyöhykkeeseen.

Lisätietoja:

Terveys

Lisätietoja Bangladesh-maasivulta : https://finlandabroad.fi/web/bgd/etusivu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Sairaanhoito ei ole Bangladeshissa länsimaisella tasolla, ja onnettomuustapauksissa apua voi olla vaikea saada paikalle.

Veden ja elintarvikkeiden välityksellä tarttuvista taudeista yleisimpiä ovat A-hepatiitti (viruksen aiheuttama maksatulehdus) ja erilaiset vatsataudit. Myös lavantautia esiintyy. Hygienia on ehdottomasti tärkein sairauksia ennaltaehkäisevä varotoimenpide. Tämä koskee niin vettä, ravintoa kuin käsien pesua.

Muita sairauksia ovat B-hepatiitti ja HIV (veren ja sukupuolisen kanssakäymisen kautta tarttuvat taudit).

Hyttysten levittämältä dengue-kuumeelta on syytä suojautua hyttyskarkotteiden ja suojaavan pukeutumisen avulla. Dengue-epidemiat ovat maassa yleisiä kevät- ja kesäkuukausina. Myös malariaa ja muita hyttysten levittämiä tauteja esiintyy laajalti.

Eläinten puremiin on syytä suhtautua vakavasti, sillä vesikauhua esiintyy.

Pääkaupunki Dhakan ilmanlaatu on ajoittain erittäin huono. Ilmansaasteet kuormittavat hengityselimiä, ja lisäksi ne voivat aiheuttaa muun muassa limakalvoärsytystä sekä iho- ja silmäoireita.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Bangladesh on muslimimaa. Matkailijoiden tulee pukeutua konservatiivisesti, ja etenkin naisten tulee välttää paljastavien asujen käyttöä.

Homoseksuaalisuus on Bangladeshin lainsäädännön mukaan rangaistava rikos. Homoseksuaaleihin kohdistuu väkivaltaa.

Huumerikoksista langetetaan pitkiä vankilatuomioita, jopa kuolemantuomioita. Oikeuslaitos toimii hitaasti. Vankilaolosuhteet ovat erittäin heikot.

Maahantulosäännökset

On tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, paikallista mediaa, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Bangladeshin suurlähetystö, Tukholma
http://bangladoot.se/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat