Vältä tarpeetonta matkustamista.

Koronaviruspandemiasta johtuen maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleissuositus on: "vältä tarpeetonta matkustamista". Poikkeuksen tähän muodostavat Brasilia, Etelä-Afrikka ja Intia, joiden osalta suositellaan THL:n suosituksen mukaisesti välttämään kaikkea matkustamista.

Lisäksi tiettyjen maiden osalta maan yleisestä turvallisuustilanteesta johtuen suositellaan välttämään kaikkea matkustamista tai poistumaan maasta välittömästi. Jos silti päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää
19.4.2021

Angola: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poikkeava turvallisuustaso

Cabinda: Noudata erityistä varovaisuutta
Lunda Norte: Noudata erityistä varovaisuutta
Lunda Sul: Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Luandassa on paljon rikollisuutta ja kaoottinen liikenne. Maaseudulla on maamiinavaara.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa yleisestä koronapandemiatilanteesta löydät ulkoministeriön verkkosivuilta https://um.fi/etusivu ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498Linkki toiselle web-sivustolle.
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637Linkki toiselle web-sivustolle.
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901Linkki toiselle web-sivustolle.

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Yleinen turvallisuustilanne

Angolassa turvallisuustilanne vaihtelee paljon eri provinsseissa. Rikollisuutta on eniten Luandassa.

Rikollisuus

Luandassa on paljon rikollisuutta. Vältä liikkumista kaupungissa pimeällä. Rikollisuutta ilmenee kaikilla alueilla ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Erityisesti arvoesineet ja mobiililaitteet, mutta myös korut ja kellot ovat varkauksien kohteena. Vältä vaihtamasta suuria summia käteistä rahaa vilkkailla julkisilla paikoilla. Jätä arvoesineet ja käteinen hotellin turvalokeroon. Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Päätiet Luandassa ja provinsseissa ovat suhteellisen hyväkuntoisia. Sadekautena (marras-huhtikuu) sillat ja jopa tiet voivat kuitenkin huuhtoutua veden mukana. Matkustaessasi Luandan ulkopuolella liiku yhdessä paikallisolosuhteet tuntevien kanssa, koska olosuhteet voivat olla vaikeita. Paikallinen minibussikuljetus ei ole turvallinen. Maaseudulla liikuttaessa on varottava maamiinoja. Bensiinistä voi olla pulaa. Myös sähkö- ja vesikatkot voivat jatkua vuorokausia, eikä näistä ilmoiteta etukäteen. Vältä pimeällä matkustamista.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronapandemia-on-maailmanlaajuinen-uhka-c2-a0-c2-a0v-c3-a4lt-c3-a4-matkustamista-edelleen

Varo erityisesti kulkukoiria, sillä Angolassa esiintyy runsaasti vesikauhua. Angolassa on keltakuume-epidemiaa.

WHO luokittelee Angolan zikavirus-alueeksi. Myös malarian riski on olemassa ympäri vuoden. Huonon elintarvike- ja juomavesihygienian vuoksi esiintyy vatsatauteja ja koleraa. Juotavaksi suositellaan ainoastaan pullovettä. Lääkärit puhuvat harvoin englantia. Portugalin kielen taito on välttämätön. Kaiken kattava sairausvakuutus on tarpeen, sillä lääkärillä käynti voi olla kallista.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLinkki toiselle web-sivustolle.
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/Linkki toiselle web-sivustolle.
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.euLinkki toiselle web-sivustolle.

Maan lait ja käytännöt

Varo valokuvaamista julkisilla paikoilla. Myös kadulla valokuvaaminen vetää viranomaisten huomion ja voi johtaa jopa varusteiden takavarikointiin. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kaikissa olosuhteissa. Rikkomuksesta voi seurata sakko.

Homoseksuaalisuus ei ole yleisesti hyväksyttyä ja saattaa johtaa hankaluuksiin viranomaisten kanssa.

Huumeiden hallussapidosta voi seurata ankaria rangaistuksia.

Aseiden hallussapitoon vaaditaan asianmukaiset luvat.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, tiedotusvälineitä ja ulkoministeriön verkkosivuja.

WHO:n koronapandemiatiedotusta Angolan osalta voi seurata alla olevasta linkistä: https://www.who.int/countries/ago/en/Linkki toiselle web-sivustolle.

Suurlähetystö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkailijoille ja maassa jo oleskeleville.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat