Matkailija, palaa Suomeen. Noudata THL:n karanteeniohjeita!

Matkailijoita kehoitetaan palaamaan Suomeen heti kun mahdollista. Kaikkien ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Lue lisää

Kaikkien maiden matkustustiedote on nyt toistaiseksi vähintään vältä kaikkea matkustamista -tasolla.

18.3.2020

Angola: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Cabinda: Noudata erityistä varovaisuutta
Lunda Norte: Noudata erityistä varovaisuutta
Lunda Sul: Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Luandassa on paljon rikollisuutta ja kaoottinen liikenne. Maaseudulla on maamiinavaara.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa. THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Angola on muuttanut maahantulosäännöksiä estääkseen koronaviruksen leviämisen ja asettanut rajoituksia maahantuloon esimerkiksi lähtömaan, kansalaisuuden tai reitityksen perusteella. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita ja tiedotusvälineitä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Angolassa turvallisuustilanne vaihtelee paljon eri provinsseissa. Rikollisuutta on eniten Luandassa.

Rikollisuus

Luandassa on paljon rikollisuutta. Vältä liikkumista kaupungissa pimeällä. Rikollisuutta ilmenee kaikilla alueilla ja kaikkina vuorokauden aikoina. Erityisesti arvoesineet ja mobiililaitteet, mutta myös korut ja kellot ovat varkauksien kohteena. Vältä suurien summien käteisen rahan vaihtamista vilkkailla julkisilla paikoilla. Jätä arvoesineet, käteinen hotellin turvalokeroon. Pidä mukana kopiot matkustusasiakirjoista ja eri paikassa muista asiakirjoista.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Päätiet Luandassa ja muuallakin provinsseissa ovat parantumassa. Sadekautena (marras-huhtikuu) sillat ja jopa tiet voivat kuitenkin huuhtoutua veden mukana, mikä lisää myös miinariskiä. Matkustaessasi Luandan ulkopuolella, matkusta yhdessä paikallisolosuhteet tuntevien kanssa, koska olosuhteet voivat olla vaikeita. Paikallinen minibussikuljetus ei ole turvallinen. Bensiinistä voi olla pulaa. Myös sähkö- ja vesikatkot voivat jatkua vuorokausia, eikä näistä ilmoiteta etukäteen. Matkustaminen autolla on siten vaarallista huonon tieverkoston ja maamiinojen takia. Vältä pimeällä matkustamista.

Terveys

Koleran tartuntariski olemassa. Varo erityisesti kulkukoiria, sillä Angolassa esiintyy runsaasti vesikauhutapauksia. Angolassa on keltakuume-epidemiaa.

WHO on klassifioinut Angolan zika-virusalueeksi. Myös malarian riski on koko vuoden olemassa myös kaupungeissa. HIV/AIDSin esiintyy noin 3 %:lla väestöstä (UNAIDS 2015). Elintarvike- ja juomavesihygienian puutteesta johtuen vatsataudit ja koleran mahdollisuus ovat koko ajan olemassa. Juotavaksi suositellaan ainoastaan pullovettä. Lääkärit puhuvat harvoin englantia. Portugalin kielen taito on välttämätöntä. Kaiken kattava sairausvakuutus on hyvä turva korkeita lääkärimaksuja vastaan.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Varo valokuvaamista julkisilla paikoilla. Myös kadulla valokuvaaminen vetää viranomaisten huomion ja voi johtaa jopa varusteiden takavarikointiin. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kaikissa olosuhteissa. Rikkomuksesta voi seurata sakko.

Homoseksuaalisuus ei ole yleisesti hyväksyttävää ja saattaa johtaa hankaluuksiin viranomaisten kanssa.

Huumeiden hallussapidosta voi seurata ankaria rangaistuksia.

Aseiden hallussapitoon vaaditaan asianmukaiset luvat.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Windhoekin-suurlähetystö

2 Crohn Street
(Corner of Bahnhof Street)
WINDHOEK
NAMIBIA
+264 61 221 355
sanomat.WIN@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat